Měsíc v OI: březen 2007

1.4.2007
Redakce

Tématem pravidelného posledního úterý v OI, konaného v čítárně Občanského institutu 27. března, bylo tentokrát Polsko pod vládou Kaczynských. Vstupní přednášky se zhostil publicista orientující se na polskou politiku Maciej Ruczaj.

Roman Joch dne 9. března přednášel pro studenty Palm Beach Atlantic University o české a evropské sekularizované společnosti. Den poté přednášel pro Mladé křesťanské demokraty v Rokytnici v Orlických horách o kořenech a podstatě západní křesťanské civilizace. 12. března vystoupil na manifestaci na Hradčanech na podporu umístění radaru americké protiraketové základny v ČR. 14. března diskutoval na semináři v Americkém informačním centru o stavu a budoucnosti EU u příležitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy. 19. března se zúčastnil veřejné diskuse o protiraketové obraně, kterou na VŠE zorganizovali Mladí konzervativci. Den poté přednášel na Prvním reálném obnoveném gymnasiu o liberalismu a konzervatismu. 24. března vystoupil s krátkým projevem na výročním Pochodu pro život. 27. března diskutoval na gymnáziu Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi o současných trendech v mezinárodních vztazích; večer téhož dne pak moderoval seminář v OI na téma „Polsko za bratrů Kaczynských“. Den poté diskutoval na gymnáziu Libeňský zámeček o protiraketové obraně a večer měl přednášku na FF UK o románu Evelyna Waugha „Návrat na Brideshead“. V slovenském týdeníku Týždeň č. 10 publikoval zamyšlení Ospravedlnenie o omluvách za zločiny minulosti (a jejích absencích, pokud jde o zločiny současnosti); v březnové CEVRO Revue č. 3 pak uveřejnil profil člena čestné rady OI Roger Scruton: filosof, farmář, gentleman.

Lukáš Tomko v průběhu měsíce pracoval na programu OI Rodinné hodnoty. Řídil činnost Společnosti pro podporu rodiny a v rámci cyklu setkání „Zlatá Praha“ přednášel 18. března o stavu rodiny a rodinné politiky v České republice. Pracoval na společném projektu OI a ICEJ ČR týkajícím se nebezpečí islámského radikalismu, který se bude ucházet o finanční podporu Evropské komise. Podílel se rovněž na aktualizaci webových stránek OI.

Matyáš Zrno se 3.-4. března zúčastnil v Bad Kissingen konference „Das Gedächtnis der Orte – Orte des Gedenkens“. V pondělí 5. března vyšel v týdeníku Respekt jeho komentář Haag hrál o genocidu, hodnotící rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ve věci žaloby Bosny a Hercegoviny proti Srbsku kvůli genocidě během války v letech 1992-1995. O víkendu 9.-11. března přednášel Mladým křesťanským demokratům v Rokytnici v Orlických horách o postmoderních útocích na svobodnou společnost. 13. března komentoval v televizi 24CZ mezinárodní dění. Mezi 20. a 22. březnem se ve slezském Kreisau zúčastnil školení o evropských fondech. Připravoval rovněž „poslední úterek“ OI, aktualizoval webové stránky OI a pomáhal s vydáním časopisu RC Monitor.

Poděkování za finanční příspěvek posíláme touto cestou panu Janu Svobodovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?