Měsíc v OI: květen 2005

1.5.2005
red.

Ve dnech 20.-22. května proběhl na zámku Neuwaldegg ve Vídni seminář OI Conservatism and Restoration of the Western Christian Civilization. Posluchačům z řad Mladých konzervativců z Brna a Prostějova a Spoločenstva Ladislava Hanusa z Bratislavy přednášeli Roman Joch, Lothar Höbelt, Christof Zeller von Zellenberg a Michaela Freiová.
Michaela Freiová připravovala příspěvek o křesťanských kořenech Evropy, s nímž poté vystoupila na semináři OI ve Vídni. Radiu Regina poskytla rozhovor o rodinné politice a 21. května promluvila na radiu Proglas o postavení ženy v katolické církvi.

Roman Joch v květnu dokončil přednáškový kurs „Americké konzervativní myšlení“ na FSS MU v Brně. Dne 1. 5. vystoupil na konferenci „Evolving Concepts of Democracy Promotion in the Transatlantic Relationship“, pořádané americkým International Republican Institute v Bratislavě, na téma „Preventing Democratic Reversals in the „Gray Zone“ of Quasidemocracies and Semiauthoritarian Regimes“.Ve dnech 8.-11.5. Roman vedl diskusní semináře se studenty na kursu „4 Philosophers – St. Thomas, Hobbes, Locke, Kant“, který v Neuwaldegg Institute ve Vídni přednášel prof. Russell Hittinger. 19.5. Roman diskutoval v Radioforu ČRo 1 o kladech a záporech spolupráce USA s autoritativními režimy ve světě. Dne 20.5. na konferenci OI na zámku Neuwaldegg ve Vídni přednesl úvodní přednášku „Conservatism – What to Conserve, Anyway?“ 27.5. Roman vystoupil na konferenci „Odkaz Ronalda Reagana“, pořádané v Plzni Mladými konzervativci a CEVRO Liberálně-konzervativní akademií za účasti velvyslance USA Williama Cabanisse; a dne 31.5. na Veřejném slyšení Senátu Parlamentu ČR „Hrozba komunismu?“, pořádaném senátorem Martinem Mejstříkem, s příspěvkem na téma, zda je vnitřní slabost liberální demokracie vůči totalitarismu nezbytná. Dne 2.5. vyšel v slovenském týdeníku Týždeň rozhovor s Romanem pod názvem „Dnešná Európa tu už čoskoro nebude“. Dne 3.5. v Mf DNES publikoval komentář „Adenauer měl pravdu“ o špatnosti zahraničně-politických názorů poslanců Kavana a Laštůvky. V témže deníku vyšla 7.5. Romanova recenze „Dilemata nejen pro USA“ knížky Zbigniewa Brzezinského „Volba – globální nadvláda nebo globální vedení“. A konečně, Roman v časopisu Týždeň z 9.5. uveřejnil esej „Vojna“ a v témže časopisu z 23.5. úvahu „Rusko“.

Jana Pláteníková se v květnu věnovala přípravám a organizaci semináře OI ve Vídni. Dne Zúčastnila se rovněž dvoudenní konference pořádané evropskou pobočkou World Youth Alliance (jejíž je členkou) v Budapešti; tématem konference byla „Lidská důstojnost a budoucnost Evropy“.

Poděkování za finanční příspěvky na činnost OI míří tentokrát k paní Věře Budilové, k pánům Ivo Palkoskovi a Vladimíru Roskovcovi a k americké Educational Initiative for Central and Eastern Europe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?