Měsíc v OI: duben 2004

28.4.2004

poslední úterek s ústavním soudcem Antonínem Procházkou – činnost členů OI v dubnu 2004DUBEN V OI

Dne 29. dubna proběhla další z pravidelných měsíčních “úterních” besed, tentokrát s bývalým ústavním soudcem JUDr. Antonínem Procházkou na téma Ústavní soud na rozcestí. V minulém čísle Bulletinu jsme zapomněli informovat o setkání březnovém, jehož hostem byl Petr Bahník a diskutovalo se o tom, zda Je výuka dějepisu v ohrožení.

Michaela Freiová se v průběhu dubna věnovala dokončování Studií OI, jež budou věnovány problému feminismu. V sedmém čísle studentských novin Agora publikovala článek Gibsonovy Pašije, na stejné téma pak natočila úvahu pro Radio Proglas. V Katolickém týdeníku uveřejnila stanovisko ke vstupu České republiky do EU.
Roman Joch se věnoval především přípravě květnové konference “Jak bránit Západ”, jakož i červnového kolokvia OI (viz pozvánka na poslední straně). Dne 16.4. vystoupil v Plzni na konferenci pořádané Mladými konzervativci na téma “OSN – živá či mrtvá?” (s názorem: “doufejme, že mrtvá…). Dne 23.4. publikoval v MfDnes komentář Rabín, kněz a krásná blondýnka o právu Izraele na existenci. Dne 27.4. odjel do Chicaga v USA na tři konference pořádané institucemi Atlas Economic Research Foundation, Heritage Foundation a Philadelphia Society.
Jana Pláteníková pomáhala s přípravou květnové konference “Jak bránit Západ” a přednášky Richarda Wilkinse, starala se o webové stránky a pomáhá Národnímu centru pro rodinu s přípravou vyhlášení vítězů celostátního kola dětské soutěže “List z rodinné kroniky” k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny, které proběhne 14. května v pražském centru UNICEF. Organizovala činnost Společnosti pro podporu rodiny, zejména přípravu listopadové konference.
Michal Semín v průběhu dubna připravoval květnovou konferenci OI “Jak bránit Západ”. 29.4. moderoval výše uvedenou besedu s JUDr. Antonínem Procházkou. 9.4. publikoval v MfDnes článek Gibsonův Ježíš miluje nepřátele, ve kterém reagoval na nevybíravou kritiku filmu z pera M. C. Putny. V Katolickém týdeníku uveřejnil svoje negativní stanovisku ke vstupu České republiky do Evropské unie.
Jaromír Žegklitz věnoval v dubnu většinu svého času přípravě sazby Chambersova “Svědka” a po jejím zdárném dokončení začal pracovat na závěrečných korekturách. Zabýval se také překladem tohoto čísla Bulletinu a pročítáním a hodnocením studentských prací na téma Občanským institutem v minulosti vydané knihy Bertranda de Jouvenela “Etika přerozdělování”. Výsledky této soutěže budou v květnu vyhlášeny v časopisu Agora a vítězná práce zde bude také otištěna.

Vřelý dík za finanční podporu činnosti Občanského institutu náleží tentokrát pánům Josefu Břečkovi, Ladislavu Krejčíkovi a Vladimíru Taichovi; v dubnu OI rovněž obdržel finanční dar od americké Atlas Economic Research Foundation spojený s udělením Templetonovy ceny svobody.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?