Kdo je úchylným sadistou ?

8.4.2004
Roman Joch

Kdo je úchylným sadistou?
Ad: Martin Putna, Mf DNES 8.4.2004

Hm, k tomu tedy musí člověk pilně studovati a docentem se státi, aby zamudroval, že když film obsahuje kruté věci nehezké a bolestné, jeho režisér zajisté sadistou, úchylem či kruťasem býti musí!!! Film je to silný, těžký a vůbec ne zábavný. Není pro puberťačky, ani pro adolescenty myslící jen na to, jak jim do výstřihu strčit ruku. Ukazuje věci bolestné. A smrt. Krutou. Velké zlo, jehož jsou lidé schopni. Ale taky slitování, milosrdenství a potřebu vykoupení. Jmenuje se “Schindlerův seznam”. Byl jeho režisér, Steven Spielberg, úchylákem, sadistou a kryptonacistou jen proto, že hojně zhusta líčil Holocaust?

No, nevím, co by o Spielbergovi řekl docent Putna, ale o režiséru filmu “Umučení Ježíše Krista”, Melu Gibsonovi, že sadistou a úchylákem jest, napsati ráčil. Jenom proto, že Gibsonův film zobrazil – inu ano, umučení Ježíše Krista.

Tady vstupujeme do mentálního blázince, domova to markýze de Sade, jehož je Putna stálým pacientem. Jak lze ze zobrazení krutosti vyvodit, že režisér musel být úchyl? Prostě nijak, nejste-li Putnou. Film “Schindlerův seznam” líčí hrůzu, kterou spáchali někteří lidé, a líčí ji proto, abychom uctili oběti, a zároveň zabránili tomu, můžeme-li, aby se kdykoli ještě zopakovala. Nelíčí ji proto, že Spielberg je perverzní. Film “Umučení Ježíše Krista” líčí hrůzu, kterou – jste-li křesťané, tak věříte, že – dobrovolně podstoupil Ježíš Kristus, bohočlověk (pravý Bůh a pravý člověk), aby vykoupil nás všechny, celé lidstvo, a smyl naše hříchy. Podstoupil je dobrovolně, a ukřižovali jsme Ho my všichni, lidé od Adama a Evy až po Martina Putnu a Romana Jocha, jakož i ti lidé, kteří se ještě nenarodili, ale narodí se. Celé lidstvo. My jsme ti, kdo ukřižovali Krista. Protože On to z lásky k nám tak chtěl. To je smyslem filmu: abychom si uvědomili vlastní hříchy, svou vinu, a pokud možno, již nehřešili více. Znamená to tedy, že Gibson je perverzní? Ach ne, jenom že Putna je úchylný – a, ano, i sadistický, – pokud ten film v něm sadistické choutky vyvolává. Ve mně vyvolává lítost nad vlastními hříchy.

Putna není muž, není opravdový muž, neboť buď nesnese trochu utrpení a bolesti na filmovém plátně, a naříká jako stará bába. Anebo ho násilí vzrušuje, proto tedy připisuje režisérovi sadismus. Pak je úchylný a perverzní. On sám, nikoli někdo jiný. Je perversní a není plně muž.

Roman Joch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?