Mediální etika a svobodná společnost na prahu 21. století

22.11.2005
red

Ve dnech 17.-20. listopadu pořádal Občanský institut ve spolupráci s Mladými konzervativci, Mladými křesťanskými demokraty a za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung konferenci s názvem . Akce se uskutečnila v bývalém dominikánském klášteře v Jihlavě – dnešním hotelu Gustav Mahler. Zúčastnila se jí celá řada novinářů a odborníků zabývajících se otázkami médií.Prvního dne večer vystoupil Jan Šmíd, šéfredaktor měsíčníku Agora, který se věnoval vztahu novinářů a politiky. V následujícím dni si posluchači vyslechli v dopoledním bloku přednášku Viktora Mecy z FSV UK o vlivu médií na neverbální prezentaci politiků a Lenky W. Císařové z FSS MU o aktuální otázce vztahu veřejnoprávní politiky a politické reprezentace. V odpoledním bloku vystoupil šéfkomentátor Hospodářských novin Tomáš Němeček k tématu vlivu médií na chování českých politiků po roce 1989. Druhý den konference byl zakončen příspěvkem ředitele OI Romana Jocha o roli médií ve svobodné společnosti.

Tématem sobotního dopoledního panelu byla etika v českých a středoevropských médiích. Zajímavý vhled do slovenského světa přinesl účastníkům šéfredaktor slovenského časopisu Týždeň Štefan Hríb, na nějž navázal vedoucí ekonomické rubriky Respektu Marek Hudema a redaktor zahraniční rubriky MF Dnes Daniel Anýž. Oba posledně zmiňovaní hovořili o vztahu etiky a politiky v současných českých médiích. Odpolední blok byl zasvěcen názorové orientaci dnešních médií. Jaromír Volek z FSS MU hovořil o politické orientaci českých novinářů v polistopadové éře a Roman Joch vystoupil s příspěvkem o hodnotově-politickém názoru současných amerických médií.

Závěrečná část konference se odehrála v neděli 20. listopadu. Po mši svaté následovaly dva poslední příspěvky. Člen zahraniční redakce České televize Matyáš Zrno přednesl referát o politickém vystupování v médiích. Poslední příspěvek konference přednesený analytikem Občanského institutu Vojtěchem Bellingem ze zaobíral diskursem politické korektnosti v dnešních západních médiích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?