Měsíc v OI: duben 2005

30.4.2005

Seminář s Allanem C. Carlsonem “Neúspěch evropské rodinné politiky” – činnost členů Občanského institutu v dubnu 2005Ve středu 27. května uspořádal Občanský institut ve spolupráci se senátorem Martinem Mejstříkem a Klubem otevřené demokracie ve Valdštejnském paláci přednášku Allana C. Carlsona, PhD, presidenta Howardova centra pro rodinu, náboženství a společnost se sídlem v Rockfordu v americkém státě Illinois, Neúspěch evropské rodinné politiky. Ve svém příspěvku přednášející pohovořil o důvodech krize evropské rodiny, která se projevuje v demografických ukazatelích.

Zatímco donedávna přetrvával v Evropě klasický model rodiny s přirozeným rozdělením rolí mezi mužem a ženou, v současnosti se vlivem agendy tzv. rovných rodinných rolí žen a mužů rozšiřuje model rodiny, která neplní své přirozené funkce. Ve snaze o plnou zaměstnanost jsou matky nuceny přijmout výdělečné zaměstnání a své děti svěřit státním pečovatelským institucím. Příkladem tohoto systému je Švédsko, ale i některé další evropské země. Řešením kritické situace je návrat k tradičnímu modelu rodiny, která plní své přirozené pečovatelské funkce a je živena z jediného platu. Díky jeho uplatnění jsou dnes Spojené státy jednou z mála vyspělých zemí, které vykazují trvalý populační růst. Na závěr Carlsonovy přednášky se rozvinula zajímavá diskuse mezi cca 40 účastníky semináře, v níž referent seznámil tazatele s některými konkrétními návrhy na reformu rodinné politiky.
.
Michaela Freiová v průběhu dubna připravila dvě čísla čtrnáctideníku RC Monitor, věnovaná úmrtí Jana Pavla II. a zvolení Benedikta XVI. a pro Radio Proglas připravila poznámku k papežskému pohřbu. 27. května pak v Senátu moderovala přednášku Allana Carlsona.
Roman Joch v dubnu pokračoval ve svém kursu “Americké konzervativní myšlení” na FSS MU v Brně. Dne 12.4. poskytl rozhovor ČRo o konzervativním pohledu na ochranu životního prostředí. 20.4. přednášel a diskutoval na FSV UK v Praze o antiamerikanismu v Evropě. Den poté diskutoval na pozvání Mladých konzervativců v Prostějově o trestu smrti. Dne 28.4. vystupoval v televizním pořadu “Pod lampou” na STV 2 o fenoménu války ve 20. století. Den poté se účastnil natáčení pořadu českého vysílání BBC na téma 30. výročí pádu svobodného Jižního Vietnamu. 1.4. publikoval v Hospodářských novinách komentář Drogy – západní ano, východní ne, 14.4. v RC Monitoru článek Evropa nesmí dodávat zbraně do Číny; 18.4. uveřejnil ve slovenském týdeníku Týždeň zamyšlení Čínska hystéria a 26.4. v Perspektivách vzpomínku na Jana Pavla II. Papež osvoboditel… Pro dubnové, 66. číslo revue Prostor napsal úvahu o darwinismu Porážka vlastními zbraněmi.
Jana Pláteníková se zabývala organizováním návštěvy Allana Carlsona a přípravou jeho v úvodu zmiňované přednášky. S romanem Jochem začala připravovat třídenní seminář OI, který proběhne na zámku Neuwaldegg ve Vídni. O své zkušenosti z návštěvy OSN napsala příspěvek do informačního bulletinu slovenského Fóra života. Začala rovněž navštěvovat roční kurs filosofické antropologie při Institutu medicínskej etiky a bioetiky v Bratislavě. V rámci spolupráce s hnutím Nové rodiny se zúčastnila jím pořádaného FamilyFestu – každoročního celorepublikového setkání rodin.

Pravidelné díky za finanční podporu posíláme paní Věře Budilové, panu Ivo Palkoskovi a Educational Initiative for Central and Eastern Europe.

Příspěvků : 2 - Měsíc v OI: duben 2005

  1. Mgr. Rastislav Mikuláš : 25.4.2008 v 14.08

    Chcem napísať, že slovo to neoznačuje nič.

  2. Mgr. Rastislav Mikuláš : 25.4.2008 v 14.06

    Slovo to neoznačujr nič.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?