Kenney ano, Kocáb ne; aneb kanadské zavedení víz bylo správné

16.7.2009
Roman Joch

Pro Kanadu ovšem, nikoli pro nás. Ale to je v pořádku, neboť kanadská vláda je primárně odpovědná za obecné dobro občanů Kanady, nikoli kohokoli jiného, včetně občanů ČR, včetně českých Romů. Kanadská vláda tudíž učinila správnou věc – pro občany Kanady.

Nemá smysl se nad tím rozčilovat, jakkoli to může našim občanům život znepříjemnit a i znepříjemní. Má však smysl rozčilovat se – a to fest – nad dvěma věcmi.

Za prvé: nad tím, že nám naši ministři lhali. Kanadský ministr pro imigraci Jason Kenney sdělil již koncem června několika českým ministrům, že Kanada víza zavede, tečka.

Cituji kanadského velvyslance v Praze: „Česká strana to věděla od 29. června, když do Prahy přijel ministr pro přistěhovalectví Jason Kenney. Setkal se s panem Kocábem, ale jejich jednání se týkala spíše menšin. Následujícího dne se setkal s panem ministrem Kohoutem, odpoledne pak s ministrem vnitra Pecinou a nakonec i s premiérem. Všechny informoval o tom, že se kanadská vláda rozhodla obnovit víza. Nepřijel sem o tom vyjednávat. Byla to hotová věc.“

Takže věděli to – dle abecedního pořadí a zároveň podle rčení „ryba smrdí do hlavy“ – tito pánové: Fischer, Kocáb, Kohout, Pecina. V tom lepším případě mlžili, v tom horším nám lhali.

Na to lze říci jediné: „No fuj!“

A za druhé: má smysl rozhořčit se nad nehorázností některých tvrzení.

Jakých tvrzení?

Tvrdit, že Česká republika není svobodná země, že tady dochází k represím, že odtud je nutné emigrovat a žádat jinde o politický azyl, je absurdní. Naši občané, kteří to dělají, jsou, nejmírněji řečeno, velmi nepatriotičtí a měli by se stydět. Patriotický občan, když vidí nějaké problémy doma, ve svobodné a demokratické zemi (tedy nikoli v diktatuře bez svobody slova), se je snaží napravit, ale neemigruje do zahraničí, aby tam vlastní zemi poplival.

Kanadský ministr pro imigraci Jason Kenney to řekl přesně: „Českou republiku jen stěží lze považovat za ostrov perzekuce Romů v Evropě“. A dále pokračoval: „Česká republika je plnoprávným členem EU a řídí se evropskými zákony na ochranu lidských práv… /v ČR/ neexistuje státem řízená šikana českých Romů.“

Mám dojem, že Kenney je jediný, který v této nešťastné kauze mluví k věci, střízlivě, a racionálně.

A řekl i něco jiného, opět pravdivého, ale mnohem závažnějšího: totiž že to množství žádostí českých občanů o azyl v Kanadě „…podkopává schopnost Kanady pomoci lidem, kteří to skutečně potřebují.“

Přesně tak! Svými žádostmi o azyl v Kanadě občané ČR – tedy země, odkud nikdo o azyl žádat nemusí – zahlcují imigrační a azylovou kapacitu Kanady, tudíž Kanada následně nemůže poskytovat azyl lidem, kteří to skutečně potřebují. Občanům zemí, v nichž dochází ke skutečným perzekucím a represím.

Jinými slovy, ti čeští občané, kteří žádají v Kanadě o azyl, se chovají hanebně dvounásobně: poplivou v zahraničí svou vlast a blokují udělení azylu lidem, kteří jej skutečně potřebují.

Na rovinu: čeští Romové, jež usilujete o azyl v Kanadě, máte za to, že ČR není dobrou zemí pro život? Pak zkuste Irán. Nebo Saudskou Arábii. Nebo Čínu. Nebo Severní Koreu. Nebo Zimbabwe. V tomto posledním případě však dejte pozor, aby vás tam nepovažovali za příliš bílé! To byste pak viděli, co by se vám stalo! To byste se nestačili divit, co je to pronásledování na základě barvy pleti…

A nyní k těm největším padouchům tohoto případu a jejich nehorázným řečem:

Max Berger, advokát českých občanů usilujících v Kanadě o azyl, řekl, že kanadské rozhodnutí zavést víza je „…zavření dveří těm, kteří to skutečně potřebují“. – Aha, tak v ČR podle Bergera skutečně řádí perzekuce!

Peter Showle, ředitel Uprchlického fóra na Ottawské univerzitě, řekl, že „…ministr Kenney hraje politickou hru s lidskými životy, když jasně naznačuje, že žádosti Romů nejsou opravdové“ – Aha, tak v ČR podle Showla dochází k vládě krvavého teroru, a ti, kdo odjeli do Kanady žádat o azyl, kdyby neodjeli, zahynuli by v ČR bídnou smrtí!

Janet Denchová, z Kanadské rady pro uprchlíky, řekla, že „…Kanada místo aby přiměla Českou republiku dělat víc pro respektování práv svých občanů, podkopává legitimitu těch, kdo hledají ochranu“. – Aha, co by tedy podle Denchové měla Kanada vlastně s ČR udělat? Uvalit na nás sankce? Embargo? Vyslat do Strakovky kanadskou jízdní policii zatknout Kocába?

Ale největším hovádkem v této čeládce je patrně Paul St.Clair z Romského komunitního centra v Torontu, jenž se nechal slyšet, že „…v Česku a dalších východoevropských zemích je podobná situace jako v Německu ve 30. letech…. Kanada stejně jako tehdy brání pronásledované menšině v nalezení bezpečného útočiště.“

Jinými slovy, ČR a další současné středoevropské země jsou morálně a politicky ekvivalentem nacistické Třetí říše!

St.Clair tímto imbecilním prohlášením zároveň urazil všechny oběti Třetí říše, když jejich utrpení banalizoval tím, že Třetí říši srovnal s dnešními ústavními demokraciemi střední Evropy, a současně urazil – ba přímo veřejně pomluvil – i všechny občany zemí střední Evropy, především ČR.

Kdyby o mě St.Clair řekl, že jsem zlodějem koní, mám možnost se soudně bránit za urážku na cti a pomluvu a vysoudit hezké peníze. Nemohu – nemůžeme – se však bránit, když on o mě – o nás – řekne něco mnohem horšího, totiž že jsme občany a stoupenci režimu stejně zlého, ohavného a zločineckého, jako byla nacistická Třetí říše?

Není to důvod na kolektivní žalobu občanů ČR vůči hanobiteli St.Clairovi? Nemůže naše vláda udělat alespoň tuto správnou věc?

* * *

Dvě poznámky na závěr: je mi smutno z toho, že lidé, kteří sami sebe označují za stoupence lidských práv, či za lidsko-právní aktivisty, trpí takovými morálními halucinacemi. Mnozí tito lidé – nikoli všichni, ale mnozí – chtějí obhajovat a prosazovat lidská práva, ale vědí, že na stav či ochranu lidských práv v těch zemích, kde jsou lidská práva znásilňována nejvíce, nejčastěji a nejkrutějším způsobem, nemají žádný vliv. Stav lidských práv v těchto zemích by totiž mohly zlepšit, pokud vůbec někdo, jen ozbrojené síly Západu; vskutku, kdyby existovalo něco jako Nobelova cena za efektivní garantování lidských práv, na rozdíl od prázdného tlachání o nich, za posledních sedmdesát let by ji každoročně získaly ozbrojené síly Západu.

Mnozí lidsko-právní aktivisté vědí, že na zlepšení lidských práv tam, kde trpí nejvíc, nemají žádný vliv, proto – aby se cítili dobře, nebo aby měli živnost – zveličují a vymýšlejí potlačování lidských práv ve společnostech, na jejichž fungování vliv sice mají, ale v nichž k porušování lidských práv nedochází, anebo jen minimálně a k realitě světa zanedbatelně – totiž na Západě. Pro mnohé západní lidsko-právníky tak v důsledku perverse jejich vnímání mravní reality k největšímu porušování lidských práv dochází na Západě a největším porušovatelem lidských práv jsou právě západní ústavní režimy. Jen tak lze vysvětlit srovnávání České republiky s Třetí říší či Guantánama s Osvětimí. Zajisté postavení Romů v ČR není ideální a chování některých příslušníků české etnické většiny vůči romské etnické menšině je hanebné (stejně jako chování některých příslušníků romské etnické menšiny vůči české etnické většině), ale ať už jsou tyto problémy jakékoli, jsou mravně zanedbatelné ve srovnání s např. problémy Indoevropanů v Zimbabwe. Odtud moje poznámka k těm českým Romům, kteří žádají o azyl v Kanadě: pokud míní, že většinová společnost se k ním u nás chová špatně, protože si myslí, že jsou příliš černí, to by pak jen měli vidět, jak by se k nim chovala většinová společnost v Zimbabwe, pokud by si myslela, že jsou příliš bílí!

Poznámka druhá: shodou okolností znám Jasona Kenneyho a před dvěma lety jsem s ním byl na obědě. On není žádný cynik, jemuž by byla lidská práva lhostejná, nýbrž sám je aktivistou za lidská práva – ale za skutečná lidská práva jednotlivců, nikoli za privilegia skupin; je aktivistou za lidská práva těch, kteří trpí skutečně; těch, jejichž lidská práva jsou pošlapávána opravdu, nikoli jen iluzorně. Kenney je obhájcem lidských práv těch, kdo žijí v krutých diktaturách, např. Tibeťanů v Číně, a je kritikem těch, kdo lidská práva masivně porušují, např. organizací Hizballáh a Hamas.

To je rozdíl mezi Kenneym a Kocábem: Kenney na rozdíl od Kocába ví, že lidská práva mají jednotlivci, skrze své lidství, nikoli členové skupin či menšin, skrze svou příslušnost ke skupině či menšině. A taky ví, že těmi, jejichž skutečná lidská práva jsou drasticky porušována, jsou ti, kdo jsou zabíjeni či dlouhodobě vězněni, protože se odvážili říci, co si myslí, napsat, co si myslí, nebo modlit se k Bohu, jak jim to přikazuje jejich svědomí; nikoli ti vyděračští demagogové, jež natahují ruce po penězích daňových poplatníků, a přitom – více, či méně zastřeně – volají: „Bílý heterosexuální muži, jsi póvlem této Země, proto plať!“

A západní levicoví liberálové, trpící komplexem viny za reálné či imaginární zločiny svých dávno mrtvých předků, platí. A někteří, jako např. pan Kocáb, vidí svůj zápas za lidská práva v tom, aby platili. A vězňové svědomí, v kobkách od Havany, přes Harare, Rijád, Teherán, Peking a Pchjongjang, nevědí, zda se mají smát či plakat, když vidí Kocáby tohoto světa.

Psáno pro joch.blog.idnes.cz

 

Příspěvků : 11 - Kenney ano, Kocáb ne; aneb kanadské zavedení víz bylo správné

 1. Mirek : 10.2.2010 v 5.45

  Když to tady čtu a zamislim se se nad vašimi slovi tak v to cítím rasismus tak se probudte a nedělejte chudáky ze vy nic ze to vše jen Romové slova na papíře a realita je rozdíl tak když chcete poučovat tak ne jen na papíře ale dejte Romům šanci a úctě přímo je a pak nebude zapotrbi ne jen viz ale i jiných věci .

 2. Mirek : 10.2.2010 v 5.29

  Realita je takova ze rasismus je ať chceme či ne a ten kdo není perzekuovan to nepociti a nezna a pak je těžko něco o tom psát a povídat když to neproziva a přeci nikdo na sebe nepoví ze je rasista nebo ne ale věřte ze rasiste jsou a to daleko víc než priznavame…..jedna věc je ze si zatím Romové nejdou a ani se moc nesnaží dostat se víš ale mají to opravdu 2krat těžší než jini a proč? Jen proto ze jsou malinko jini? A dohady o tom jestli to tak je ci ne jsou zbytečně protože kdo není rom neví protože to neproziva.

 3. Michal Kretschmer : 22.7.2009 v 20.16

  Kanada mohla to po dohodě s českou vládou řešit s menším dopadem na většinu českých občanů. Například tak, že by víza byla pouze nutná pouze pro cikány nebo pouze pro dospělé osoby nemající alespoň střední vzdělání. Vzhledem k tomu, že cestovat po celém světě kam koho napadne, není lidské právo, tak by ničí práva nebyla porušena, jen by mnozí neměly zbytečný problém

 4. michal : 21.7.2009 v 22.53

  dovolím si připojit. Lichváři se už nespokojili s lichvou v české kotlině, vsadili na kanadskou.Poradí, zorganizují cestu, půjčí …a inkasují. Jistě více, než před tím. Protože romská komunita je klanová, vztahy jsou úzké ale neartikulované vnějšími normami či snad nějakým legračním právem nedotčené. Všichni se snaží, jinak by člověk “okrádal rodinu”, jak znělo donedávna i majoritní heslo. Hesla o asylu a pod. vyžadují sociální gramotnost, ta je v klanu zbytečná. Lidé jsou jen uvnitř, mimo se lidství moc nepřiznává.

  Bezvízovost je výsada, osobně jí nikdy nevěřím. Každý imigrační úředník ve slušné zemi ani s vízem ještě nic neslibuje, jeho vlast mu věří, že splní svou těžkou povinnost, vracet lidi do letadla není radost.Pamatuji palestince, co žili na lodích středomoří, nikdo je nechtěl pustit na břeh, když jednou nastoupil s nejasným zámětemn a nějakým trikem. Navíc Kanada více řeší Mexiko a spojení jim morálně pomohlo k načnutí kyselého jablka. Navíc je čeká změna legislativy, socialismus už ani tam moc nefunguje. Řada kanadských domordců může mít reálný pocit, že migranté jsou skoro z koncentračních táborů. Nebo druhá generace.Konečně v pasti vězí i jejich inuité, z nihž mnozí v rámci opět socialistického multikulturalismu a respektu k neproduktivním tradicím končí vraždou sebe sama.

  Lež nejsme v antickém římě, tam nefunkční komunita byla násilím naloděna a potopena v moři. Jindy bylo probodení pranýřovaných schvalováno, jako očista a přiznání bezradnosti komunity. To už dávno, něco jsme se poučili, stačí pečlivější řád. Výlet do Kanady? Proč ne. Hanobení vlasti? Quantanamo a vyhnanství. Jinak přijetí odpovědnosti a náhrada škody. Na poctivé dělníky se srdečně těším, internet mají zdarma ihned, po zkušební době i kurs angličtiny či francouzštiny. Aby o dovolené mohli být sebevědomější a obratnější. Pokud je ovšem socialisté s lichváři znovu nedostanou do svých pastí, uhryzat si nohu dokáže málokdo.

 5. Petr Běhounek : 21.7.2009 v 14.40

  Dobrý den,
  setkal jsem se s dámou, která je odpovědná za zprávy o stavu lidských práv v ČR, které jsou zasílány do OSN. Američanka Gwen Albet, která zde žije od poloviny devadesátých let. Diskutovali jsem s ní v akademickém kruhu, převážně letitých a velmi kultivovaných, umírněných kolegů profesorů. To co jsem zažili, nás však nenechalo chladnými: tvrdila nám, že Romům neumožňujeme získat vzdělání, práci, že oni stále usilují o vzdělání a práci, ale nedaří se jim to díky perzekucím atd. Bylo to tak strašné, že jsem litoval, že není možnost takovéto lidi zažalovat za pomluvy a vést je k odpovědnosti (jak poznamenáváte ve svém článku), vždyť takto zaujatý člověk připravuje lživou zprávu pro OSN a očerňuje celou ČR. Nevím jak bych mohl pomoci, ale kdybyste věděl vložte výzvu do diskuse. Trestní oznámení v Kanadě (na Vámi jmenované) a v ČR na onu dámu, by mohlo být dobrou propagací OI.
  Děkuji za Vaše kvalitní články a přeji mnoho sil.

 6. Jan Gregor : 21.7.2009 v 11.26

  Líbí se mi, že v dnešní době aspoň někteří lidé nejsou zatížení populismem, ani rasismem.

 7. MacHala : 19.7.2009 v 20.35

  Já si naopak myslím, že to Kenney (a tím myslím všeobecně kanadské představitele) naprosto zpackal – místo aby prohlásil ČR za bezpečnou zemi a tím ukončil azylová jednání s Čechy, raději zavedl víza, která lidem pouze hází klacky pod nohy(a to nejen slušným Čechům, ale vzhledem k odvetě ministerstva i některým Kanaďanům).

 8. C : 19.7.2009 v 12.13

  Jeden z nejlepsich clanku, co jsem od Vas cetl.

 9. jh : 17.7.2009 v 23.50

  Pane Romane,
  děkuji za tuto úvahu.
  Pracuji mezi cikány jako laik i jako profesionál – pobírám řádnou mzdu.
  Cítím se mezi nimi jako ryba ve vodě a mají v sobě něco, co našinec stěží chápe…
  Nezaznamenal jsem po zavedení vízové povinnosti jejich odmítavé reakce. Zřejmě proto, že patří k romské “druhé třídě”.

 10. Cynik : 17.7.2009 v 8.59

  Tak toto ste Romane presne vystihli. Otvorenou otázkou však zostáva, či “lidskoprávnici” na Západe vrátane Kocába, Antify, rôznych “bojovníkov proti rasizmu” a “práv” menšín nepatria vlastne pred súd za porušovanie ľudských práv vačšín, za rasizmus proti Európanom atď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?