Měsíc v OI: březen 2005

31.3.2005

Konference “Podoby totalitarismu včera a dnes” -¨seminář “Jak dál v rodinné politice” – poslední úterek v OI s Alexandrem Vondrou – činnost členů Občanského institutuV dnech 10.-13. března 2005 proběhla na zámku v Čejkovicích konference Podoby totalitarismu včera a dnes. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a zúčastnilo se jí přes padesát osob. Mezi přednášejícími byli mj. prof. Miroslav Novák, Miroslav Mareš, Stanislav Balík, Petr Kolář, Petr Sokol, Ladislav Mrklas a samozřejmě také pracovníci Občanského institutu Roman Joch a Michaela Freiová. Zahájení konference se ujal P. Vojtěch Protivínský, který měl ještě před několika lety možnost zakusit doznívajícího vlivu komunistické totality na své osobě. Vlastní jednání bylo rozděleno do tří bloků. V prvním se probíraly otázky spojené s teorií totalitarismu a minulostí totalitních režimů v Evropě. Následující blok byl zaměřen na totalitarismus v současném světě a charakteristiku dnešních totalitních režimů a politických stran. Poslední část konference se zaměřila již na českou kotlinu, na minulost komunistické totality v českých zemích a hrozbu totalitních tendencí v budoucnosti. V samotném závěru proběhla rovněž zajímavá diskuse nad problematikou teoretického uchopení konceptu extremismu, které nastínil brněnský politolog Miroslav Mareš. Součástí konference byly také bohaté doprovodné akce, mj. návštěva historických templářských sklepů aj.
Ve středu 15 března proběhl v Emauzském klášteře pracovní seminář pro zástupce prorodinných neziskových organizací Jak dál v rodinné politice, pořádaný Občanským institutem a Společností pro podporu rodiny. V zahájení konference vystoupila Michaela Freiová, po ní přednesl svůj příspěvek ředitel Ústavu sociální medicíny a veřejného zdraví 1. LF UK František Schneiberg a následně Jaroslav Šturma, předseda Česko-moravské psychologické společnosti. Společným tématem jejich příspěvků byla otázka podpory přirozených funkcí rodiny. Jaroslav Šturma se podrobně věnoval také otázce slučitelnosti rodiny a zaměstnání z perspektivy dítěte, přičemž upozornil na nutnost respektování zájmu dítěte na individuální rodičovskou péči do 3 let věku při vytváření jakýchkoli státních nástrojů v této sféře. Na závěr dopoledního bloku promluvil náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek o připravované koncepci státní rodinné politiky, která má být předložena do srpna 2005. Odpolední blok byl věnován pracovní diskusi na téma možných opatření v rodinné politice a strategie prorodinného lobbyingu křesťanských a konzervativních organizací. Debata se opírala o návrh alternativní koncepce rodinné politiky, kterou předložil Občanský institut a která bude po dalších úpravách a doplněních předložena k širší diskusi.
V rámci pravidelných “posledních úterků v měsíci” vystoupil na půdě OI bývalý velvyslanec ČR v USA Alexandr Vondra s přednáškou Evropa, Amerika a president Bush.
.
Michaela Freiová se podílela na přípravách semináře OI “Jak dál v rodinné politice”, na němž také přednesla úvodní příspěvek. Na rodinné téma připravila rovněž úvahu pro vysílání Radia Proglas. Společně s Romanem Jochem připravovala úvod k českému vydání “Svědka”. 8. března na BBC vystoupila kriticky k Mezinárodnímu dni žen. 9. března se neúspěšně pokoušela přesvědčit studenty zdravotní školy v Prostějově o tom, že euthanasie není jediným řešením v případě těžké nemoci a postižení. Na konferenci OI v Čejkovicích pronesla příspěvek na téma “Rozdílné fáze komunistického režimu u nás”.
Roman Joch dne 1. března natočil rozhovor s Doc. MUDr. Petrem Hachem o aktuálních bio-etických otázkách pro Radio Proglas. Dne 2.3. zahájil svůj semestrální kurs “Americké konzervativní myšlení” na katedře politologie FSS MU v Brně. 9.3. ráno přednášel o demografických trendech Evropy na Arcibiskupském gymnáziu v Praze a večer diskutoval o tématu “Gender a politika” na FSV UK. Ve dnech 10.-13.3. se na zámku v Čejkovicích uskutečnil seminář OI, na němž Roman přednesl přednášky “Proč se inteligentní lidé stávají totalitáři” a “Jaká má být správná zahraniční politika vůči totalitním režimům”. Dne 16.3., u příležitosti svého kursu v Brně, přednášel a diskutoval na besedě Mladých konzervativců o Iráku a válce proti terorismu. Dne 29.3. v rámci pravidelných diskusních večerů OI moderoval besedu s bývalým velvyslancem ČR v USA Alexandrem Vondrou na téma “Evropa, Amerika a president Bush”. Dne 12.3. publikoval v MfD analýzu K čemu je NATO dobré; ve slovenském týdeníku Týžden č. 13 uveřejnil komentář Umučenie Terri Schiavo a dne 31.3. v pořadu Události, komentáře na ČT 1 komentoval nominaci Paula Wolfowitze do Světové banky.
Jana Pláteníková publikovala ve slovenském časopisu Týždeň článek Ženy v OSN a začala připravovat dubnovou návštěvu Allana Carlsona (The Howard Institute, Illinois) v Praze. A. Carlson, který nedávno publikoval zásadní dokument s názvem “Manifest přirozené rodiny” (“The Natural Family: A Manifesto”), promluví 27. dubna na půdě Senátu na téma “Neúspěch evropské rodinné politiky”; přednášku pořádá OI ve spolupráci s Klubem otevřené demokracie a senátorem Martinem Mejstříkem.
Poděkování za finanční příspěvek náleží tentokrát panu Jiřímu Dubnovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?