Matyáš Zrno v ČT k masakru ve Srebrenici

28.6.2017

zrno i ratko mladicNizozemsko nese část viny na masakru bosenských muslimů v Srebrenici v roce 1995. Před třemi lety to konstatoval civilní soud a dnes potvrdil odvolací soud v Haagu. Podle verdiktu je Nizozemsku odpovědné za smrt asi tří stovek muslimských mužů. Jejich deportaci z takzvané bezpečné zóny OSN do rukou bosenskosrbských jednotek umožnili nizozemští vojáci. O tom, jaké odškodné rodiny obětí dostanou, se ale rozhodne až v dalším soudním řízení. Vraždění ve Srebrenici nepřežilo celkem asi 8 tisíc mužů a chlapců. Síly působící pod nizozemským praporem v Bosně v rámci sil OSN podle soudu věděly o tom, že muslimské muže hledající útočiště v takzvané bezpečné zóně OSN bosenskosrbské jednotky zabijí, pokud budou muset z bezpečí odejít. Když bosenskosrbské jednotky oblast obklíčily, nizozemští vojáci deportaci mužů nezabránily. Připomeňme si tehdejší události sestřihem dobových záběrů. Matyáš Zrno z Občanského institutu, dobrý večer, vítejte v Událostech, komentářích.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Nizozemci za to můžou, tedy jejich vojáci působící v rámci sil OSN, říká soud. Kolik tam vlastně těch nizozemských vojáků bylo, jaká síla byla připravena na to dohlížet na bezpečnost v jak velké oblasti?

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Těch vojáků tam bylo 450, a to zdaleka není síla, která by mohla tu oblast efektivně ubránit. To bylo městečko přeplněné uprchlíky, kde žilo přes 20 tisíc lidí. A oni ani nebyli připraveni na to to bránit. Jim se stalo to nejhorší, co se vojákům může stát – byli vysláni do nějaké zmatené občanské války bez naprosto jasného mandátu. S tím, aby to nějak zařídili, ale nikdo jim neřekl, jak přesně. Nesmíme si to představovat, že by tam byla jakási Maginotova linie, kde by ti holandští vojáci byli. Byly to takové pozorovací body, taková „oupíčka“, Observation Pointy, kde oni na linii dotyku mezi Srby a Bosňáky měli kontrolovat příměří a to že ta “bezpečná” zóna nebude napadena. Ale nikde nebylo jasně dáno, co mají dělat, pokud napadena bude.
Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Co mají a co můžou, bylo vůbec vlastně, co můžou dělat?

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
A drobná vsuvka: On ten soud neřekl, že jsou úplně vinni, on řekl, že jsou z třiceti procent vinni.

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
No, chtěl jsem se k tomu dostat, chtěl jsem…

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Taková ošklivá právnická mluva, abych řekl, být z třiceti procent vinen za smrt 350 lidí…

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
No, protože byla podle soudu sedmdesátiprocentní pravděpodobnost, že i když je budou bránit, takže to dopadne stejně.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Tak tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
A to by se stalo?

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Pravděpodobně ano. Já si myslím, že…

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Nelze o ta, nejde o ta čísla. Jde o to, jestli i kdyby se Nizozemci o něco snažili, tak jestli síla bosenských Srbů a jejich výzbroj a jejich armáda byla vlastně schopna si tam dělat, co chce.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Z hlediska poměru vojenské síly jednoznačně měli Srbové navrch a Holanďané, zvláště v tu chvíli, kdy už byli jenom u té své základny, tak neměli sebemenší naději, pokud by došlo k přímému střetu, se ubránit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
My bychom taky měli vysvětlit ještě jeden rozpor. Je tam až osm tisíc mrtvých spojených s masakrem ve Srebrenici a tady se mluví o odškodnění 300 lidí.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Jde o to, že to se týkalo jenom těch bosenských muslimů – šlo hlavně o bosenské muže v bojeschopném věku, kterým hrozilo samozřejmě největší nebezpečí –  kteří se snažili dostat na tu základnu v domnění, že na té základně najdou záchranu. A holandští vojáci jim odmítli vstup povolit. Ale zároveň upozorňuju, že oni byli v situaci, kdy se okolo té základny tísnily tisíce a tisíce i žen a dětí a dalších civilistů. A tito lidé tedy byli vlastně Srbům v podstatě vydáni. Často se jednalo například o zaměstnance té základny, kteří tam dělali nějaké pomocné práce a podobně. Většina z těch osmi tisíc lidí, která byla pobita, což byli v drtivé většině muži, většinou v bojeschopném věku, tak tam se většinou jednalo o ty, kteří se pokusili probít přes hory k bosenským liniím a po cestě byli zajati a následně odtransportováni do nějakých míst, kde byli zavražděni a pohřbeni.

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
On je to poměrně velký, zdá se, alespoň podle některých komentářů, poměrně velký průlom do práva v tom smyslu, jak nasazovat takzvané modré přilby, tedy jednotky OSN, co tam mohou dělat a za co nesou, nebo nenesou odpovědnost. Oni by měli mít imunitu, což se tady jaksi nepotvrdilo.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Tam byl taky problém, že oni teoreticky byli pod velením Spojených národů, nikoliv pod velením Holandska. Reálně v žádné misi to tak úplně není. Vždycky máte přímou linku do své domovské země a vždycky jako velící důstojník jste pod obrovským tlakem, abyste své muže přivedl zpátky. A vždycky bude větší tlak na to, abyste přivedl své hochy zpátky, než abyste zachraňoval nějaké místní lidi. Takže ono je to z právního hlediska velmi komplikovaná situace, ale rozhodně se tam ukázalo, jak nebezpečné je posílat někam někoho bez jasného mandátu. Je škoda, že ten soud nešel nějak více do hloubky a nebavil se například tím, proč velení UNPROFORu a i vyšší složky OSN ve New Yorku odmítly podpořit Holanďany leteckými údery, o což holandský velitel plukovník Karremans opakovaně žádal a což se nestalo. Respektive stalo se to až, když už bylo pozdě a byl to velmi omezený nálet dvou stíhaček, které nemohly nic změnit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Navíc zkrácený, protože Srbové měli nějaké nizozemské vojáky a hrozili jejich smrtí, pokud budou nálety pokračovat.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Přesně tak. Ale kdyby ty nálety tím proběhlo hned, tak by to bylo ještě předtím, než získali ty holandské zajatce.

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Situace v Bosně a Hercegovině dnes.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Bosna a Hercegovina je takový kočkopes, takovým státem, který slepili v podstatě Američané dohromady, aby skončila válka, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. To znamená, aby to zůstalo jednotným státem, ale s maximální možnou míru samostatnosti a autonomie pro ty jednotlivé národy, tedy Srby, bosenské muslimy, alias Bosňáky a pro bosenské Chorvaty, a to se podařilo, a to je obrovský úspěch po sto tisíci mrtvých…

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Čili klid, dá se říct…

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Ale je to takový trochu mrtvolný klid, který brání jakýmkoliv reformám, který brání jakémukoliv rozhodnému vedení toho státu, protože máte státy rozdělený na patnáct kantonů, kde máte každý svou vládu, máte rozděleno mezi bosňáckou -muslimskou federaci a mezi srbskou část a jakékoliv rozhodnutí je nesmírně, nesmírně obtížné.

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Ono se ale mluví, a to je možná velice závažná záležitost, ono se mluví o tom, že se země podle některých zpráv, mluví o tom tajné služby i některá média, stává evropskou baštou teroristů z Islámského státu i z jiných extremistických organizací.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Tak neřekl bych, že by se stala úplně baštou. To je asi tak, tak jako se baštou stává Belgie, Francie nebo Londýn. Samozřejmě, kdekoliv je nějaká muslimská komunita, tak se toho snaží radikálové využít. Určitě mezi bosenskými muslimy je část – poměrně malá –  která tomu holduje. Když ale pojedete do Sarajeva, tak uvidíte naprosto normální město, kde se tam uvidíte zahalenou dívku, ale drtivá většina bude naopak  výrazně odhalenější, než je zvykem třeba u nás. Ale takové dobré průzkumy mluví o tom, že zhruba tři procenta bosenských muslimů má názory, které by se mohly označit za extremistické. A samozřejmě…

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Nějaké výcvikové tábory, podobná střediska, o tom se mluví.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Ty výcvikové tábory, to tam úplně není, protože přece jenom místní tajné služby jsou pod silným tlakem ze Západu a snaží se tomu zabránit. Ale samozřejmě jsou jednotlivci, jednotlivci v řádu několika stovek, kteří odešli do Sýrie bojovat, a samozřejmě někteří z nich se eventuálně můžou vrátit. A nutno říct, že prakticky všichni, prakticky o všech se ví. Výhoda takové země, jako je Bosna, že se všichni znají, tudíž…

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
To říkal Europol, pokud se nemýlím, že jsou tam takováto centra, takže není to úplně přesná informace.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Jsou tam místa, kde se scházejí vahábité, mají asi dvě takové vesnice v horách, kde žijí v podstatě o samotě, ale neoznačil bych to jako výcvikový tábor.

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Měla by Evropa s tím něco dělat, nebo jak se k tomu má postavit?

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Tak Evropa se s Bosnou a Hercegovinou snaží něco dělat od vypuknutí války se střídavým úspěchem a také střídavým nasazením. A je tam přítomná. Ale nutno říct, že ten, ten zájem o Balkán v posledních letech v souvislosti s celou řadou dalších takových horkých míst ve světě poměrně opadá. A neměl by…

Daniel TAKÁČ, moderátor
–––––––
Matyáš Zrno. Děkuju za rozhovor v Událostech, komentářích. Na shledanou.

Matyáš ZRNO, balkanista, Občanský institut
–––––––
Rádo se stalo. Na shledanou.

 

Jeden příspěvek - Matyáš Zrno v ČT k masakru ve Srebrenici

  1. Michal : 3.7.2017 v 19.29

    Dluhy z komunismu byly značné, o to děsivější účtováni . .
    U nás rozloženo na generace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?