Jaký byl Miloš Zeman prezident? A jaký by měl být ten nový?

11.1.2018
Roman Joch

Joch-10-30-2007-5-38-47-PMVelice bych si přál napsat, že prezident Miloš Zeman je dobrým prezidentem. Ale nemohu. Není, právě naopak. Je špatným prezidentem.

V politice jeho nejzásadnějším počinem byl odklon od orientace na Západ (což byla orientace našeho státu minimálně od svatého Václava) k orientaci na Východ. Prezident Zeman je proruský a obhájcem ruského expanzionismu. Tím škodí našim zájmům, neboť ruská rozpínavost západním směrem je pro evropskou civilizaci problém, a ta má šanci se mu ubránit, jen když je jednotná. Zeman ruskou agresi vůči Ukrajině a okupaci jejího území zlehčuje a tím poškozuje bezpečnost Evropy. To je nemravné především od českého státníka, protože jako Ukrajina dnes, tak i Československo v roce 1938 bylo územně zmrzačeno ve prospěch sousední rozpínavé říše.

Orientace na Východ se týká nejen Ruska, ale i Číny. Ta je starobylou, obdivuhodnou civilizací, ale současný čínský režim je komunistický a totalitní. Je to nejlidnatější tyranie na světě, ve které jsou křesťané a jiní věřící nepohodlní režimu krutě pronásledováni. Do přízně diktátora této říše se Zeman lichotí. A jeho ekonomický argument neobstojí: čínské investice k nám jsou menší než investice např. Jižní Korey či Tchaj-wanu, dvou malých asijských demokratických republik s plnou náboženskou svobodou pro křesťany a pro všechny.

Nemá ale Miloš Zeman v některých svých názorech pravdu? Ano, má. Je na straně Izraele, a tím dodržuje kontinuitu české polistopadové politiky. Izrael umožňuje křesťanským poutníkům přístup do Svaté země, na posvátná místa zrodu křesťanství a do chrámu Božího hrobu. Nijak jim v tom nebrání, naopak: vítá je.

A Zeman má pravdu taky v tom, že není dobrým nápadem přijímat příliš mnoho muslimských imigrantů, protože v rámci islámu existuje radikální menšina, která nenávidí naši společnost, naše svobody. Tudíž čím více muslimů bychom přijali, tím větší je pravděpodobnost, že by mezi nimi byli i islamisté. Umírněným muslimům je dobré pomáhat – v zemích jejich původu.

Pak je tady Zemanovo chování a vystupování. Nejen „virózy“, používání vulgarit, ale i záměrné rozeštvávání společnosti. To není role prezidenta v našem systému; má lidi naopak sjednocovat, spojovat, být symbolem celé země a té nejlepší politické kultury. To Zeman není. I kdybych souhlasil se všemi jeho názory, stejně bych si nepřál, aby byl opět prezidentem: právě kvůli svému chování a vystupování, které je úřadu prezidenta nedůstojné.

A nakonec je zde čistě lidský faktor: Miloš Zeman se svým zdravotním stavem si zaslouží odpočinek, nikoli náročnou funkci.

Co bych si přál od nového prezidenta? Především zklidnění situace a důstojné vystupování. To by byl úžasný pokrok oproti současnému stavu.

Za druhé, jednou z funkcí prezidenta je navrhovat soudce Ústavního soudu, které pak schvaluje Senát. A právníci se dělí do dvou skupin: na právní pozitivisty a na stoupence přirozeného práva. Ti první si myslí, že zdrojem práva a spravedlnosti je stát, že právo a práva nám dávají stát, lid, či většina. Ti druzí jsou přesvědčeni, že právo je dané lidskou přirozeností, tedy naše práva pocházejí od Boha či jsou daná morální a rozumovou podstatou člověka. Ti první říkají, že stát či většina nám může dát práv, kolik chce a jakýchkoli, ale kterékoli z nich nám můžou i kdykoli vzít. Ti druzí tvrdí, že práva nejsou svévolná, nelze je uměle vytvořit, ale ani vzít; skutečná přirozená práva nám stát ani většina nesmí odebrat. A já bych si přál, aby příští prezident jmenoval soudce přirozeněprávní, nikoli pozitivisty.

A za třetí, vstupujeme do roku „osmičkového“, kdy si budeme připomínat výročí let 1918, 1938, 1948, 1968 – a dále v historii i roky 1848 a 1618. Z nich nejdůležitější bude sté výročí vzniku republiky v roce 1918. A u tohoto výročí bych si přál, aby po sto letech došlo k historickému smíření českých zemí a rodu Habsburků. V dějinách jsme žili spolu – někdy v dobrém, někdy v méně dobrém, někdy ve zlém. Ale smíření s těmi, s nimiž jsme žili a vzájemně si ublížili, je vždy nejen morálně správné, ale i počátkem moudrosti.

Symbolickým smířením by bylo, kdyby v den oslav stého výročí vyhlášení republiky prezident posmrtně udělil nejvyšší vyznamenání, Řád Bílého lva, našemu poslednímu králi a císaři Karlovi. On dal na podzim 1918 rozkaz, že jeho císařská a královská armáda za žádných okolností nesmí střílet do „jeho“ lidu. Byl to světec, raději přišel o mocnářství, než aby se pokusil je udržet za cenu krveprolití. Tímto svým rozhodnutím přispěl na našem území k nekrvavému vzniku republiky v říjnu 1918. I on je tak v jistém smyslu jedním z tvůrců našeho státu. Navíc byl po matce, saské princezně, potomkem Přemyslovců. Je symbolickou náhodou (?) dějin, že v žilách našeho posledního krále a císaře kolovala i kapka krve naší první dynastie.

Přál bych si, aby náš příští prezident toto historické smíření učinil a 28. října 2018 blahoslaveného Karla vyznamenal.

Vyšlo v katolickém týdeníku 9. 1. 2017

Příspěvků : 3 - Jaký byl Miloš Zeman prezident? A jaký by měl být ten nový?

 1. Jiří Šubrt : 24.1.2018 v 9.42

  Nechce se mi to zdlouhavě hledat : Může mi někdo připomenout, kdy se nechal Karel I. korunovat českým králem ?

 2. Radim Špaček : 13.1.2018 v 2.48

  Moc pěkné, zejména ten konec. Akorát že Karel I. byl potomkem Přemyslovců podstatně více, než jen po matce, rozhodně mu nekolovala v krvi “kapka” přemyslovské krve – Habsburkové jsou nejbližšími žijícími potomky Přemyslovců. Graficky je to ztvárněno např. zde: https://www.korunaceska.cz/monarchie/cesti-panovnici/rodokmen
  I když, upřímně řečeno, jsem už dospěl k závěru, že Karel byl hodný až nepřiměřeně a že měl být v mnoha momentech tvrdší – např.
  měl nechat popravit nebo aspoň okamžitě odstavit Czernina za vyzrazení Karlovy snahy o separátní mír prostřednictvím svých švagrů,
  při pohledu zpět neměl omilostňovat Rašína a Kramáře, protože se mu za tuto jeho laskavost odměnili tím, že mu zabavili veškerý majetek, odmítli přispět na jeho živobytí a tím ho nechali umřít v chudobě, protože neměl ani doktora, když ho sklátil zápal plic,
  v tom říjnu 18 by bylo stačilo vydat rozkaz k nastolení pořádku, což by se nejspíš obešlo bez krveprolití, ale R-U by bylo zůstalo zachováno,
  a to ani nemluvě o tom, že sice jel do Maďarska se nechat korunovat, ale zakázal svým podporovatelům jakkoli bojovat, i když by ten boj taky žádné oběti nejspíš nepřinesl.
  Fakt Ti nevím – laskavost je nepochybně velmi úctyhodná vlastnost a může vést i k blahořečení, měřeno výsledkem se ale pro panování moc nehodí, není-li doprovozena taky určitou mírou pragmatičnosti…

  • Michal : 21.1.2018 v 17.22

   Výhodou a nevýhodou suveréna jímž panující ba vládnoucí monarcha je, že ve svých rozhodnutích není odkázán na další. kdo sám není suverén, vajma snad svého dvorka a domu, nezbývá mu, než respektovat

   Netušil šoa, jinak by asi vážil bezpečí nové země i minorit jinak. Ale jeho informace nemám a bez lidu panovat se nedá, ten lid jak se ukazuje i dnes , to vidí jinak.

   Mohl věřit usa, že dodrží slovo včas, jistě dodrželi a obětovali své skoro dvě generace mužů, ale opět z mého pohledu pozdě. Zakládat stát je jako pěstovat jahody bez plotu, lépe tam kde už dávno pevná zeď kolem.

   Ve svém úkolu dosáhl cíle, tedy více osobního v deportaci a nouzi. Konečně jeho potomci jsou toho dokladem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?