Měsíc v OI: červen 2012

1.7.2012
Matyáš Zrno

9. června proběhlo v čítárně OI představení nové knihy Romana Cardala „Identita a diference“, zorganizované Občanským institutem ve spolupráci s vydavatelem této knihy, nakladatelstvím Academia Bohemica.

12. června v dalším z pravidelných večerů diskutoval místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda o politických perspektivách pravice (Pravice v poločase vládnutí: má ještě šanci na další volební vítězství?).

Roman Joch se ve dnech 10.-13. června účastnil konference „Global Village 2012“ o různých národních diasporách v izraelském Jeruzalémě. 18. června se spolu s kolegou Matyášem Zrnem zúčastnil rozloučení s dosavadním ředitelem Nadace Konrada Adenauera v Praze a přivítání pana ředitele nového. 20. června v rámci festivalu „Týden svobody“ diskutoval v Cafe Unijazz o mezích svobody slova a projevu. Ve dnech 29. června – 1. července se zúčastnil výročního setkání evropské konservativní „Vanenburg Society“, tentokrát v městečku Cirencester v západní Anglii.

Matyáš Zrno organizačně připravil výše zmíněnou besedu s poslancem Markem Bendou a 28. června přednášel na mezinárodním setkání mladých křesťansko-demokratických politiků v Hodoníně. Věnoval se také přípravě letní školy OI.

Poděkování za finanční podporu obdrženou v průběhu června náleží paním Jarmile Friedlaenderové, Andree Komancové, Lucii Creighton, Olze Foglarové, Janě Duchkové, Kateřině Geislerové a Veronice Kuchyňové Šmigolové a pánům Janu Doleželovi, Zbyňku Klíčovi, Cyrilu Křížovi, Danu Drápalovi, Richardu Duřpektovi, Martinu Frélichovi, Davidu Navarovi, Václavu Foglarovi, Tomáši Chrenkovi, Robertu Kotzianovi, Ondřeji Krutílkovi, Martinu Rejmanovi, Janu Krásenskému, Milanu Louckému, Karlu Mrzílkovi, Aleši Hodinovi, Ivanu Klabalovi, Jaromíru Neumannovi, Františku Šimkovi, Jakubu Chromému, Václavu Vosečkovi, Karlu Smolovi, Martinu Romanovi, Miloslavu Kučerovi, Jaroslavu Jirátovi, Karlu Pliskovi, Pavlu Bratinkovi, Tomáši Moravcovi, Vladimíru Taichovi, Leo Pavlátovi, Petru Valentovi a Stanislavu Šlechtovi. Za věcný dar pro knihovnu OI pak děkujeme panu Juraji Lajdovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?