Měsíc v OI: březen 2009

28.4.2009
Matyáš Zrno

Dne 11. března se v Palffyho paláci v Bratislavě uskutečnil seminář “Budoucnost Evropy”, který připravily Občanský institut a Konzervatívny  inštitút M. R. Štefánika. Seminář zahájil Roman Joch příspěvkem na téma “Legitimita režimu a budoucnost Evropy”. Poté Peter Osuský přispěl analýzou “Evropská vojenská strategie: impotence jako ctnost”. František Šebej pojednal o nedávné události “Případ Wilders – alarmující diagnoza stavu svobody slova v Evropě”. Po přestávce otevřel Vladimír Palko klíčovou otázku “Demografická krize a budoucnost Evropy”. Po něm Matyáš Zrno podrobně rozebral problém “Imigrace ano, či ne – zkušenosti z Německa”. Na závěr proběhla obsáhlá a podrobná diskuse.

Roman Joch 2. března na vlnách ČRo 6 rozmlouval o Občanském institutu. 4. 3. přednášel pro Demokratický klub v Mladé Boleslavi o vzestupu, pádu a dalším vzestupu demokracie ve světě. 6.-7. března se v Budapešti účastnil ustavujícího kongresu Nadace pro vyšetřování zločinů komunismu, na němž vystoupil s referátem o residuálních efektech přechodu od komunismu. 9. 3. poskytl rozhovor španělské veřejnoprávní televizi o českém předsednictví EU. 11. 3. vystoupil na výše zmíněném semináři v o budoucnosti Evropy. 19. března vystoupil na konferenci o středoevropské pravici, jež se konala na půdě soukromé vysoké školy Cevro Institut, s příspěvkem o hodnotovém a ideovém zakotvení středoevropské pravice. 22. 3. vystoupil v pořadu „Vedlejší efekty“ na ČT 24 věnovaném otázkám zločinu a trestu. 24. 3. přednášel na Arcibiskupském gymnáziu v Praze o evropských hodnotách. V týdeníku Týden publikoval komentáře Západ útočí na svobodu slova (9. 3.) a Protiraketová obrana a dvojité odstrašení (23. 3.), další články pak na joch.blog.idnes.cz.

Matyáš Zrno se 11. 3. zúčastnil v Bratislavě semináře „Budoucnost Evropy“, kde vystoupil s příspěvkem na téma imigrace v Německu. Se zástupci Nadace Hannse Seidela jednal o další spolupráci. 30. března diskutoval v České televizi v pořadu Historie.eu o příčinách rozpadu Jugoslávie. O stejném tématu přednášel také Mladým křesťanským demokratům na jižní Moravě.

Za finanční podporu, jíž se Občanskému institutu dostalo v průběhu března, upřímně děkujeme paním Lucii Creighton, Jarmile Friedlaenderové, Kateřině Geislerové a Andree Komancové, pánům Josefu Bílkovi, Pavlu Bratinkovi, Františku Cigánkovi, Jiřímu Doskočilovi, Danu Drápalovi, Richardu Duřpektovi, Martinu Frélichovi, Janu Hellerovi, Janu Horníkovi, Jakubu Chromému, Janu Jirešovi, Davidu Jurechovi, Ivanu Klabalovi, Zbyňku Klíčovi, Vlastislavu Košnerovi, Robertu Kotzianovi, Janu Krásenskému, Martinu Kroupovi, Ondřeji Krutílkovi, Cyrilu Křížovi, Miloslavu Kučerovi, Rafaelu Kučíkovi, Milanu Louckému, Pavlu Míchalovi, Zdeňku Mitáčkovi, Hynku Moravcovi, Karlu Mrzílkovi, Robertu Müllerovi, Davidu Navarovi, Liboslavu Paldusovi, Karlu Palečkovi, Leo Pavlátovi, Karlu Pliskovi, Martinu Romanovi, Jakubu Růžičkovi, Davidu Rýcovi, Jiřímu Skalickému, Ivo Strejčkovi, Janu Šafaříkovi, Jakubu Tomkovi, Petru Valentovi, Františku Vališovi, Bohuslavu Vanclovi, Václavu Vosečkovi a čtyřem neznámým dárcům, a rovněž Centru pro studium demokracie a kultury, Konrad Adenauer Stiftung a Křesťanskému společenství Ostrava.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?