Matyáš Zrno v ČRo k uprchlíkům z Balkánu

15.10.2015

1733.jpgTomáš PAVLÍČEK, moderátor
–––––––
Před zatím největším náporem běženců z Blízkého východu a z Afriky jsme jenom občas okrajově slyšeli o tom, že do Německa utíkají ve velkém Albánci. Koneckonců i dnes se občas vynoří zpráva o tom, že se v uprchlickém zařízení v Hamburku poprali Albánci a další migranti. Mezinárodní konference svolaná Evropskou unií by se dnes měla věnovat pomoci balkánským zemím se zvládáním uprchlické krize. Naším dalším hostem je balkanolog Matyáš Zrno. Dobrý den.

Matyáš ZRNO, balkanolog
–––––––
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
–––––––
Tak, nejde jenom o to, jak se balkánské země vyrovnávají s tou krizí importovanou. Ale souvisí to s tím, jestli ji samy částečně nevyvolávají. Existuje aspoň rámcová představa, kolik těch Albánců, dejme tomu, za poslední rok převážně do Německa odešlo?

Matyáš ZRNO, balkanolog
–––––––
Já jenom dodám, že se to netýká jen Albánců, protože když si vezmeme deset zemí, z nichž nejčastěji pocházejí žadatelé o azyl v Německu, tak pět z nich je z Balkánu. A je to skutečně na prvním místě tedy Albánie a Kosovo, ale pak je to ještě Černá Hora, Srbsko, Bosna a Hercegovina. A ten celkový počet zhruba už teďka je víc než šedesát nebo sedmdesát tisíc lidí, přesně vám to neřeknu, ale pohybujeme se v takovýchhle, v takovýchhle poměrně velkých počtech. Vím, že třeba z Černé Hory, což je země o šesti stech tisících obyvatelích, je to skoro pět tisíc. Takže to je poměrně jako značné číslo.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
–––––––
No, a co je vlastně k tomu opuštění jejich zemí vede?

Matyáš ZRNO, balkanolog
–––––––
Špatná ekonomická situace. To je jednoznačné. Může být samozřejmě místy provázána i s nějakou formou, ani bych neřekl politické represe, ale, řekněme, toho, že když nejste v některé balkánské zemi zadobře s vládnoucí stranou, tak třeba hůř dostáváte zaměstnání nebo takhle. Ale samozřejmě je to prostě primárně ekonomický motiv, není to útěk před válkou, nebo nějakým explicitním pronásledováním na základě náboženství nebo, nebo politického přesvědčení.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
–––––––
No, ale to tady se bavíme o kandidátských státech Evropské unie. Jak to, že se vlastně do nich, nebo z nich do osmadvacítky vydává takové množství lidí? Proč třeba tady nezasáhly evropské orgány dřív?

Matyáš ZRNO, balkanolog
–––––––
Je poměrně těžko zasáhnout jiným způsobem, než například znovuzavedením vízové povinnosti. Což je něco, po čem třeba bavorský zemský ministerský předseda Seehof poměrně výrazně volá. Ale v okamžiku, kdy máte bezvízový styk, tak jak na straně těch zemí – vysílajících zemí, tak je těžké zabránit těmto občanům v opuštění země. A tak samozřejmě obtížné zabránit i třeba Německu, nebo podobně, aby se tam dostali. Já mohu říct z mnohé vlastní zkušenosti, že třeba maďarská policie byla vždy na hranicích srbsko – maďarských velmi přísná, snažila se omezovat kohokoliv, kdo se jim zdál nějakým způsobem podezřelý. Pokud nesplňoval například to, že neměl zpáteční jízdenku, neměl dostatečné množství peněz pro pobyt v Evropské unii. Ale to samozřejmě je něco, co se dá vždycky obejít.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
–––––––
No, ale je možné z hlediska Unie třeba na tomhle základě, že tam proudí takové množství uprchlíků, pozastavit nějaké rozhovory o členství, finanční toky a tak dále?

Matyáš ZRNO, balkanolog
–––––––
Pochybuju, že by dávalo smysl pozastavit finanční toky, které by teoreticky mohly tu situaci ekonomickou spíše zhoršit v těch zemích, a tudíž naopak vyvolat větší tlak. Ale spíše teoreticky, protože já si nedělám iluzi, že by jakékoliv finanční či dotační toky z Evropské unie nějak zásadně přispěly k ekonomickému rozvoji kdekoliv. Ale mohla by samozřejmě teoreticky ty rozhovory o členství nějakým způsobem pozastavit. Ale ani to se mi nezdá být úplně možné, protože to je takový jakoby skoro fetiš, stále širší a hlubší Evropa. A vlastně se to ještě nestalo …

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
–––––––
Takže, promiňte, nedá se dělat nic v podstatě?

Matyáš ZRNO, balkanolog
–––––––
Dá se samozřejmě trpělivou dlouhodobou prací se snažit o to, aby země západního Balkánu byly více prosperující země, ze kterých lidé nebudou chtít utíkat. Ale to je na hodně dlouho. Takže to, co v tuto chvíli by jediné mělo okamžitý efekt, je znovuzavedení vízové povinnosti.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
–––––––
Tak, to říká balkanolog Matyáš Zrno. Děkuji vám, na slyšenou.

Matyáš ZRNO, balkanolog
–––––––
Na shledanou.

Vysíláno v ČRo 8.10.2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?