Měsíc v OI: květen 2004

20.5.2004

V úterý 11. května uspořádal OI v prostorách poslaneckého klubu ODS přednášku profesora práv z Brigham Young University v Utahu Richarda Wilkinse s názvem Nebezpečí zneužití Mezinárodního trestního soudu. Následující den pak profesor Wilkins diskutoval v čítárně OI na téma Stinné stránky Evropské ústavy.
17. května proběhla v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR mezinárodní konference OI Jak bránit Západ. V roli hostitele promluvil místopředseda Senátu Jan Ruml, s příspěvky vystoupili Roger Scruton, Pavel Bratinka, Alexandr Vondra (dnes president Českého euroatlantického fóra), František Šebej (šéfredaktor Domino-fóra, Slovensko), Andrew Bacevich (Boston University), Claes Ryn (Catholic University of America), Vladimír Palko (ministr vnitra Slovenské republiky), Roman Joch, Christopher Ferrara (American Catholic Lawyers Association), Roberto de Mattei (Centro Culturale Lepanto, Itálie) a Serge Trifkovic (Rockford Institute, USA). Druhý den následovala již uzavřenější diskuse, jejímiž hlavními protagonisty byli Otto Ulč (Binghamton University, USA), Jiří Schneider (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) a Igor Lukeš (Boston University).
V rámci pravidelných měsíčních úterků OI proběhla 25.5. v čítárně OI debata s Jaromírem Blažkem na téma Příliš mnoho knih.

Michaela Freiová v květnu dokončila svou práci na textu o feminismu, který OI v nejbližší době vydá jako další číslo svých Studií. 15. května vystoupila na programové konferenci KDU-ČSL, kde hovořila o nutnosti provázat připravovanou reformu penzijního systému s rodinnou politikou. Týž den vysílalo Radio Proglas její úvahu k volbám do Evropského parlamentu. 18. května promluvila k členům Junior klubu a Mladých konzervativců na téma “Křesťanství a konzervatismus”.
Roman Joch počátkem května ještě pobýval v Chicagu na setkání “Philadelphia Society”. Dne 11.5. se účastnil diskuse na Filosofické fakultě UK o Izraeli a arabsko-izraelském konfliktu. Dne 13.5. vystoupil v diskusní relaci slovenské televize “Pod lampou” na STV 2, věnované iráckému konfliktu. Ve dnech 17.-18.5. spolu-moderoval konferenci OI v Senátu ČR “Jak bránit Západ”, na které vystoupil rovněž s vlastním příspěvkem. Účastnil se natáčení diskusní relace “Vertikála”, věnované iráckému konfliktu a stavu západní civilizace, která byla odvysílána na ČT 2 dne 25.5. večer a dne 29.5. dopoledne. Ve dnech 26. a 27.5. besedoval o svých knížkách Proč právě Irák? a Vzpoura proti revoluci 20. století v Ostravě a v Brně; v Brně rovněž natočil rozhovor pro Rádio Proglas o práci Občanského institutu a své druhé zmíněné knížce. Dne 31.5. se účastnil semináře v Poslanecké sněmovně na téma legalizace prostituce. V slovenském týdeníku Domino-fórum č. 19 (12.-18-5.) uveřejnil komentář Irak: kde sa stala chyba?
Jana Pláteníková vedle pomoci s organizací květnových akcí OI pokračovala s přípravou listopadové konference ve Vranově u Brna, na níž se sejdou zástupci pro-rodinných kruhů z nových členských zemí EU, aby prodiskutovali zkušenosti z dob socialismu a společná východiska a zásady politiky v rámci Evropské unie. V rámci spolupráce s Národním centrem pro rodinu a činnosti mediální komise při MPSV k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny se 14. května zúčastnila vyhlášení vítězů celostátního kola dětské soutěže “List z rodinné kroniky” v pražském centru UNICEF a předala zvláštní cenu pro školy.
Michal Semín uveřejnil v MfDnes článek Feminismus v Abu Ghraib (14.5.). Spolumoderoval mezinárodní konferenci “Jak bránit Západ” (17.-18.5.) a uspořádal besedu o východiscích pro etické hodnocení soudobé české literatury s Jaroslavem Blažkem (25.5.). Koordinoval založení skupiny politiků z bývalých zemí komunistického bloku, jež hodlá spolupracovat na mezinárodní scéně ve věci obrany tradiční rodiny a hodnoty lidského života od početí po přirozenou smrt. Bližší informace budou k dispozici v červnovém přehledu.
Jaromír Žegklitz se ještě krátce věnoval hodnocení studentských prací na téma Jouvenelovy knihy “Etika přerozdělování” a 5. května předsedal hodnotící komisi, která vybrala vítěze; podrobnosti se lze dočíst v květnovém čísle časopisu Agora. Vedle toho průběžně pracoval na závěrečných korekturách Chambersova Svědka, které se chýlí ke svému konci.

Za finanční příspěvek upřímně děkujeme panu Jiřímu Jurečkovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?