…je hrozné, jak málo politiků končí na šibenici

21.11.2006
Roman Joch

Saddám byl odsouzen k trestu smrti a všichni podezřelí se ozvali.

Italský premiér Romano Prodi se nechal slyšet, že trest smrti je v rozporu s hodnotami naší evropské civilizace.

Skutečně? Za dobu 3030 let trvání naši civilizace, 3000 let měla trest smrti a 30 let jej nemá. Co je tedy typičtější hodnotou naši civilizace – trest smrti, anebo jeho absence?

Signore Prodi, jak asi skončil ve Vaši vlastní zemi Váš předchůdce, premiér Italské sociální republiky, v dubnu 1945? Že by poprava Mussoliniho byla skutečně tak cizí tradici naší civilizace a Vaší země?
A pak Renato kardinál Martino: trest smrti Saddámovi je prý špatný, neboť msta je špatná. Ano, Vaše Eminence, msta je špatná, ale co legitimní výkon retributivní spravedlnosti? Renato Martino je prefekt papežské Rady pro spravedlnost a mír, předtím však byl velvyslancem Svatého stolce u OSN, kde se nakazil OSNitidou.

Bylo by snadné odkázat našeho dobrého pana kardinála na studium největších křesťanských myslitelů a jejich názorů na správnost a spravedlnost trestu smrti. Nejen na sv. Augustina a sv. Tomáše Aquinského, ale – v duchu ekumenismu – i takových bratrů ve víře poněkud odloučených, jako byli velcí reformovaní teologové Martin Luther a Jan Kalvín. A taky – pokud ducha ekumenismu posuneme ještě dál – takových nominálních křesťanů, jako byli Kant a Hegel.

Prostě všichni velcí či dobří filosofové v dějinách lidstva byli za trest smrti – s jednou výjimkou, kterou byl Albert Camus, pokud ho ovšem vůbec považujete za filosofa, což já samozřejmě nečiním.

Velký anglický liberální historik a obhájce svobody v 19. století a taky katolík lord Acton (autor nesmrtelného výroku „každá moc má tendenci korumpovat a absolutní moc korumpuje absolutně“), se dokonce domníval, že většina státníků v dějinách byli velmi zlí lidí a za své zločiny měli viset. Dokonce se domníval, že současní historici, kteří omlouvají byť jen jediného státníka minulosti, který nechal zavraždit byť jen jediného nevinného člověka, by měli viset taky! (Chudák Eric Hobsbawm, kterého Tony Blair povýšil do šlechtického stavu! Ten by podle lorda Actona měl zřejmě putovat se Sněmovny lordů přímo do Toweru a na popraviště – za svou obhajobu stalinismu!)

Největší křesťanský apologeta první třetiny 20. století, Gilbert Keith Chesterton, dokonce napsal: „Hrozná představa: jak málo politiků skončilo na šibenici.“

Ubohý Renato kardinál Martino… Na druhou stranu čekat od představitelů vatikánské kurie, že nutně vyznávají křesťanské učení a katolickou nauku – anebo ji alespoň znají – by však bylo vskutku pošetilé a předsudečné. Katolická církev je skutečně všeobecná a univerzální, je církví pro všechny – geniální filosofy a umělce, stejně jako primitivy a poloimbecily. Těch druhých je v každé lidské společnosti většina, a tak nás, prosté věřící, hřeje u srdce představa, že právě tato většina je i v kolegiu kardinálů zastoupena v tak hojném počtu…

A co naši čeští odpůrci trestu smrti pro Saddáma? Ti – aby byli konzistentní – by měli volat: „Požadujeme revizi soudu nad Karlem Hermannem Frankem! Rehabilitujte K.H. Franka! Sorry, Franku, že jsme byli takové hnusné krysy a prašivé hyeny, že jsme tě popravili; ve skutečnosti zasloužils jen doživotí.“

Pouze dvě skupiny lidí považují trest smrti pro nacistické zločince za nesprávný či nespravedlivý – vychlastaní neonacističtí skinheadi a levicový snobský „lidsko-právní“ lumpenintelektariát. Možná je to tak správně; dvě skupiny s identickou mravní soudností…


V mírně zkrácené podobě vyšlo v Mf Dnes 21. listopadu 2006.

Příspěvků : 59 - …je hrozné, jak málo politiků končí na šibenici

 1. Pavel Kugler : 11.12.2006 v 16.49

  Byla to především neúčinná zahraniční politika předchůdce prezidenta Bushe, která vedla k 11. září a následkem toho k boji proti terorismu a k invazi do Afganistánu a Iráku. Že nečinnost nikam nevede se ukazuje nyní na příkladu Německa, které i přes svůj hlasitý odpor k válce čelilo a stále čelí hrozbě atentátů na civilní cíle. Režim Saddama Husseina zcela nepokrytě teroristy podporoval (i proti spojencům USA) a měl k dispozici zbraně hromadného ničení. To k invazi opravňuje. Rovněž ze strategického hlediska byla invaze promyšlena důkladně. Selhal jen koncept zavádění demokratického systému do muslimského prostředí. Tudíž můžeme diskutovat o úspěchu či neúspěchu invaze, ale o válečných zločinech USA vůči Iráku, jak jste napsal v jednom Vašem příspěvku, nemůže být ani řeč.
  Na světě se lidé nerodí rovni, jsou si rovni pouze v právech a před zákonem. Nemusím se zmiňovat k čemu snahy o změnu v této oblasti vedly. Souhlasím, že bohatství závisí i na “správném narození” a na štěstí, jak jsem už ostatně předtím napsal (pracovitost však není výjimka – bylo by jich příliš mnoho). To ale nedává přeci žádný důvod ke kriminilizaci bohatých vrstev. Vaše rozlišování trestných činů ze strany chudších a bohatších je také velice problematické, protože ponecháváte zcela stranou postiženého a zabýváte se pouze viníkem. Tyto přečiny se přeci nedějí ve vzduchoprázdnu, ale vždy na úkor někoho nebo něčeho. S Vaším přístupem by vznikla nespravedlnost směrem k oběti. Oběť má snad právo žádat o nápravu v podobě trestu pro viníka (nejde zde o mstu). Nebo se má spokojit s tím, že se jednalo o jedince z chudších vrstev či z etnické menšiny? Navíc se motivy k trestným činům mezi jednotlivými vrstvami zase až tak často neliší.

 2. Vilém : 9.12.2006 v 23.03

  S něčím mohu i souhlasit, zejména s omezením tématu na současnou politiku USA a případně debatu o jejích kořenech v minulosti, i když si nemyslím, že vpád do Iráku má původ v americkém boji za svobodu proti nacismu nebo komunismu. Možná zde existovaly jisté podobnosti, rovněž v Evropě USA trvalo dlouho, než rozběhly Marshallův plán, ale rozdíl byl jasný – Japonsko a Německo napadly USA a představovaly závažné ohrožení USA, stejně jako později SSSR. Irák v roce 2003 představoval leda ohrožení americké nadvlády na BV a amerických plánů, nic víc. Tento vpád byl nevyprovokovaný a neexistuje žádné právo vlády jednoho státu vpadnout do jiného státu jen proto, aby tam byla vylepšena vláda, lhostejno zda jde o pochybný idealismus nebo ropný realismus, pachatelé své jednání vždy redefinují podle akutních potřeb a platí normy, nikoli úmysly. Tento vpád přinesl statisíce mrtvých, a to nelze omlouvat předchozími zločiny Saddáma.
  Opravdu není obtížné najít zde agresora.

  Bohatství je výsledkem všeho možného, vy zde naivně idealizujete společenské mechanismy. Největší část bohatství pochází ze správného narození, což tedy není morální zásluha. Výjimky v podobě pracovitosti jen potvrzují pravidlo. Proto trvám na tom, že případ bezdomovce, který krade, je velice diskutabilní ze všech hledisek kromě úzkého právního formalismu, případ bezdomovce, který se dopustí “zločinu” přespáváním venku pak je případ zločinného nařízení, případ zločinného nenasytného ropného nebo televizního magnáta pak není sporný prakticky z žádného hlediska, nakolik mohou být zákony nesporné.

 3. Pavel Kugler : 8.12.2006 v 16.29

  Člověk zrovna nemusí vynikat mimořádnými myšlenkovými schopnostmi, aby to na Vás stačilo :) )). Ale to je jedno. Ve svém diskuzním příspěvku jsem psal o Saddamu Husseinovi, což se tedy podle mého názoru týká Iráku i současné americké zahraniční politiky. Nebo si snad myslíte, že jsem to zmínil v souvislosti s indiánskými válkami ve druhé polovině 18. století? O poválečné politice USA jsem psal z důvodu, že debata ve smyslu tady a teď nemá valnou hodnotu, musí se zasadit do širšího historického kontextu. A irácké tažení má bezesporu ideové zdroje v minulosti. Mě neuspokojí pivní žvásty o ropě apod…Obsazení Iráku má základ v americkém idealismu a ve své podstatě se jednalo o navýsost dobrý počin. Problém je jen v řešení poválečné situace, kdy měl být zaveden autoritattivní prozápadní režim. Jak se mi omlouvá zabíjení iráckých a palestinských civilistů zásluhami z minulosti? Nějak, protože žádné USA či Izraelem organizované zabíjení iráckých nebo palestinských civilistů prostě neexistuje. Pokud nepovažuje tedy za nevinné civilisty teroristické zločince. Nebo vy znáte nějaký příklad, kdy Izrael nastražil výbušniny do přeplněného autobusu, na diskotéku či v pizzerii? Vesměs jde ze strany Izraele o odvetné akce, poté co jsou ostřelovány domy jeho občanů nebo unášeni izraelští vojáci. Přičemž útočníka někdy varují i dopředu.
  Jsem ochoten připustit, že vznik státu Izrael je zčásti problematický, ale dnešního agresora je třeba hledat někde úplně jinde. Klidně si tomuto postoji říkejte “sebesovětizace”:).
  Bohatství je výsledkem mimojiné pracovitosti, píle, intelektuálních schopností a i štěstí. Výjimka pouze potvrzuje pravidlo, jsem dalek od toho, abych kriminalizoval majetné vrstvy, jak se dalo vyčíst z Vašeho příspěvku. Lidi bych posuzoval podle míry zločinu a nikoliv podle toho, zdali jsou chudí či bohatí. P

 4. Vilém : 7.12.2006 v 6.50

  Současná Bushova politika nemůže být omluvena poukazy na minulé činy USA. Jak to vůbec děláte, pane Kuglere, že je vám nutno vysvětlovat, že zde se mluví o Iráku, Palestině a dalších státech, kde USA a Izrael byly nebo jsou aktivní v době debat na webu OI?
  Jak se vás omlouvá zabíjení iráckých a palestinských civilistů zásluhami z minulosti? Nezdá se vám, že směřujete k sebesovětizaci?
  Co je podle vás „zločinné myšlení“ ani nebudu spekulovat.
  Bohatí kriminálníci jsou mi ovšem nesympatičtější než chudí romští zloději, z jednoduchého důvodu – kdo krást ani v nejmenším nepotřebuje, může mít jen zcela odsouzeníhodné motivy. Že mi podsouváte závist je dokladem toho, jak jí sám překypujete – mně jsou bohatí zcela lhostejní jako majetková kategorie, já si cením třeba myšlenkových schopností mnohem víc, zde bych snad i záviděl, vám ovšem nikoli ;-) )), vynikáte pouze v kádrování.

 5. Pavel Kugler : 7.12.2006 v 0.46

  K bodu 1. Bush by především o tom vůbec nerozhodoval. Od toho jsou v USA soudy. Začátkem 80. let byl spáchán atentát na prezidenta Reagana, útočník trest smrti nedostal a snad dosud žije. Prostě jste se netrefil.
  Máte důkazy, že USA dodávaly Iráku plyn proti Kurdům? Existovala zde sice podpora Iráku ve válce s Iránem (naprosto pochopitelná), která však měla své meze. O tom svědčí i bombardování jaderného zařízení (dodaného z velké části Francií) Izraelem, ke kterému by bez souhlasu USA jen těžko došlo. Mimochodem se jednalo o porušení mezinárodního práva a tedy podle Vás o “bastardizaci právní kultury jak řemen”. Normálně uvažující člověk však s touto preventivní akcí musí souhlasit. Z dalších Vašich bodů vyplývá, že by nemohl být souzen žádný masový vrah v čele země jenom kvůli tomu, že si vytvořil zákony podle vlastních potřeb a tudíž se z Vašeho hlediska těší imunitě. A že by se každý diktátor měl obávat síly USA? To je snad dobře, ne?

 6. OK : 5.12.2006 v 15.43

  Nehodlám s panem Jochem polemizovat o obecné legitimitě trestu smrti, považuji jej za adekvátní na základě těchto podmínek:

  1. těžký formální zločin;
  2. spáchaný proti zákonu hrozícímu trestem smrti osobou tomuto zákonu podřízenou v době spáchání zločinu;
  3. dokázaný spravedlivým soudem.
  (Pochopitelně má odsouzený právo dát si věci s Bohem a lidmi před popravou do pořádku).

  Tedy:

  1. Saddám byl odsouzen pokud je mi známo za to, že nechal popravit osoby, které se na něj pokusily spáchat atentát. Bush byl pochopitelně udělal totéž. Státníci nemají rádi, když je chce někdo zabít. Pak mu taky snad přičítali, že pustil na kurdy americký plyn dodaný USraelem.

  2. Saddám jakožto prezident Iráku (ctím presumpci nevinny) se v případě těžkých hrdelních zločinů těšil imunitě. To taky státníci mívají. I Havla by nebylo možno soudit za nic jiného, než za vlastizradu (to je u nás výjimka z imunity prezidenta) a pověsit by ho nešlo, protože trest smrti zrušil.

  3. S panem Jochem se jednoznačně neshodneme na objektivnosti soudu, já v ní prostě nevěřím (vražda advokáta, školení soudce USraelem, prostě monstrproces jak řemen) protože fakta ukazují opak.

  Tedy, Saddám byl odsouzen zmanipulovaným soudem, který nad ním jakožto prezidentem pravděpodobně neměl jurisdikci (No, divil bych se, že by Irácké právo imunitu prezidenta neuznávalo) a jeho poprava (bez ohledu na to zda zločinec je nebo není) bude tedy justiční vraždou, vykonanou “právem” silnějšího.

  Každý současný spojenec USraele by si měl uvědomit, že až ho neboud v Bílem Domě a Tel Avivu potřebovat, můžou ho nechat pověsit, nebo unést do koncentráku na Guatánámo taky. Prostě bastardizace právní kultury jak řemen. ALe že mně to u neoconů překvapuje?

 7. Pavel Kugler : 4.12.2006 v 21.31

  Mohl by jste Vileme více specifikovat válečné zločiny USA? Máte na mysli válku proti nacistickému Německu, Kim Irsenově Severní Korei, Ho Či Minovu Severnímu Vietnamu, marxistům na Grenadě a Nikaraguy či narko režimu na Panamě? Tak tohle jsou Vaše vzory? Můžeme pokračovat hnutím Taliban nebo brutálním režimem Saddama Husseina. Když jste už zmínil ten Izrael, tam se zase celá populace (včetně arabské) těší největším svobodám v celém regionu. Zločinné je jen Vaše myšlení. Co říci ke svinstvu (dámy prominou), když přirovnáváte nenarozené děti ke švestkám nebo k vytrženým zubům. Pokud jsem si rovněž všiml, na těchto stránkách válku proti Arabům nikdo nevyhlašuje. Pouze se poukazuje na nesmyslný přístup převládající u levicových liberálů, kteří žádají toleranci k netoleranci. Výraz “bohatý kriminálník” raději ani komentovat nebudu. K lidem Vašeho typu závist prostě patří. P

 8. Jana Platenikova : 4.12.2006 v 19.35

  - ono se nam to bohuzel řadí jen chronologicky, téma netéma…škoda.

 9. Jana Platenikova : 4.12.2006 v 19.33

  a dal jste si tu praci, abyste si ty vytvory skutecne prosel? myslim, ze je tam urcite vice konstruktivnich nazoru, ci celych konceptu – napr.alternativni koncept vladni rodinne politiky. To neni zadny utok, ale tvurci pocin. Spousty prelozenych textu v bulletinech jsou taky same utoky? Kolega Zrno a Joch se nepochybne nad vasimi hysterickymi vypady docela bavi. A zpivaji si u toho ty Vlasy. :)

 10. Petr Horák : 4.12.2006 v 9.02

  Nemusíte se za každou cenu zesměšňovat, opravdu ne.

Napsat komentář k Pavel Kugler Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?