Měsíc v OI: červen 2004

30.6.2004

Červen v OI

Dne 14. června proběhl v Emauzském klášteře jednodenní seminář s názvem Frank S. Meyer, Freedom, Conservatism and Western Civilization, který OI uspořádal u příležitosti vydání knihy Franka S. Meyera a Romana Jocha “Vzpoura proti revoluci 20. století”. Za moderování Romana Jocha o životě a díle významného amerického politického myslitele Franka S. Meyera promluvili výkonný ředitel americké The Federalist Society Eugene B. Meyer a profesor Bellevue University a místopředseda American Conservative Union Donald J. Devine.

Michaela Freiová pokračovala v průběhu června na přípravě rejstříku k Chambersově “Svědkovi”. 17. června přednesla na pozvání pobočky Konrad Adenauer Stiftung v Bratislavě přednášku “O rodině a lidské svobodě”.
Roman Joch dne 4. června přivítal v OI profesora Isensee z university v Bonnu, který zde přednesl přednášku na téma “Sekulární stát a křesťanské hodnoty”. 9. června v čítárně OI diskutoval se skupinou kadetů z vojenské akademie West Point o bezpečnostní situaci ve střední Evropě a ve světě. 18. června se účastnil natáčení diskuse o Ronaldu Reaganovi na ČRo 6, dne 23.6. diskuse ČT 2 “Politikon” o naší identitě v EU (odvysílané 28.6.) a dne 25.6. natáčení diskuse o témž tématu opět na ČRo 6. 7. června publikoval v MfDnes fejeton Pryč s válkou, pryč s invazí!, v tentýž den uveřejnil v LN nekrolog R. Reagana Boj proti komunismu byla jeho práce. Tentýž nekrolog byl publikován i v týdeníku Domino fórum č. 23 (9.-15.6.) V čísle 24 téhož týdeníku (16.-22.6) vyšel jeho komentář Irak po rezolúcii OSN.
Jana Pláteníková pokračovala v organizační práci týkající se akcí OI a začala promýšlet programy pro příští školní rok. Čas věnovala i pronikání do tajů digitální techniky, abychom mohli lépe informovat o činnosti OI naše příznivce a spolupracovníky doma i v zahraničí.
Michal Semín 26. června publikoval v MfDnes článek Komunisté proti rodině, ve kterém reaguje na snahu komunistické poslankyně Levé vypustit z navrhovaného školského zákona možnost tzv. domácího vzdělávání. Na internetové stránce Občanského institutu je k nalezení jeho článek Splní se Kaddáfího sen?, v němž se zamýšlí nad prosazováním přijetí Turecka do EU ze strany americké administrativy.
Jaromír Žegklitz se kromě vždypřítomné úřednické práce věnoval dokončování korektur Chambersova “Svědka”; v současné době zbývá dokončit rejstřík a ještě jednou se pokusit o získání dobové fotodokumentace, pak již pouze vyrobit obálku a vše odeslat do tiskárny.

Upřímné poděkování za finanční podporu posíláme tentokrát pánům Metoději Štajnarovi, Ivo Palkoskovi a Štefanu Bosákovi a rovněž americké Earhart Foundation.

.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?