Latina a řečtina do britských základních škol

21.11.2012

Vládní reformy systému vzdělávání povedou k obnově výuky latiny a starořečtiny na britských základních školách. Stále se zhoršující výsledky britských školáků a jejich nedostatečné jazykové kompetence vedou britskou vládu k přehodnocení dosavadního přístupu vycházejícího z reforem předchozích labouristických vlád. Žáci nastupující do školy si tak budou muset nyní vybrat z nabídky sedmi jazyků, mezi nimiž je vedle francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny a čínštiny právě latina i starořečtina. Kromě schopnosti logického uvažování, s nimiž bývá znalost těchto jazyků spojována, představují oba jazyky průpravu pro seznámení s řadou moderních jazyků, které – zejména z latiny – vycházejí.    

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?