Měsíc v OI: květen 2007

1.6.2007
Redakce

Ve dnech 10.-13. května Občanský institut uspořádal seminář Návrat ke svobodné společnosti v Evropě – řešitelný úkol? , který se konal v universitním centru MU ve Šlapanicích u Brna s laskavou podporou Hans Seidel Stiftung. Zbyněk Klíč (CEVRO Institut) promluvil o parlamentní frakci Evropská lidová strana/Evropští demokraté v EP a Adéla Kadlecová (zahraniční tajemnice ODS) o zkušenosti ODS s EPP-ED. Stanislav Balík (ředitel Centra pro studium demokracie a kultury) měl přednášku na téma „Křesťanství a Evropa, bitvy marné a zbytečné“. Petr Kolář (prorektor CEVRO Institutu) pojednal o proměnách českého parlamentu a parlamentarismu na přelomu milénia. Poté prof. Miroslav Novák (rektor CEVRO Institutu) přednášel a diskutoval na téma „Od povolebních mýtů k rudým zítřkům na věčné časy“. Svůj pohled na ODS po převzetí moci představil Josef Mlejnek (FSV UK). Vojtěch Belling (OI) měl přednášku na téma „Mezi lidskou svobodou a kulturní homogenitou: krize evropské a české pravice“ a Jiří Georgiev (konzultant senátního Výboru pro záležitosti EU) se zamyslel nad budoucností EU v přednášce „Smlouva z Nice, mini-smlouva nebo ústavní smlouva?“. Roman Joch (OI) pojednal o nutných předpokladech návratu ke svobodné společnosti: klasicky liberálním konstitucionalismu a morálních ctnostech občanů. Matyáš Zrno (OI) promluvil o tom, zda je křesťanská demokracie v ČR po devadesáti letech u konce s dechem.

V pátek 25. 5. proběhl na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář Občanského institutu Budoucnost křesťanské demokracie v ČR. Záštitu nad akcí převzal místopředseda sněmovny Ing. Jan Kasal, finanční pokrytí akce zajistila Nadace Konrada Adenauera. V úvodním slovu se Jan Kasal jasně přihlásil ke konstantám konzervativních hodnot (boj proti potratům či euthanasii a podpora manželské rodiny) a vyjádřil lítost nad faktem, že debata o budoucnosti křesťanské demokracie probíhá jen sporadicky. Roman Joch se pozastavil nad podporou některých křesťanských demokratů antidiskriminačnímu zákonu a nad plíživou akceptací levicově-liberálních témat politiky KDU-ČSL. Místopředseda MKD Pavel Holeš nastínil možnosti, které před KDU-ČSL stojí. Odmítnul jak klerikalismus, tak tzv. neoklerikalismus, liberalizaci i přešlapování na místě a přihlásil se ke konfesně nevyhraněnému hodnotovému konzervatismu. Michal Pehr z Masarykova ústavu AV ČR se ve svém příspěvku vrátil k dějinám lidové strany v minulosti, v čemž ho doplnil Stanislav Balík z Centra pro studium demokracie a kultury ve svém textu o proměnách českého politického katolicismu za komunismu. Matyáš Zrno z Občanského institutu se zamyslel nad stavem KDU-ČSL a kritizoval špatné intelektuální zázemí i fakt, že se KDU-ČSL místo prosazování programových principů často zaměřuje spíše na finanční transfery do lidovecky silných regionů. Akce se zúčastnilo zhruba 50 účastníků a referovala o ní i ČT24. Příspěvky vyjdou v časopise Obzory.

Poslední úterý v OI (29. května) bylo tentokrát věnováno besedě s legendou protikomunistického odboje a členem odbojové skupiny bratří Mašínů Milanem Paumerem.

Roman Joch dne 9.5. pro internetovou televizi 24.CZ komentoval uplynulý týden ve světě. Den poté vystoupil v panelu „Immigration in Europe – Good or Bad?“ na konferenci „Local and Regional Government Finance Forum“, kterou pořádal britský časopis EuroMoney. Ve dnech 10.-12. května se zúčastnil semináře OI „Návrat ke svobodné společnosti v Evropě – řešitelný úkol?“ ve Šlapanicích u Brna, na kterém vystoupil s příspěvkem „Obnova svobodné společnosti: liberální konstitucionalismus a morální ctnosti.“ Dne 16.5. přednášel pro Politologický klub Mladých konzervativců v Praze o kandidátech a primárkách v amerických presidentských volbách 2008. Ve dnech 17.-19.5. se zúčastnil setkání se zástupci partnerské EICEE ve Vídni. 22. května přednášel v OI pro studenty University of Wisconsis-Oshkosh a den poté pro studenty Patrick Henry College z USA. Dne 25. května moderoval konferenci OI „Budoucnost křesťanské demokracie“, která se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Ve dnech 29.-30.5. natáčel nové diskusní pořady „Nevyvážené rozhovory“ pro TV Noe; večer 29.5. pak moderoval „Poslední úterý v OI“, tentokrát s hrdinou protikomunistického odboje Milanem Paumerem.

Lukáš Tomko se v květnu i nadále věnoval programu OI Rodinné hodnoty. 20.5. se podílel na uspořádání debaty v čítárně OI s paní Astride Weniger-Noga, čelní aktivistkou Hnutí pro život v Kanadě. Byl činný v rámci Společnosti pro podporu rodiny a 30.5. se setkal s organizátory Národního týdne manželství a diskutoval o přípravě této akce v roce 2008. Podílel se na realizaci konference „Budoucnost křesťanské demokracie v ČR“ konané 25.5. v PSP ČR a na posledním úterku s OI s Milanem Paumerem. Pracoval také na webových stránkách OI a připravoval změny ve způsobu distribuce Bulletinu OI.

Matyáš Zrno komentoval v pondělí 7.5. pro Českou televizi odložení procesu s chorvatským generálem Ante Gotovinou. Ve středu 9.5. přednášel studentům gymnasia Josefa Škvoreckého o roli médií. Ve dnech 10-13.5. se zúčastnil konference OI „Obnova svobodné společnosti Evropě – řešitelný úkol?“ v universitním středisku Šlapanice u Brna, kde přednesl příspěvek o budoucnosti křesťanské demokracie. V pondělí 14.5. publikoval na stránkách týdeníku Respekt článek Nikolić jako Grebeníček o novém srbském předsedovi parlamentu Tomislavu Nikolićovi. Na stejné téma diskutoval v ten samý den v Událostech, komentářích na ČT1. Ve čtvrtek 16.5. komentoval pro Lidové noviny státní podporu knižního vydání ekologické agitky Al Gorea. Následně strávil spolu s Romanem Jochem dva dny ve Vídni na jednání se sponzory OI z americké Educational Initiative for Central and Eastern Europe. 23.5. komentoval pro ČT 24 a pro slovenské Radio Expres rozsudek nad vrahy srbského premiéra Zorana Djindjiće, což zopakoval v pátek 22.5. pro ČRO 6. Ten samý den také přednesl příspěvek „Křesťansko-demokratická nebo regionální strana? K některým specifickým aspektům působení KDU-ČSL v českém politickém životě“ na konferenci o budoucnosti křesťanské demokracie v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Pro Českou televizi komentoval v pátek 22.5. i setkání středo- a východoevropských presidentů v Brně. V pondělí 28.5. zveřejnil na stránkách časopisu Týden článek Vahhábité straší Balkán a spolu s Romanem Jochem jednal s Nadací Konrada Adenauera o financování aktivit OI. Ve středu 30.5. opět uváděl další z řady filmových večerů „Evropské hodnoty ve filmu“, který pořádá OI společně s CEVRO Institutem za podpory Konrad Adenauer Stiftung. Den poté komentoval pro ČRO-Česko stav přístupových rozhovorů Srbska a EU a ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni školil barmské demokratické aktivisty o jugoslávských zkušenostech z přechodu k demokracii. Na stránkách Parlamentního servisu zveřejnil komentář o jednáních o budoucím statutu Kosova a pomáhal s vydáním květnových čísel časopisu RC Monitor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?