Měsíc v OI: červen 2006

1.7.2006
Redakce

16. června 2006 uspořádal Občanský institut v jednacím sále Senátu PČR mezinárodní konferenci Rodina a stát ve III. tisíciletí: Ochrana rodiny v právním prostoru EU. Zúčastnila se jí řada zástupců neziskových organizací, universit, státních institucí, několik poslanců a senátorů a zástupci médií včetně ČTK, Českého rozhlasu, České televize a Televize Nova.
Jednání konference zahájil ředitel Občanského institutu Roman Joch, ředitel pražské kanceláře Konrad-Adenauer-Stiftung Stefan Gehrold a místopředsedkyně senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie Ludmila Müllerová. Následoval první blok věnovaný ochraně rodiny a manželství v Evropské unii. První přednášku v něm pronesl Prof. Dr. Christian Waldhoff z university v Bonnu, který se zaměřil na judikaturu Spolkového ústavního soudu v SRN. Tento soud v minulých letech zrušil či podnítil změnu řady zákonů, které byly v rozporu s článkem 6 Základního zákona tím, že nerespektovaly právo rodiny na ochranu ze strany státu. Dnes je tedy situace v Německu díky ústavní ochraně rodiny a manželství uspokojující. Daleko kritičtější byl ve své přednášce soudce sociálního soudu v Darmstadtu a známý kritik diskriminace rodiny Dr. Jürgen Bochert, který v minulosti podněty ke Spolkovému soudnímu dvoru podával. Podle něj je stav ochrany rodiny v Evropě katastrofální a je třeba jej okamžitě zlepšit. Cestou však nemají být sociálně-inženýrská opatření, ale především respektování svobody rodin.
Odpolední blok byl zasvěcen ochraně rodiny a manželství v ČR a na Slovensku. Jako první v něm vystoupil předseda senátního Výboru pro evropské záležitosti Luděk Sefzig, který kritizoval zejména diskriminaci manželské rodiny v ČR a doložil ji na konkrétních příkladech. Druhým vystupujícím byl bývalý předseda federálního ústavního soudu ČSFR Ernest Valko. Ten se zaměřil na poměry na Slovensku a poukázal na nebezpečí hodnotově liberálního pojetí rodiny, které v mnoha oblastech podpory rodiny začíná převažovat. Informoval také o současné slovenské iniciativě na zakotvení ústavního práva manželské rodiny na zvláštní ochranu a podporu. Posledním vystupujícím konference byl Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina z Katolické teologické fakulty UK. Ten upozornil na to, že ochranu rodiny je nutno uskutečňovat v určitém hodnotovém kontextu. Problémem je, pokud je tento kontext hodnotově liberální a nepojímá tradiční rodinu jako hodnotu, kterou je třeba zachovat. Doc. Hrdina přitom upozornil na symptomy dnešní doby: neúctu k životu, k rodině, k manželství a k tradicím. Především je proto potřeba snažit se změnit tento celkový trend.

27. června si Občanský institut drobnou oslavou za účasti několika desítek svých přátel a příznivců připomenul patnácté výročí své existence.

Roman Joch 1. června přednášel na gymnáziu ve Strakonicích na téma „Smrt Západu“. 7. června přednášel v čítárně OI pro skupinu amerických kadetů z West Pointu o bezpečnostní situaci ve střední Evropě. Téhož dne diskutoval ve vysílání ČRo 6 o případné občanské válce mezi Palestinci. Pro stejnou stanici se 14. června zamyslel nad novodobým politickým vývojem na Slovensku. Parlamentní volby v této zemi komentoval na ČT 24 dne 17. června. 15. června analyzoval povolební situaci v ČR na snídani pořádané obchodními komorami skandinávských zemí. Den poté moderoval konferenci OI o rodině. 28. června odletěl do portugalského Estorilu, kde vystoupil na konferenci „Democracy and the Nation–State in a Global World“, kterou pořádal Institut politických studií Katolické university Portugalska. Ve 3. čísle Křesťanské revue publikoval studii Sektářství a politika a 26. června v MfD komentář Test IQ: chcete americkou základnu? (viz rovněž www.obcinst.cz).

Matyáš Zrno publikoval v červnovém čísle časopisu CEVRO revue článek Pravice v Srbsku a Černé Hoře. V časopise Týden otiskl během června a července třídílný seriál o rozpadu Jugoslávie. Pomáhal s přípravou konference o rodině v senátu PČR, která se konala 16.6., a slavnostní večeře u příležitosti 15 let existence OI, která se uskutečnila 27.června.

Za finanční příspěvek děkujeme tentokrát srdečně pánům Tomáši Ježkovi a Mojmíru Hamplovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?