Měsíc v OI: duben 2006

5.5.2006
Redakce

13. dubna proběhl v budově Ministerstva zahraničních věcí ČR seminář Občanského institutu Transformace politických elit v současné jižní Americe, zaměřený na politické změny v Latinské Americe, především pak na mezinárodněpolitické důsledky levicového obratu v řadě jihoamerických států. Přednášející se zaměřovali na vývoj ve Venezuele, Bolívii, Ekvádoru, Peru a dalších státech i na vzájemné srovnání tamních levicových režimů. Shodli se na tom, že vznik některých radikálně socialistických režimů může vést k ohrožení bezpečnostní stability v celém americkém regionu.


Mezi přednášejícími vystoupili mj. náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar, historik prof. Vladimír Nálevka (FF UK), politoložky Malvína Hladká (FSV UK), Lenka Špičanová (FF UP) a Pavlína Springerová (FF UP).


Na Ministerstvo zahraničních věcí ČR se Občanský institut vrátil znovu 25. dubna, kdy zde uspořádal seminář Politická budoucnost Tchaj-wanu. Účastníci, převážně z řad odborné veřejnosti, vyslechli přednášky našich předních odborníků na toto téma. PhDr. Martin Hála z Hongkongské university zdůraznil, že státoprávní argumentace obou proti sobě stojících stran je nesmírně a Evropa by se k celé situaci neměla příliš vyjadřovat. Neměli bychom však přijímat agresivní rétoriku čínské vlády a měli bychom trvat na právu lidu Tchaj-wanu rozhodnout o své budoucnosti. Zmínil také rostoucí odcizení mezi původními Tchajwanci (kteří jsou pro vyhlášen) a Číňany, kteří na Tchaj-wan přišli s Čankajškem po vítězství komunistů. O volebním a politickém systému Tchaj-wanu mluvil PhDr. Ondřej Kučera z Palackého university. Poprvé oficiálně na půdě MZV vystoupil pan James K. L. Lee, zástupce Taipei Economic and Cultural Office (neoficiální tchajwanské ambasády). Zdůraznil, že uvažovat o Tchaj-wanu jako součásti Číny je mimo realitu. Tchaj-wan je ve všech ohledech samostatný a vztahy s pevninskou Čínou musí být vyřešeny mírově a ve shodě s vůli tchajwanského lidu. Pak jsou otevřeny všechny varianty. Po přednáškách následovala živá diskuse jak o budoucnosti Tchaj-wanu, tk i o vztahu České republiky k Tchaj-wanu a především k Čínské lidové republice. Akce byla ukončena rautem v zimní zahradě Černínského paláce.


Ve dnech 20.-23. dubna uspořádal Občanský institut v inspirujícím prostředí zámku Neuwaldegg ve Vídni seminář Budoucnost Evropské unie po pádu ústavní smlouvy. Necelé čtyři desítky účastníků (hlavně z řad studentů a mladých akademiků) vyslechly názory předních politologů, ekonomů i politiků. V úvodní přednášce se rakouský bankéř Ernst Gideon von Laudon zamyslel nad rakouskou zkušeností s členstvím v EU a prioritami současného rakouského předsednictví v EU. Další rakouský přednášející, Christoph von Zellenberg, ve své strhující přednášce zdůraznil, že kultura Evropy stojí na třech vrcholcích – Golgotě, Akropoli a Pantheonu. Senátor Karel Schwarzenberg k nim přidal ještě jeden – Sinaj. V projevu o hodnotách naší civilizace konstatoval, že hovořit o specificky evropských hodnotách je zavádějící, poněvadž nelze oddělovat Evropu od Západu – Evropa a Amerika mají společné antické, židovské, křesťanské a osvícenské tradice. Následně Ivo Šlosarčík z Fakulty sociálních věd UK kriticky zhodnotil možnost omezit evropskou integraci pouze na otázky ekonomiky. Jan Tlamycha z Evropského parlamentu přiblížil posluchačům představy politických frakcí v EP o budoucnosti kontinentu. Matyáš Zrno se posléze věnoval jedné z nejaktuálnějších otázek evropské spolupráce – promluvil o vstupu balkánských zemí a Turecka do Evropské unie.

Roman Joch strávil začátek měsíce v USA. 12. dubna vystoupil na semináři Centra pro studium demokracie a kultury „Dusivé objetí: spolupráce komunistů a sociálních demokratů“, jenž se konal v Poslanecké sněmovně PČR, s příspěvkem „Socialismus a komunismus: styčné body a rozdíly.“ 13. dubna moderoval konferenci o levicovém posunu politických elit v Latinské Americe, již Občanský institut pořádal na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Ve dnech 20.-23. 4. moderoval seminář OI o budoucnosti evropské integrace na zámku Neuwaldegg ve Vídni. Dne 24. 4. vystoupil na konferenci „Islám a demokracie“, již pořádala Asociace pro evropské hodnoty. 25. 4. moderoval seminář o budoucnosti Tchaj-wanu. V dubnu publikoval reakci na vyjádření presidenta Havla k zákonu o registrovaném partnerství (Má stát dotovat hudbu bez zvuků? – www.obcinst.cz), komentář Antidiskriminační zákon = útok proti tradičním svobodám (tamtéž, ve zkrácené podobě otištěn v HN 11. 4.), úvahu Trest smrti: pro a proti (publikováno v Mf Dnes 14.4. pod názvem „Popravit vraha je spravedlivé“) a napsal i recenzi filmu Good Night, and Good Luck. V dubnu vyšlo č. 69-70 revue Prostor, v němž publikoval esej Nejtěžší je válka s vlastní dekadencí.


Matyáš Zrno se na zámku Neuwaldegg ve Vídni účastnil příprav semináře o budoucnosti evropské integrace po pádu ústavní smlouvy. V Praze se podílel na přípravě seminářů o nových politických elitách v Jižní Americe a o budoucnosti Tchaj-wanu. Pomáhal s vydáním dubnových čísel časopisu RC Monitor. Na webových stránkách Občanského institutu publikoval článek Čeho se ještě dočkáme o návrhu holandských socialistů trestat vzdělané ženy, které se rozhodnou zůstat v domácnosti. Pro srbochorvatské vysílání Radia Svobodná Evropa 17. dubna komentoval způsob, jakým byly v České republice rehabilitovány oběti komunismu.

Za finanční podporu děkujeme touto cestou panu Františku Okruhlicovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?