Izrael znovuobjevuje význam židovské tradice

27.7.2012

Podle průzkumů zveřejněných v týdeníku The Economist dochází v Izraeli k výrazné renesanci povědomí o vlastní tradici. Především v letech 1991-1999 se Izrael v důsledku masové imigrace ze Sovětského svazu potýkal s určitou krizí identity. Následné období ovšem bylo ve znamení rostoucí akceptace židovských tradic ze strany nových přistěhovalců. Již 13% mladých Izraelců navštěvuje semináře studia Talmudu (haredi yeshiva), přičemž podíl ortodoxních a ultraortodoxních v populaci stále roste a přesahuje již 20% populace. Další třetina se považuje za tradicionalisty. Podíl občanů považujících se za sekulární Židy činí 46% populace, i mezi nimi však převažují ti, kdo dodržují židovské tradice. 70% Izraelců dodržuje pravidla košer stravování, pouze pro 6% populace není obřízka důležitá a jenom 10% nezachovává seder. Podíl těch, kdo přiznávají, že pro ně není židovská tradice důležitá, činí pouze 16% obyvatel.    

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?