Měsíc v OI: červen 2008

27.8.2008
Redakce

V rámci pravidelných „úterků v OI“ přijal tentokrát pozvání profesor Ota Ulč, který 18. června s přítomnými besedoval o amerických prezidentských volbách.

Ve čtvrtek 26. června uspořádal Občanský institut za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung v Poslanecké sněmovně konferenci Manželství, rodina a stát ve 21. století. Jednání zahájil krátký úvodní panel, kde vystoupili Roman Joch, Hubert Gehring (KAS) a poslanci Petr Bratský a Tomáš Kvapil. Úvodní přednášku na téma rodinné politiky z hlediska principu subsidiarity přednesl Prof. Manfred Spieker z University v Osnabrücku. Dotkl se v ní řady současných problémů v nahlížení na rodinu a manželství ze strany státu a kritizoval zejména pojímání rodinné politiky jako politiky jejích jednotlivých členů bojujících proti sobě. Současně zdůraznil potřebu podporovat rodinu v jejích specifických úkolech, a nikoli tyto úkoly, jako například výchovu a péči, zestátňovat v zájmu jiných cílů státu, např. politiky zaměstnanosti. V následujících přednáškách se další referenti, Prof. Antonín Ignác Hrdina, Jakub Kříž, Petr Činčala, Marcela Škábová, Pavel Pokorný a Marie Oujezdská dotkli některých konkrétních témat současné podpory manželství a perspektiv do budoucna, a to jak v oblasti právního rámce, tak např. institucionálního zázemí v podobě rodinného poradenství. V závěrečné přednášce se Dr. Bernd Wannenwetsch z University v Oxfordu zamýšlel nad problémem ovládnutí rodiny hospodářskými zájmy státu – jeho snahou o zvýšení produkce a zaměstnanosti. Kritizovat problém diskriminace práce v rodině a domácí péče o děti vůči výdělečným formám povolání, které jsou v daňovém, sociálním a důchodovém systému v Evropě výrazně zvýhodněny.

Roman Joch se ve dnech 2.-3. června účastnil středoevropského fóra novinářů v polské Wroclawi, na kterém vystoupil s přednáškou o příštím rozšiřování EU. 4. června pak v Občanském institutu přednášel pro kadety z West Pointu o bezpečnostní situaci v Evropě. 9. června poskytl ČRo 2 rozhovor o manželech Rosenbergových a v ten samý den diskutoval na vlnách ČRo 6 o letošních amerických presidentských volbách. 18. června přivítal v OI profesora Otu Ulče na jeho přednášce, 25. června přednášel pro studenty Anglo-American College v Praze o vzestupu a pádu sovětského impéria (How the Cold War Was Won). Den poté uvedl a spolumoderoval konferenci OI o rodině v Poslanecké sněmovně ČR. Ve slovenském týdeníku Týždeň č. 25 (16. června) publikoval profil Baracka Obamy Triumf slova nad telom, v duelu Mf Dnes 20. června hájil zápornou odpověď na otázku Má Obama Bílý dům v kapse? a v týdeníku Týden 23. června uveřejnil sloupek Post Lisabon o tom, co dál v EU.

Matyáš Zrno komentoval 1. června v Rádiu Proglas v komentáři týdne církevní restituce. Ve středu 4. června přednášel kadetům z West Pointu o válkách na Balkáně. Spolu s kolegy z Mladých křesťanských demokratů připravoval přesvědčovací kampaň za odmítnutí antidiskriminačního zákona. 17.června se zúčastnil setkání s Danielem Oliverem z New Atlantic Initiative, ten samý den mu vyšel v E15 komentář k nové kosovské ústavě ( Ústava není všechno). Den poté jednal se ředitelem kosovského vysílání Svobodné Evropy Melazinem Kocim. 21. června komentoval pro Českou televizi podpis stabilizační a asociační dohody Bosny a Hercegoviny s EU. 26. června komentoval v Reflexu černohorský zákaz dovozu potravin ( O chudáky nestojíme! ). V pátek 27. června přednášel na královehradeckém arcibiskupství pro šéfredaktory farních časopisů. Věnoval se také přípravě letní školy OI a náročného podzimního programu OI.

Za milou a vítanou finanční podporu OI upřímně děkujeme paní Kateřině Geislerové, pánům Martinu Kroupovi, Pavlu Míchalovi, Janu Dusovi, Ondřeji a Pavlu Bratinkovým, Zbyňku Klíčovi, Leo Pavlátovi, Vlastislavu Košnerovi, Lubomíru Sudovi a Michalu Ryšavému a neméně i nadacím Konrad Adenauer Stiftung a Hanns Seidel Stiftung.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?