Anglosaský konservatismus

 

Spojené státy americké

acton.org

Stránky Acton Institute. Jedná se o největší think-tank zaměřený na křesťanství, svobodu a tržní hospodářství, který se snaží skloubit křesťanskou morálku a hodnoty s kapitalistickou tržní ekonomikou. Prezidentem je katolický kněz P. Robert A. Sirico (mimo jiné rovněž člen čestné rady Občanského institutu).

conservative.org

Webové stránky americké konservativní iniciatity American Conservative Union, která měla blízko k prezidentu Reaganovi a dnes k prezidentu George W. Bushovi. Naleznete zde především možnost zakoupit si množství knih s konservativní tématikou za příznivou cenu. ACU vydává rovněž dvoutýdeník Conservative Battle Online ( www.conservativebattleline.com ). Na stránkách ACU naleznete rovněž množství informací a zpráv z dění konservativní politiky v USA. ACU je zajímavá také tím, že je klasifikační organizací pro posuzování konservativnosti amerických kongresmanů. Podle počtu bodů, které na základě svých preferovaných zákonů definuje ACU, je určována pozice politiků na pravolevém spektru na základě jejich hlasování (na levici tuto roli hraje Americans for Democratic Action).

amconmag.com

Internetová stránka paleokonservativního časopisu The American Conservative. Hlavní články je možno číst i bez předplatitelské registrace.

opinionjournal.com

Názorová stránka Wall Street Journal zaměřená na konservativní témata. Články jsou přístupné bez registrace.

weeklystandard.com

Internetová stránka časopisu Weekly Standard. Najdete zde denně nové komentáře k různým tématům americké a mezinárodní politiky.

worldnetdaily.com

Internetový konservativní deník polobulvárního charakteru s evangelikální orientací.

townhall.com

Slavná americká webová platforma amerických konservativních svazů, kterou provozuje Heritage Foundation. V této době má více než 80 členských organizací. Naleznete tu obrovské množství denně nových zpráv a původních textů k nejrůznějším tématům.

townhall.com/phillysoc

Nepříliš graficky zdařilá stránka The Philadelphia Society zaměřené zejména na konání vzdělávacích a odborných seminářů. Naleznete tu zprávy z konaných akcí včetně online verzí většiny přednesených příspěvků. Na stránce je rovněž umístěn seznam odkazů na další konservativní instituce.

claremont.org

Stránka Claremont Institue, zaměřeného především na recenze knih. Najdete tu možství recenzí na novinky zejména z oboru politické filosofie. Vydává také čtvrtletník Claremont Review of Books. Pořádá rovněž odborné konference a semináře.

freeRepublic.com

Americký konservativní web určený k zveřejňování nejnovějších zpráv pro konservativce zejména z USA, ale také z celého světa. Obsahuje denně čerstvé zprávy, vlastní i přebírané z jiných médií, členěné do jednotlivých tématických sekcí.

hoover.org

Webová stránka americké Hooverovy nadace (Hoover Institution) založené americkým prezidentem Herbertem Hooverem. Think-tank je zaměřen zejména na podporu svobodné společnosti, tržní ekonomiky a osobní zodpovědnosti. Tématy zájmu jsou hospodářství, hospodářská politika a světová politika.

reason.org

Stránka amerického think-tanku Reason Foundation obsahující rovněž online-časopis. Naleznete tu množství odborných pojednání k různým společenským a politickým otázkám z pohledu konservatismu.

counterrevolution.net

“Traditionalist Conservatism Page” – stránka orientovaná krajně paleokonservativně. Sebe samu považuje za web určený pro příznivce kontrarevoluce a restaurace. Zaměřuje se na náboženství, monarchismus, nové pravice apod. Naleznete zde množství odkazů na další stránky a rovněž početné publikace.

isi.org

Stránka Intercollegiate Studies Institute pro studenty a mladé lidi, určená ke zprostředkování tradicí a hodnot, které svobodná společnost potřebuje: osobní zodpovědnosti, svobody a křesťanské morálky. Tento think-tank vydává několik velmi kvalitních časopisů: The Intercollegiate Review, Modern Age, The Chesterton Review a The Political Science Reviewer.

heritage.com

Webová stránka největšího konservativního think-tanku na světě, Heritage Foundation, který byl založen před více než čtvrtstoletím a má mimořádný vliv na Bushovu administrativu. Naleznete zde množství informací k různým tématům konservativní politiky. Společně s dceřinnou stránku townhall.com se jedná o nejobsažnější ústřední web amerického konservatismu.

leadershipinstitute.org

Stránka amerického Leadership Institute, jehož úkolem je již od r. 1979 připravovat mladé konservativně orientované lidi na politickou dráhu. Naleznete zde především informace o nejrůznějších kurzech a vzdělávacích programech pro konservativní politiky.

freedomalliance.org

Stránka The Freedom Alliance založené Oliverem Northem za účelem ochrany tradičních ametických svobod. Oganizace pořádá i každoroční Military Leadership Academy.

aei.org

Stránka vlivného amerického think-tanku American Enterprise Institute for Public Policy Research založeného r. 1943. Hlavní zaměření je na ochranu svobodného vlastnictví, podporu tradičních amerických hodnot, zahraniční politiku USA, americkou vnitřní politiku a mezinárodní politiku. Naleznete tu odkazy na množství publikací, které AEI vydává. Každý měsíc vydává AEI také časopis American Enterprise ( www.americanenterprise.org ).

techcentralstation.com

Stránky think-tanku Tech Central Station – Europe zaměřené na témata technologie, životního prostředí a hospodářství. Naleznete tu množství odkazů na evropské liberálně-konservativní think-tanky.

alleghenyinstitute.org

Stránka nestranického badatelského a vzdělávacího institutu Allegheny Institute, jehož cílem je podpora liberálně-konservativní politiky založené a svobodném podnikání, omezené roli státu, osobní svobodě a ochraně tradičních hodnot.

jewishworldreview.com

Židovská konservativní stránka obsahující denně nové články od nejuznávanějších pravicových autorů. Obsahuje množství dobře členěných informací ze všech oblastí života včetně konservativní košer kuchařky.

conservativematch.com

Konservativní americká seznamka, vhodná pro každého osamělého amerického konservativce…

goldwaterinstitute.org

Stránka amerického think-tanku Goldwater Institute zaměřeného zejména na podporu ekonomické svobody, ochranu osobních svobod. Hlavními tématy zájmu jsou hodpodářské otázky, otázky ústavního systému USA a vzdělávací aktivity. Naleznete zde množství odborných studií v rámci uvedeného tématického zaměření.

nationalreview.com

Stránka významného starokonservativního časopisu The National Review. Naleznete tu mnoho zajímavých aktuálních článků. Nevýhodou je, že většina z nich je přístupná pouze pro předplatitele.

 

Kanada

conservativeforum.org

Kanadský konservativní web fungující jako síťová stránka pro organizace konservativní a klasicky liberální orientace. Naleznete zde mnoho vlastních esejů a studií, recenzí i studentských prací na nerůznější témata, stejně jako množství odkazů, především na kanadský konservatismus. Je zde také rozsáhlá databáze konservativních citátů.

 

Velká Británie

cps.org.uk

Stránka konservativního think-tanku Center for Policy Studies založeného r. 1974 Margaret Tchatcherovou ve Velké Británii. Zaměřuje se na otázky tržního hospodářství a osobní svobody, teorii konservatismu, ale také otázky rodiny a právního státu. Naleznete zde množství článků a studií.

spectator.co.uk

Stránka vlivného britského konservativního periodika Spectator. Najdete tu množství zajímavých článků, z nichž většina je dostupná pouze pro zaregistrované předplatitele.

 

Kontinentální konservatismus

 

Belgie

cne.org

Stránka Center for the New Europe. Jedná se o klasicky liberálně orientovaný think-tank se sídlem v Bruselu a pobočkami v Německu a Velké Británii. Inspiruje se filosofií Adama Smithe, Benjamina Constanta, Fréderica Bastiata, Friedricha von Hayek a Davida Hume. Hlavní zaměření je na otázky ekonomiky, boje proti totalitarismu a socialismu, podporu občanské společnosti a mravních hodnot. Naleznete tu v mnoha jazykových mutacích podávané informace o pořádaných akcích, ale i některé online dostupné články a publikace z produkce CNE.

 

německy mluvící státy (Německo, Rakousko, Švýcarsko)

ckdf.de

Stránka iniciativy Christlich-Konservatives Deutchlandforum, organizace sdružující křesťansko-konservativní a národně-liberálně orientované členy a příznivce CDU. Stránka měla tradičně vysokou intelektuální úroveň, v poslední době ovšem stagnuje.

konservativ.de

Nepříliš graficky zdařilý německý konservativní web, kde však naleznete množství informací ze světa německé konservativní politiky. Jeden z mála pokusů v německy hovořících zemí o kvalitní síť informací pro konservativce.

studienzentrum-weikersheim.de

Studienzentrum Weikersheim (SZW) je významným liberálně-konservativním think-tankem s celoněmeckým rozsahem. K jeho představitelům a spolupracovníkům náleží přední němečtí konsrvativní intelektuálové jako Klaus Hornung, Karlheinz Weissmann, Christa Meves, Günter Rohrmoser a další. SZW se zabývá otázkami vývoje Německa a Evropy, politickou filosofií, hospodářskou a sociální politikou atd. Každoročně organizuje výroční konferenci, na níž jsou zvány významné osoby evropského formátu. Kromě toho pořádá letní semináře, tzv. besedy u krbu a nmoho dalších akcí.

ostrakismos.net

Jedná se o největší databázi odkazů na konservativní webové stránky v německy hovořícím prostoru. Najdete zde množství informací o současném konservatismu v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

townhall.at

Rakouská konservativní stránka sloužící jako síť informací pro německy hovořící konservativce. Velmi dobře členěná. Naleznete tu velké množství informací řazených do tématických sekcí (konservatismus, ochrana života, politika, filosofie, rodina, média atd.). U každé oblastí je řada dalších odkazů, údaje o literárních novinkách v daném tématu a také mnoho originálních textů.

 

Nizozemsko

burkestichting.nl

Stránky Edmund Burke Foundation, která je jedním z nejstarších konservativních think-tanků na kontinentu a nejstarším v Nizozemsku. Stránka disponuje i anglickou jazykovou mutací.

 

Slovensko

institute.sk

stránky Konservatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Jedná se o nezávislý think-tank konservativní orientace se sídlem v Bratislavě. Zaměřuje se na mezinárodní politiku, problémy evropské integrace, politickou filosofii, hodnoty a náboženství aj.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?