Lidovci bičováni demagogem

22.1.2008
Matyáš Zrno

Málokdy se podaří autorovi v textu shromáždit tak velké množství omylů, polopravd i faktických chyb, jako se to podařilo Ivanu Šternovi v článku Nepoužitelní čeští lidovci v Kavárně 5. ledna 2008. O lidovcích je však jeho dílko ze všeho nejméně.

Tři čtvrtiny Šternova textu se zaměřují na všechny možné (i nemožné) nešvary katolické církve v bližší či vzdálenější minulosti, v nichž autor hledá vysvětlení těch či oněch kroků lidové strany. Pisatel nás zavádí tu na tridentský koncil, tu do období „Kulturkampfu“ v Bismarckově Německu, pak do rozděleného Polska nebo k encyklice Rerum novarum, aby udivený čtenář po přečtení článku zjistil, že se sice dozvěděl leccos nepěkného o církvi, ale o „nepoužitelných českých lidovcích“ kromě banalit skoro nic.

Pábitel střihnutý Nejedlým

Zkusme to po pořadě. Autor se se zjevným dojmem jakési morální převahy diví, „co je to za lidi, kteří už několik generací vstupují do politiky s jediným cílem – být u moci?“ Nuže, ukažte mi lidi, kteří vstupují do politiky s cílem nebýt u moci…

Ale nechme slovíčkaření – lidovci nebyli u moci vždy a obviněn z kolaborace s komunisty by v logice Šternova textu mohl být z nějakého důvodu každý druhý dospělý Čech. To, že komunisté dosadili do vedení ČSL své agenty, neznamená, že se dají lidovci označit jako kolaboranti.

Ze 46 poslanců ČSL v roce 1948 jich 10 uprchlo za hranice, 12 jich bylo uvězněno (z toho 4 umučeni nebo popraveni), stejný počet odsunut do ústraní a šikanován – pouze čtyři se zapojili do budování světlých zítřků s podporou nových mocipánů. Zejména na místní úrovni zůstala řada členů z doby předchozí, jenže o nich lze sotva tvrdit, že by se jednalo o „kolaboranty“. „Evropské křesťanské demokracie lpí na tom, že jsou stranami všelidovými…“ píše Štern. Jak kde.

Lidovci všelidovou stranou nikdy nebyli.
Nicméně není na místě se divit, že naši lidovci nikdy všelidovou stranou nebyli, nejsou a nebudou. A důvody toho jsou opravdu někde jinde, než tvrdí autor, který se kvůli tomu ponořil až do roku 1523, kdy podle něho skončil koncil v Tridentu (ve skutečnosti probíhal v letech 1545-1563, ale to je jen první z řady historických „uklouznutí“ pana Šterna). Tridentu, reformaci a protireformaci Štern věnuje jeden odstavec, který sice působí v článku o KDU-ČSL tak trochu jako tučňák na Sahaře, ale je v něm tolik „zajímavostí“, že stojí za to jej zhodnotit.

Pohled na dějiny u páně Šterna je eufemisticky řečeno trochu rozháraný. Pokud se totiž někdo domnívá, že v 16. století byla heslem dne demokratizace ať už světské nebo duchovní moci, prozrazuje tím spíše svou zálibu v humoristickém žánru. Na druhé straně tvrzení o „duchu mocenských zájmů katolické církve“ by spíše ukazovalo na inspiraci ve „filozofii dějin“ Zdeňka Nejedlého.

Nepoužitelní čeští lidovci. Aneb Čunek tu není náhodou

Jestliže se však dále objevuje u Šterna tvrzení, že „náboženský spor o jedinou pravdu byl naopak ve třicetileté válce jedním z faktorů“, rád bych dostal od autora vysvětlení, proč katolická Francie a protestantské Švédsko stály v této válce na jedné straně barikády. Ve svém přepisování dějin se ostatně Ivan Štern nezastavil u koncilu – z neznámého důvodu datuje encykliku Rerum novarum rokem 1892, ač byla publikována v květnu 1891. A zásada „koho vláda, toho víra“ (přesněji „čí země, toho víra“ – cuius regio, eius religio) se nezrodila „ze šoku třicetileté války“, nýbrž o šedesát let dříve – v roce 1555, při uzavření augsburského míru.

Co ví i divák F. L. Věka

Ale vraťme se vážněji zpět k lidovcům. Všelidovou stranou nejsou, protože v Česku jsou praktikující katolíci poměrně malou menšinou a lidovci jsou (byť ne výlučně) stranou reprezentující tyto voliče. Stejně jako si dělníci založili sociální demokracii, aby hájila jejich práva, založili si čeští a moravští katolíci své politické strany, ze kterých později vznikla Československá strana lidová. Německo nebo Itálie jsou zkrátka něco jiného.

Jak může ještě dnes někdo napsat, že má český katolicismus dosud mnoho společného s vazbou na trůn a s vrchnostenským pojetím? A dávat to do protikladu s polskou situací, kde mimochodem žádná křesťansko-demokratická strana neexistuje? Český katolicismus je od roku 1918 katolicismus malé, často opovrhované menšiny (vzpomeňme na to, jak sociálnědemokratický poslanec Rudolf Bechyně na Šrámka ve Sněmovně křičel: „Ty černý pope, ty odsud jednou vyletíš!“). Český katolicismus je obranný, často až bojácný, rozhodně ne vrchnostenský. Církev rozhodně nemá nějaké pevné vazby se státem, tak jaképak sepětí trůnu s oltářem…

Pokud má Ivan Štern rád historické paralely, měl by vědět, že takovéto schéma neplatilo od přijetí tzv. květnových zákonů v sedmdesátých letech 19. století ani v Rakousko-Uhersku, natož v masarykovské první Československé republice. A to neustálé omílání o „nenárodním“ českém katolicismu je už také trochu únavné. I povrchní divák zfilmovaného Jiráskova F. L. Věka ví, jakou roli sehráli kněží v národním obrození. A pokud autor zdůrazňuje, že polský klérus stál na straně národa i za války a v době komunismu, doufám, že tím nemíní naznačit, že to tak nebylo v českém případě. Snad není nutné vyjmenovávat všechny oběti nacistické a komunistické perzekuce z řad kněží, řeholníků i laiků.

Poněkud zmatené a ukvapené historické exkurzy pana Šterna mají snad za cíl podpořit jeho tezi (dá-li se to tak vůbec vysledovat), že český katolicismus nemá na rozdíl od německého či polského z čeho stavět, a proto to s lidovci dopadá tak, jak to dopadá. Je sice pěkné, co dokázal v Německu Adenauer a v Polsku Mazowiecki, ale to, proč se někde něco daří, ještě není vysvětlením, proč to u sousedů vypadá jinak.

Příspěvek KDU-ČSL k demokracii

Ivan Štern si však trochu protiřečí, když na jedné straně vyčítá lidovcům, že dostatečně nehájí program založený na křesťanském vztahu k lidské důstojnosti, na druhé straně pak lidovcům předhazuje, že se soustřeďují na takové „jednotlivosti“ jako nedotknutelnost instituce manželství, ochrana před cizími kulturními vlivy, odmítání potratů a registrovaného partnerství a dalších volnomyšlenkářských „výmyslů“. To samozřejmě zdaleka není pravda, lidovecký program je mnohem bohatší, je programem centristické strany, která důsledně pracuje s konceptem sociálně tržního hospodářství a představuje tolik potřebnou stabilizační složku. Je laciné předhazovat lidovcům účast ve vládách pravého a levého středu a přitom si nevšimnout, že v prostředí transformující se společnosti je složka zajišťující ochranu před radikálními řešeními zleva či zprava velmi potřebná.

Příspěvek KDU-ČSL k obnově české demokracie není, jak si myslí pan Štern, „více než skromný“. Naopak, je značný. Ano, lidovci nebyli připraveným mozkovým trustem transformace, jako byli především politici ODA a někteří z ODS a KDS. Byli však spolehlivou oporou probíhajících změn, ačkoliv voliči této strany patřili spíše k těm, kteří mohli být necitlivou transformací ohroženi – jak v důsledku sociálního postavení, tak regionálního zastoupení. KDU-ČSL napomáhala svou přítomností ve vládě s ODS sociálně akceptovatelné podobě potřebných reforem, aby na druhé straně ve vládě s ČSSD připomínala význam individuální odpovědnosti a svobody volby. A nezapomeňme ani na to, že to byli lidovci, kdo v české kotlině jako první (a dávno předtím, než to začalo být populární u dalších stran) otevřel téma rodinné politiky, které bude hrát i vzhledem k demografickému vývoji do budoucna klíčovou roli.

Kdo je tady tragikomický

O tom, že Luxův koncept moderní křesťanskodemokratické strany nezapadl, svědčí i fakt, že snad každý z kandidátů na předsedu strany se cítí ve svém nominačním projevu povinován se s tímto dědictvím vyrovnat. Ale to už se blížíme k závěru Šternova článku, který – v duchu celého textu – obsahuje takřka nulovou informační hodnotu, zato několik výpadů a urážek. „Lžikněz Plojhar, nástupce Jana Šrámka v čele lidovecké partaje v roce 1948, je stejně nedílnou součástí její historie jako zatím předseda poslední – tragikomický Jiří Čunek. Oba v sobě ztělesňují cosi, co je této straně vlastní – omezenost a chytráctví,“ napsal Ivan Štern. Když tak pro sebe uvažuji nad touto větou, napadá mne, co asi ztělesňuje článek Ivana Šterna? Na rozebrání skutečných strukturálních problémů KDU-ČSL (včetně mnoha a mnoha chyb, které tato strana zvláště v posledním období provedla) tak už bohužel nezbývá prostor.

článek vyšel v MF Dnes v příloze Kavárna dne 21.1.2008

Příspěvků : 3 - Lidovci bičováni demagogem

 1. kocman : 23.3.2008 v 13.30

  Lidovci nepotřebují římské vojáky , ti si vystačí sami.

 2. Michal budovatel : 31.1.2008 v 0.49

  Pomlouvají, kibicují, dělají eskamontáže. Občas píšu novinářům a poslancům.Snažím se o rozbor, pochopení protivníka, o dialog. Obvykle nějak na mé argumenty partner přistoupí, ale hned dodá cosi ve smyslu, že jeho příspěvek byla ale alespoň sranda.Např.:(“……rád se ….., snad neuměle a laicky. Ale těžko nebýt nekritický k sobě i všem jiným názorům. Slovní nadsázka není na závadu k vzájemnému pochopení. S pozdravy “)

  ČEŠTINA JE MALÝ JAZYK, MENŠÍ TRH, kdo má intelektuální kapacitu a nechce být řeholník, dělá výnosnější věci, než je publicistika. Těch lidí je v ní zoufale málo, často mají za sebou i nějaký propad, třeba na universitě.Nejde potom o to napsat, ale spíše udržet se v redakci, vyhovět čtenáři i v periodiku, které je bulvární i jen skrytě.

  Konečně i Radiožurnál i za mé peníze přešel do 5.cenové skupiny. A R6, připomíná RFE,( která ovšem byla též levicová, US vědí, co platí a komu,) R6 občas slzím, zejména pokud přispivatele znám léta, jeho rodinu.

  Panuje zákazník většinový, tedy po socialismu obvykle člověk trpící komplexem, člověk poškozený, který své vlastní skutečné aktuálně odštěpené bytí si nepřipouští a náhradně je hledá v zrcadle. To si potom platí. Ne minci lékařovi k pokusu o uzdravení medicinské péče jako celku, k nastolení minimální rovnosti předpokladu terapie, která je krom kojenců tím účinnější, čím na ni má klient větší podíl, čím více do ní investuje. Ale náhradně, bulváru, který jej potvrdí, ukojí, nakrmí, uspí. I to je pokus o terapii, ač nezralý a obvykle i marný, asi jako když zneužitý co své zneužití potlačil a zapomněl vyhledává další zneužívání a zneužívá druhé. K rozpomenutí moc nedojde, natož k pomoci. Snad tím prohloubením potíží končícím ve věznici, možná.

  Můj otec l.stranu opustil v r. 49.Tahali jej za rukáv, aby zůstal, Josefe, vydrž, mu říkali, bez tebe to bude zlé. Nevydržel, bylo moc chyb dodnes nestudovaných a nepřiznaných. Záblesk jsem nahlédl i vloni na konferenci, kde řada lidovců byla přítomna.Matka byla v sekretariátu několik let, pro její mládí, to byl šok.

  Ale, co bylo po prohrané válce lepší? Kdyby maminka nebyla u lidovců, kam ji strýc posunul, asi by skončila na čas u komunistů.Naštěstí jsem zažil tzv. tajemníky, jak sice po venkově sbírali v době nedostatku vajíčka, rozdávali členské nálepky, ale přinášeli kontakty, solidaritu, zájem. Neznám nikoho, kdo by přežil koncentrák absolutně poctivě, spíše jsem slyšel “byl jsem v kuchyni” a podobně.

  Lidovci podobně jako církev jsou tedy obětním beránkem, který dav může trhat, dav to sjednotí, nalezl přece viníka a už se nemusí povraždit mezi sebou navzájem. Se studiem historie u poblijcistů je to ještě horší, než s novinařinou. Vystačí si s odkazem na středověk. Nebo zatratí lovce mamutů, že nevybudovali ZOO, a tak mamuty dnes nemáme. Dav jásá, konečně si je jist, že je na vrcholu dějin, nobelovku pro všechny.Ještě, že obcinst je miniaturní, netřeba, aby lidé zoufalí sami nad sebou z nahlédnuté pravdy skákali z oken jako burziáni, lidé sebe sama musí chránit klamem, projekcemi,potlačením,zapomínáním, sněním. Ale i tak se realita prosazuje, i jen část mění celé pole, celé prostředí. Za desetiletí, až pomine potřeba nepřítele, ta patří i k mým potřebám jak svrchu zjevno, dozraje prostor pro studium i dialog. Ovšemže jiná generace, otroci už za Mojžíše museli zůstat v poušti a bez hrobů.

 3. Ferdinand Peroutka : 23.1.2008 v 16.52

  Zdraví české lidové strany, která si už delší čas neopodstatněně říká křesťanská, připomíná předsmrtný zápas. Kdyby KDU-ČSL dnes spatřil Msgre. Jan Šrámek, veleúspěšný předseda lidovců za první republiky, hořce by zaplakal. A patrně by se ke své straně ani nepřihlásil, protože by ji nepoznal. Co zbylo z hodnotové a charakterové pevnosti prvorepublikového předsedy v dnešním bezzásadovém vedení a dezorientovaném členstvu KDU-ČSL? Strana, která pod Šrámkovým vedením zastupovala širokou křesťanskou veřejnost, včetně např. křesťanských dělnických odborů, hluboce upadla ani ne tak kolaborantstvím svých špiček za komunistické nesvobody, jako mravní nepevností, nestatečností a prospěchářstvím v následující éře svobody.
  První facku, politickými konkurenty náležitě zesílenou, lidovcům uštědřil sám jejich polistopadový předseda Josef Bartončík, prozrazený spolupracovník StB. Jeho následník Josef Lux byl politický talent, ani hloupý ani ne příliš rovný, nicméně nejúspěšnější pragmatický politik KDU-ČSL devadesátých let. Ovšem už závěr jeho působení signalizoval onen trend relativizace a opouštění tradičních hodnot, který po Luxově odvolání Stvořitelem, infikoval mnoho členů i představitelů strany. Je pochopitelné, že narůstající odvrat od křesťanských zásad ve jménu širšího „otevírání se“ a v kombinaci s politickým příštipkařením brzo začal odrazovat tradiční lidovecké voliče. A nejen je, ale také schopné osobnosti, které stranu mohly vyvést z hodnotové krize na úroveň odpovídající podílu křesťansky orientovaných občanů ve společnosti. To se nepodařilo ani Cyrilu Svobodovi, servilně nadbíhajícímu novým bruselským protektorům s jejich snahou o vymazání historických zásluh křesťanství na utváření evropské civilizace, ani jeho nástupci na lidoveckém trůnu, Miroslavu Kalouskovi. Nepochybně schopný kombinátor Kalousek si svou stoličku podtrhl vyjednáváním o vládní koalici se sociálními demokraty za podpory komunistů. Ale jeho vedení ještě předtím – na sklonku r. 2004 – učinilo osudovou nepředloženost, když se veřejně vzdalo pokračování v dlouholetém úsilí o právní ochranu nenarozených. Tím KDU-ČSL udělala z lidského i křesťanského hlediska nepřijatelnou chybu, zpochybnila sebe i své specifické místo v politickém spektru. A dnešní stav? Politováníhodné martyrium Jiřího Čunka, které dále snižuje už takřka nulový kredit KDU-ČSL. Je tristní, že v den ze dne trapnější situaci už není nikdo jiný nežli pan Čunek, kdo by se chtěl postavit k lidoveckému kormidlu. A to i přesto, že pár čestných a schopných by se jistě našlo, např. Marian Hošek, Václav Jehlička, Jan Březina, Ludvík Hovorka, nebo Jakub Kříž. Zmizí-li však z politiky KDU-ČSL obhajoba křesťanských hodnot, zmizí jak křesťanští voliči, tak také důvod a smysl existence celé strany.

Napsat komentář k Ferdinand Peroutka Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?