Měsíc v OI: leden 2009

19.4.2009
Matyáš Zrno

Občanský institut uspořádal ve dnech 30. 1.-1. 2. 2009 velmi úspěšnou Zimní universitu pro středoškoláky v jihočeském Strmilově. Akce se pod vedením šesti lektorů zúčastnilo více než třicet studentů z celé republiky i ze Slovenska. Na programu bylo postupně osm přednášek na nejrůznější témata: od Evropské unie, enviromentalismu, agendy genderové rovnosti, přehledu politických ideologií až po radikální islám. Přednášeli Roman Joch, Matyáš Zrno, Alexandr Tomský, Hynek Fajmon či Michaela Freiová. Po přednáškách vždy následovala velmi živá diskuse, večer se pak promítaly filmy nebo v krbu opékaly buřtíky a řada účastníků besedovala dlouho do noci. Akce se zúčastnili i zástupci regionálního tisku.

27. ledna proběhla v rámci posledních úterků v OI v čítárně Občanského institutu beseda s generálmajorem Petrem Pelzem na téma „Mé zkušenosti v OSN“. Generál Pelz byl v letech 1995-96 náčelníkem Vojenské zpravodajské služby, v letech 1996-2001 ředitelem Vojenského zpravodajství a v letech 2002-2006 působil jako poradce stálého představitele ČR při OSN.

Roman Joch dne 7. 1. komentoval pro kabelovou televizi UPC konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamas v pásmu Gazy a dne 16. 1. v ČT 24 zásluhy a chyby bývalého presidenta George W. Bushe. 20. ledna se na vlnách ČRo 1 vyjádřil k inauguraci nového presidenta Baracka Obamy. 22. 1. jednal se zástupci americké EICEE ve Vídni. 26. 1. poskytl rozhovor anglickému novináři Petru Hitchensovi a den poté moderoval diskusní večer v OI s generálem Petrem Pelzem. Dne 28. 1. diskutoval, resp. polemizoval se členy iniciativy „Ne základnám“ v Českých Budějovicích. Ve dech 30.-31. 1. přednášel na Zimní universitě OI ve Strmilově o liberalismu, socialismu, konservatismu, jakož i o Nové levici a Nové pravici. V lednu publikoval komentáře Proč naše civilizace vymírá (Týden č. 1, 5. 1.) a George W. Bush: Adios! (Týden č. 3, 19. 1.).

Matyáš Zrno první půlku ledna neviděl, protože si při hokeji zranil oko, ale jakmile prohlédl, začal organizačně připravovat Zimní universitu OI (viz výše). Na ní také vystoupil s příspěvky o antidiskriminaci, politické korektnosti a agendě genderové rovnosti a o radikálním islámu. Spolu s ostatními pracovníky OI se také snažil o vylepšení nevalné finanční situace OI. Pomáhal také s přípravou lednových čísel časopisu RC Monitor.

Je pro nás milou povinností poděkovat za finanční podporu paním Lucii Creighton, Kateřině Geislerové a Haně Puchtové, pánům Josefu Břečkovi, Janu Friedlaenderovi, Metoději Štajnarovi, Pavlu Slimarikovi, Jakubu Chromému, Janu Kubalčíkovi, Janu Hellerovi, Danu Drápalovi, Martinu Kroupovi, Milanu Louckému, Karlu Mrzílkovi, Ivanu Klabalovi, Michalu Trymlovi, Jiřímu Skalickému, Ondřeji Bratinkovi, Martinu Romanovi, Pavlu Bratinkovi, Zbyňku Klíčovi, Davidu Jurechovi, Leo Pavlátovi, Jakubu Růžičkovi, Miroslavu Vlasákovi a Vlastislavu Košnerovi a společnosti Konrad Adenauer Stiftung.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?