Je anarchista Slačálek rasista?

25.6.2004
Roman Joch

Je anarchista Slačálek rasista?

Anarchista Slačálek obvinil západní civilizaci z rasismu (Mf Dnes 18.6.); bohorovně přitom však pominul tu realitu, že právě ona nahlédla rasismus jako zlo.
Ve všech dobách a civilizacích se jednotliví lidé dopouštěli vražd, loupeží a otrokářství. Bohužel. Takoví jsou lidé: hříšní. Ale zároveň mají i rozum a svědomí: jsou schopni v principu nahlédnout, že vraždy, loupeže a otrokářství jsou zlem.
Otrokářství bylo vždy a všude. Vnímáme-li člověka realisticky – jako mravně nedokonalou bytost -, nepřekvapí nás to, byť zarmoutí. Překvapí nás však – a potěší -, že v jedné civilizaci otrokářství jako zlo nahlédli a zasadili se proto za jeho zrušení. Bylo to v západní křesťanské civilizaci v 19. století. Jako v jediné. Měla k tomu ostatně dobré předpoklady: v židovsko-křesťanském pohledu jsou všichni lidé (bez ohledu na barvu své pleti) bratři a sestry, neboť mají společného nebeského Otce. Naopak, v evolučním darwinistickém pohledu jsou lidé jen vzdálenými bratranci vyvinutými z prvotního guláše, kteří se navíc v důsledku evoluce od sebe stále vzdalují. Rasismus je tak s darwinismem nejen slučitelný, ale je jím přímo živen.
Ano, byla to právě imperialistická a kolonialistická Británie v 19. století, která z klasicky liberálních a z křesťanských důvodů zrušila obchod s (černými) otroky a upalování vdov v Indii. Bylo to imperialistické? Ano. Bylo to kolonialistické? Ano. Bylo to správné? Ano. Bylo to rasistické? Nikoli, ba právě naopak: předpokládalo to totiž vnitřní důstojnost všech lidí a univerzální platnost jejich práv.
Rasistickým postojem je říci, že žlutí, hnědí, černí a barevní si nezaslouží právo na život, svobodu a majetek. Že jsou dobří jen k tomu, aby si jejich vládcové s nimi dělali, co chtějí. To je rasismus: shovívavost k místním domorodým tyranům.
Kolonialismus měl mnohé nedostatky, ale rasistický nebyl, pokud přiznával všem lidem stejná práva: např. bylo-li upálení indické vdovy stejně trestné jako upálení vdovy anglické, rasismus v tom nebyl. Naopak, rasistická byla dekolonizace, neboť sugerovala, že černým mají vládnout kreatury jako Idi Amin či Robert Mugabe. Dekolonizace by nebyla špatná, kdyby vedla k předání moci odpovědným, prozápadním vůdcům, jako byl Moise Tschombe v provincii Katanga. V realitě – tak, jak dekolonizace byla prováděná – však byla tragickou a hanebnou abdikací odpovědnosti západních zemí za jejich černé občany, neboť je vydala v šanc domorodým masovým vrahům a tyranům, kteří se vydávali za vůdce nových R