Konference: Politický katolicismus v české minulosti a současnosti

2.12.2005
red.

1. prosince proběhla v barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze (Husova ulice č. 8)konference “Politický katolicismus v české minulosti a současnosti”. Zúčastnila se jí řada odborníků na dané téma a rovněž více než 60 posluchačů. Sborník příspěvků, které na konferenci zazněly, je ve stadiu příprav.Program konference13.00 – 13.30 Registrace13.30 – 14.00 Zahájení, uvítací projevy

14.00 – 15.30 I. panel: Český politický katolicismus do roku 1945

14.00 – 14.20: Prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, vedoucí katedry politologie a evropských studií Filosofické fakulty UP v Olomouci


Katolické politické strany v českých zemích před rokem 1914

14.20 – 14.40: PhDr. Petr Kolář, PhD., vedoucí katedry práva Vysoké školy finanční a správní


Koncepce úpravy odlukových a konkordátních vztahů v představách českých politických stran v meziválečné éře

14.40 – 15.00: PhDr. Stanislav Vejvar, Filosofická Fakulta UK

Mons. Bohumil Stašek a protišrámkovská opozice v ČSL za první republiky

15.00 – 15.20: Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., Filosofická Fakulta UP v Olomouci


Český politický katolicismus mezi světovými válkami

15.50 – 17.00 II. panel: Politický katolicismus v sudetoněmeckém prostředí

15.50 – 16.10: PhDr. Jaroslav Šebek, Historický ústav AVČR


Politické a politizující tendence uvnitř sudetoněmeckých katolických spolků

16.10 – 16.30: PhDr. Vojtěch Belling, Fakulta sociálních věd UK, Občanský institut


Koncepce stavovského státu v jednání Sudetendeutsche Heimatsfront a Bundu der Landwirte na počátku 30. let


17.00 – 18.10 III. panel: Politický katolicismus po druhé světové válce

17.00 – 17.30: PhDr. Michal Pehr, Masarykův ústav AVČR
Politický katolicismus za třetí čs. republiky

17.30 – 17.50: Prof. Dr. Miroslav Novák, Fakulta sociálních věd UK


Politický katolicismus v exilu

17.50 – 18.10: PhDr. Stanislav Balík, PhD., Fakulta sociálních studií MU, Centrum pro studium demokracie a kultury


Obnova, nebo zánik? Politický katolicismus v politopadové éře

18.10 – 18.40: závěrečná diskuse, raut


Příspěvků : 2 - Konference: Politický katolicismus v české minulosti a současnosti

  1. Lukáš : 27.11.2005 v 17.58

    Mohu malý dotaz (připomínku)?
    Možná jsem něco přehlédnul, ale kde je o politickém katolicismu za II. republiky!? .. Snad jen příspěvek Prof. Trapla by to mohl zahrnovat, jinak se mi zdá, že této kapitole není věnována příliš pozornost
    DĚKUJI za odpověď

  2. Peter Frišo : 23.11.2005 v 23.18

    To vyzera dobre, skoda ze je to do Prahy tak daleko :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuální publikace

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?