Měsíc v OI: březen 2004

31.3.2004

seminář Křesťanská perspektiva a svobodná společnost – přednáška Anne-Marie Libert “Populační imploze v Evropě – katastrofa nebo výzva?” – tisková konference OI při příležitosti získání Tepletonovy ceny svobody – činnost členů Občanského institutu v březnu 2004

Ve dnech 4.-6. března proběhl v Českých Budějovicích další z řady pravidelných seminářů OI Křesťanská perspektiva a svobodná společnost. Jako vždy přednášeli Michaela Freiová, Jiří Fuchs, Roman Joch a Michal Semín.
11. března uspořádal OI v Emauzském klášteře přednášku Anne-Marie Libert (Universita Lovaň, Belgie) s názvem Populační imploze v Evropě – katastrofa, nebo výzva?
12. března uspořádal Občanský institut tiskovou konferenci, na níž ústy Romana Jocha oznámil, že obdržel od americké Atlas Economic Research Foundation Templetonovu cenu svobody za vynikající práci.
Michaela Freiová
se spolu s Janou Pláteníkovou podílela na organizování přednášky a pobytu Anne-Marie Libert. V rámci semináře OI “Křesťanská perspektiva a svobodná společnost” přednesla příspěvek o politické filosofii v Augustinově díle “De civitate Dei”. Pro Radio Proglas připravila pravidelnou aktuální úvahu, tentokrát na téma znovuzavedení svátku MDŽ, pro 3. Světový kongres rodin pak krátký vstup na téma dnešních priorit rodinné politiky, s nímž na konferenci samotné vystoupil Michal Semín. 27. Března se zúčastnila Pochodu pro život, kde pronesla řeč o vnitřních ohroženích západní civilizace.
Roman Joch
dne 3. března přednášel a diskutoval se studenty Vysoké školy ekonomické na téma “Jak hájit kapitalismus”. Den poté odjel do Českých Budějovic na seminář OI “Křesťanská perspektiva a svobodná společnost”, na němž vystoupil s přednáškami “Politické důsledky dědičného hříchu” a “Kritika liberalismus a konzervatismu”. 17.3. přednášel a diskutoval na společném semináři Mladých konzervativců a Juniorklubu křesťanských demokratů na téma “Konzervatismus ve 21. století”. Dne 22.3. přednášel a diskutoval se studenty Arcibiskupského gymnázia v Praze o nejzajímavějších otázkách politické filosofie. Dva dny poté na pozvání Mladých konzervativců pronesl přednášku a diskutoval se studenty gymnázia v Chebu na téma “Terorismus v současném světě”. Dne 27.3. pozdravil jménem Občanského institutu účastníky letošního “Pochodu pro život” na Václavském náměstí a 30.3. moderoval diskusi o výuce dějepisu na středních školách v ČR v rámci série diskusních večerů “Poslední úterý v OI”. V internetovém magazínu www.conservativebattleline.com (v čísle ze dne 10.3.) uveřejnil polemiku Paleoconservatism and Conservatism.
Jana Pláteníková
v březnu organizačně zajistila přednášku Anne Marie Libertové a její několikadenní návštěvu Prahy. Zúčastnila se soustředění žen KDU-ČSL, z něhož vzešlo založení ženské platformy u křesťanských demokratů. Začala také pracovat na vyhledávání myšlenkově a hodnotově spřízněných žen mezi svými vrstevnicemi, tedy v generaci dnešních třicátnic, potomků silných populačních ročníků 70. let, které se tak nějak ne a ne rozmnožovat. Přispěla trochu do Agory a koordinuje esejistickou soutěž čtenářů. Naučila se pracovat s novým redakčním systémem webových stránek OI a obstarává též stránky a administraci SPPR. Pod taktovkou Michaely Freiové zahájila organizaci podzimní mezinárodní konference ve Vranově.
Michal Semín
věnoval svůj čas přípravě semináře “Křesťanská perspektiva a svobodná společnost”, na němž také vystoupil s přednáškou “Základy křesťanské sociální etiky”. 9.3. moderoval a překládal přednášku Sandry Lovelace (Home School Legal Defense Association, USA) na téma “Domácí vzdělávání v USA a ve světě”. Ve dnech 29.-31.3. se účastnil 3. světového kongresu rodin v Mexico City (s účastí více než 3000 osob z 36 zemí světa), kde vystoupil s přednáškou nazvanou “Modernita je unisex”, v níž se zabýval ideologicky motivovanou snahou zrušit přirozené rozdíly mezi mužem a ženou a institucionalizovat – politicky i právně – androgynní model společenského života.
Jaromír Žegklitz v březnu definitivně dokončil redakci Chambersova “Svědka” a odevzdal všech mnoho set stran do sazby, která by měla být hotova do konce dubna; poté následuje výroba rejstříku a závěrečné korektury, takže výsledek bude pro všechny zájemce k mání někdy v průběhu letních prázdnin. V náhle vzniklém volnějším čase začal překládat text dalšího bulletinu a fungoval rovněž jako sekretář Evy Vorlíčkové, za jejíhož nezanedbatelného přispění se podařilo snad dobře sestavit (a následně, již bez ní, také odevzdat) daňové přiznání OI za loňský rok.
Poděkování za finanční podporu naší činnosti posíláme tentokrát Nadaci Hannse Seidela a panu Janu Svobodovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?