Geert Wilders a konec svobody v Čechách

2.12.2009
Matyáš Zrno

Politik, který nikdy neporušil zákon, nevyzývá k násilí a naopak sám žije pod hrozbou smrti, nemůže vystoupit v Praze. Odmítl ho senát, odmítli ho dva soukromí pronajímatelé.

V prvním případě hrála roli hloupost kombinovaná s politickou korektností, V těch dalších strach. Měl totiž přijet extrémista, ultrapravičák, xenofob, fašista…

Kdo je tady fašista

Nizozemský politik Geert Wilders vede Stranu svobody, která momentálně vede v průzkumech veřejného mínění. Je pro větší práva zvířat, udílení azylu pronásledovaným homosexuálům z Íránu či křesťanům z Iráku. Je přítelem Izraele, kde dva roky žil. Procestoval i řadu dalších zemí blízkého východu.  Cítí se být „stovky mil daleko“ od Le Pena či Mussoliniho pohrobků v Itálii a Britskou národní stranu označil za nechutnou. Takhle  vypadá agenda ultrapravičáka? Fašisty? Ne, to jen levice jako obvykle používá nálepku fašisty pro všechny své protivníky, přičemž už zapomněla, že i je tak kdysi označoval Stalin (za sociálfašisty).

Ale pravda, nálepku extrémisty a fašisty si Wilders vysloužil především požadavkem omezit imigraci z muslimských, kulturně odlišných oblastí (v případě Holandska tedy především z Maroka). Imigrantů je podle Wilderse už příliš a nevratně mění kulturní mapu Nizozemí. „Projděte se ulicí a sledujte. Už se necítíte jako ve své vlastní zemi. Tohle je bitva, ve které se musíme bránit“. To jsou ovšem v pokrokových kruzích vysmívané tradiční potřeby člověka. Cítit se „mezi svými“, mít pocit „kulturní blízkosti“…? Jak přízemní oproti světlé vizi multikulturní společnosti. Že přitom často i sami imigranti utvářejí uzavřená gheta? O tom už se jaksi nemluví. A neboje na vině opět většinová společnost, sociální vyloučení atd, atd.

Na tenkém ledě

Wilders ovšem imigranty nechce postřílet, ani narvat do dobytčáků, ani poslat domů letadlem. Požaduje na pět let zastavit imigraci z „nezápadních“ zemí (ostatně imigrace není žádné základní lidské právo, ale laskavost – či vypočítavý kalkul -  hostitelské země). Chce v ústavě zakotvit kulturní dominanci židovsko-křesťanské a humanistické tradice a na pět let zastavit budování nových mešit. Zakázat kázání v jiném jazyce než v holandštině. Uzavřít radikální mešity a vyhostit extrémistické muslimy. Vyhostit kriminální přistěhovalce. Kromě toho chce snížit daně, obnovit úroveň tradičního vzdělání a respekt k učitelům, policistům či lékařům. A snížit pravomoci Evropské unie a holandský příspěvek do unijního rozpočtu. Wilders požaduje také zákaz koránu. Označuje ho za „fašistickou“ knihu, totožnou s Mein Kampfem. A islám za totalitní ideologii, nikoliv za náboženství.

Nejen tím se dostává na tenký led. Libertarián, který chce určovat v jakém jazyce se bude kázat? Bojovník za svobodu slova chce zakázat knihu? Přes tisíc let starý, literárně mimořádně zdařilý náboženský text – který dal vzniknout velké civilizaci -  porovnává s literárním odpadem a takřka nečitelným podprůměrným politickým manifestem?

Jen proto, že v něm jsou odkazy na násilí a potlačování jinověrců? To bychom museli zcenzurovat leccos i z dalších svatých knih. Nebo z klasické literatury. Vždyť kolik těch antisemitských, antiněmeckých či antikatolických výpadů najdeme u našeho Havlíčka, Bezruče nebo Jiráska…Wilders se ale brání tím, že chce jen důsledně naplnit holandské zákony, zaměřené proti šíření nenávisti (na jejich základě je také v Holandsku zakázán Mein Kampf). Jako libertarián by je prý klidně zrušil a zákaz koránu pak nepožadoval.

Wilders se také mýlí, když tvrdí, že islám není náboženství. Má ovšem do jisté míry pravdu v tom, že islám není jen náboženstvím. Islám je v mnohem větší míře než křesťanství zároveň celostním životním návodem a politickým programem. Najdete tam vše – od předpisů o jídle, odívání, sexualitě až po jasný požadavek na ovládnutí světa a detaily postavení podmaněných příslušníků ostatních náboženství (tedy těch, kterým bude umožněno si za podmínky absolutní poslušnosti a druhořadého postavení zachovat svou víru).

Jak bít manželku

Pro Muslimy je korán od „a“ až do „z“ božím dílem, které tudíž nepřipouští například kritické zkoumání  (za to se i v takové relativně liberální zemi jako Egypt můžete dostat do pěkné kaše).  Korán poskytuje kompletní návod pro život – bez ohledu na to, že ten návod byl zjevně šitý na míru pouštím a oázám Arábie v sedmém století. Dodnes tak platí, že se muslimská žena, která není doprovázená mužským pokrevním příbuzným, nesmí vzdálit od svého domu více než 80 km – protože to je vzdálenost, kterou ujde karavana velbloudů za 24 hodin. A uznal to před dvěma lety i německý soud, když muslimští rodiče nechtěli pustit dceru na školní výlet delší než 80 kilometrů. A dodnes platí i předpisy o bití žen (ne moc tvrdě, ne do obličeje a předtím jí varujte!), protože to tak zapsal prorok do Koránu, veden boží rukou. Wilders se ptá – a jsou to zcela oprávněné otázky – jak je toto v souladu s praxí liberálně-demokratické společnosti. Jak jsou šariátská ustanovení v souladu s občanským právem? Zda máme či nemáme tolerovat faktickou existenci dvojího právního systému – jednoho  laického a jednoho islámského? Jak to, že mezi marokánskou mládeží je výrazně větší kriminalita? Jsou to komplexní otázky, které ne vždy mají nutně co dělat s islámem. Nezletilí maročtí delikventi mají jen malou představu o islámu – jednoduchý radikální islám jim ale může snadno poskytnout ideovou výbavu. Už nebudou jen PROTI (státu, společnosti), ale i PRO něco (kalifát, islámská společnost), jak se to již děje na předměstích francouzských měst.

Ano,  Wildersovy názory jsou kontroverzní. Jako ostatně všechno, co dnes nepluje na bezpečné vlně středového mainstreamu. Kontroverzní jste ostatně v anglicky mluvícím světě už když tlustého neoznačíte za „nadměrně vážícícho“, slepého za „nevidomého“ a  invalidu za „člověka s pozměněnými schopnostmi“. Ano, k nálepce extrémisty přijdete opravdu snadno. Wilders si dovoluje říkat, že „císař je nahý“. Že se moc utrácí. Že klesá kvalita vzdělání. Že imigrantů je více než je Nizozemí schopno vstřebat. Že rozklad tradiční rodiny je vážným nebezpečím pro společnost. Říct tyto zjevné pravdy je už samo o sobě prolomením nepsaného tabu.

Politická korektnost jako cenzura

Česká republika byla dosud zemí, kde politická korektnost neomezovala svobodu slova tak, jak je tomu bohužel zvykem v západní Evropě. Devatenáctý listopad 2009, kdy (pravicí ovládaný) senát odmítl vpustit Wilderse na svou půdu, znamená symbolický konec této éry. Máloco dokazuje intelektuální úpadek ODS (zmatenými novináři občas nazývané „konzervativní“) jako její ostentativní distancování se od Wildersovy návštěvy. Jde prý o extrémní názory, které překračují meze svobody projevu a prohlubuje extremismus ve společnosti (i když extremismus tady posiluje spíše Mirek Topolánek, protože po každé jeho povedené dovolené v Toskánsku přibývá voličů KSČM nebo Dělnické strany). Bylo by opravdu zajímavé vědět, který vykuk v centrální kanceláři ODS tyhle perly vymýšlel. Je totiž vskutku půvabné, jak hodně se levicově-aktivistický tón prohlášení ODS podobá podobnému prohlášení, kterým ČSSD odsoudila založení frakce „Evropští konzervativci a reformisté“.

Nenásilný tlak politické korektnosti i globalizovaný teror ukázaly svou sílu. Skupina extrémistů, která kdesi vyhlásí na někoho fatwu, určuje i naší veřejnou debatu. Výhružkami smrtí rozhoduje, kde a  koho si kdo pozve. Dnes je to „kontroverzní“ politik Wilders. Zítra to může být každý, kdo kriticky zkoumá korán. Pozítří i každý muslim, který neakceptuje plně a do detailů představy islámských radikálů o tom, co je to islám. I když se to nezdá, Wilders bojuje i za tu mlčící většinu muslimů. Za většinu slušných, pracovitých a zákon ctících muslimů (což opakovaně uznává i on sám), kteří chtějí vést normální slušný život. Oni se stanou další obětí, stejně jako i nyní drtivá většina  obětí islámských teroristů jsou nevinní muslimové.

Ano, Wilders zachází v některých svých výrocích za hranici populismu. Zbytečně daleko. Nabízí někdy moc jednoduchá řešení. Ale není ultrapravičák. Stejně jako další kritici muslimské imigrace jako Pim Fortuyn (homosexuál, zastánce liberalizace drog a euthanasie) nebo Theo van Gogh (ateista, republikán a narkoman) či Ayan Hirsi Ali (zapřísáhlá ateistka a feministka)… Ne, ti také jen těžko zapadnou do obvyklé škatulky pravicového extrémisty a xenofoba (zvláště, když Hirsi Ali je černoška původem ze Somálska…) To všichni jsou  produktem holandské frustrace z toho, jak se bortí společenský konsensus, založený na svobodě a toleranci. Ve všech případech jde o ateisty, jeden byl homosexuál, další narkoman. Wildersovy kroky primárně směřují k záchraně liberálního řádu před těmi, kdo tento řád nectí. Kdyby to dělali ti, kdo byli v Holandsku posledních třicet let u moci, mohl být dnes Geert Wilders obyčejným poslancem vládních liberálů, kterým byl do roku 2004.

Konec diskuse v Čechách

„Kontroverzní“ Wilders tedy do Čech nepřijel. Můžeme pokračovat v zaběhnutých kolejích. Ještě více opakujících multikulturních konferencí, kde si Tomáš Halík se svými přáteli bude navzájem notovat, jak jsme všichni tolerantní a vlastně mezi námi nejsou žádné rozdíly. Až na ten, že někdo se tu musí skrývat s ochrankou za zády a spát každý den jinde. A s manželkou se vidět jednou za týden. Skrývá se snad někde na světě nějaký kritik křesťanství či Západu? Bojí se někdo kdekoliv v Evropě pronajmout sál a tvrdit, že Západ je dekadentní, zločinný, prohnilý a imperialistický a křesťanství totalitní? Nebojí.  A v tom je ten podstatný rozdíl. V liberálně-demokratické společnosti je totiž možné (tedy, ehm…bylo možné) kritizovat názory, ideologie či náboženství, pokud nevyzýváme k omezení práv jednotlivců. Jinými slovy, můžu tvrdit, že islám je totalitní, ale nemohu požadovat hromadnou deportaci muslimů. Můžu tvrdit, že Židé ovládají svět, ale nemohu vykřikovat „Židi do plynu!“. Můžu hlásat že homosexualita je hříšná, ale nemohu požadovat její trestnost. Tento zásadní rozdíl, který umožňoval svobodu slova a zároveň chránil práva a svobody jednotlivce, u nás devatenáctým listopadem padl. A nemusela k tomu přijít ani jedna jediná konkrétní výhružka ze strany islámských extrémistů. Stačilo k tomu pár těch,  které kdysi Lenin tak prorocky označil za „užitečné idioty“.

Vyšlo ve zkrácené formě v Lidových novinách 1.12.2009 po redakčním titulkem „Císař je nahý“ se neříká

Příspěvků : 7 - Geert Wilders a konec svobody v Čechách

 1. Jan Navrátil : 23.4.2010 v 16.41

  Zajímavý článek, dobře napsaný, proč ne?
  Zásadní otázka (a jádro problému) však, domnívám se, stojí jinak a jinde.
  Odmítl pana Wilderse náš politicky korektní a ustrašený Senát? Dobrá, proč tedy se úkolu zorganizovat řečníkovo vystoupení neujal pan Matyáš Zrno a neuspořádal přednášku Geerta Wilderse na půdě Občanského institutu?

 2. AAA : 17.3.2010 v 9.19

  Buď se muslimové přizpůsobí, nebo jednou evropanům dojde trpělivost a vyženou je. A nebo taky Muslimové Evropany.

  Nás se to taky týká. Francie je např. Jaderná velmoc…

 3. Michal Kretschmer : 5.12.2009 v 15.56

  Autor vcelku dobře argumentuje pro svobodu ze sekulárních posic. Bylo by dobré, kdyby Občanský institut se více zaměřil na osvětu v oblasti islámu a ukázal, že tzv. umírnění muslimové jsou ti, kdo vlastně Korán neberou vážně.

  Zásadně nesouhlasím s větou autora, že “Můžu hlásat že homosexualita je hříšná, ale nemohu požadovat její trestnost.” Tyto skutky byly trestné i v prvním období za socialismu a je třeba jejich trestnost vrátit. Trest pro sodomity požadoval papež sv. Pius V. v bulle Horrendum a učitel církve sv. Alfons z Liguori je v tom s ním zajedno – viz http://katolikrevue.ath.cx/civitas/o_trestech_pro_sodomity_sv_alfons.htm. Ti, kdo se jí dopouštějí opakovaně, mohou být popraveni. Ještě více je pak třeba trestat homosexuální propagandu a obhajobu těchto skutků. Pokud se to děje vůči dětem, pak je na místě trest smrti. Tu se lze odvolat na Mat 18,6: “Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.”

  Co se týče mohamedánů, v určité míře je možné je tolerovat, ale mohou nastat situace, kdy je jejich působení ve společnosti natolik škodlivé a velké, že je třeba sáhnout k deportaci alespoň jejich vedoucí vrstvy.

 4. Martin Kříž : 4.12.2009 v 3.11

  Výstižný článek, můžu s většinou souhlasit. Čím víc mají lidé společného toho, co považují za důležité, tím lépe pro ně všechny.

  Masová imigrace je neštěstí: zárodek budoucích konfliktů a fragmentace společnosti. Problém je navíc komplikován náboženstvím a kulturou, které nejsou kompatibilní s evropskou představou o civilizaci. V neposlední řadě je to i problém rasový, protože multietnické společnosti nefungovali nikdy a nikde.

  ČR je na tom z tohoto hlediska zatím celkem dobře a její etnické/národnostní minority mají zanedbatelný význam. Ovšem nebýt poválečného odsunu Němců, měli bychom tu podobnou pátou kolonu jako sousední Slovensko…

  Atavistické pojetí národa jako společenství Krve a Země má, jak se zdá, naneštěstí velkou oporu v lidské přirozenosti a je potřeba se konečně začít dívat na svět realisticky.

 5. michal : 4.12.2009 v 0.31

  znám je příběh animismu, který si kdsi v dobré víře vymyslel, asi aby dostal grant, a když se to dozvěděli animisté, vysmáli se mu na celé kolo…podobně se už v klasickém filmu směje šejk, kterému lawrence hovoří o arabech, (ten film by měl se reprízovat měsíčně na novolunní,) šejk žádného araba nepotkal, jen jmenuje rody a klany sobě tak cizí, že i evropan lawrence je mu bližší..stejně tak finta s palestinci (jejich poslanec nedávno veřejně vyznal, že netuší, proč by si tak měli vůbec říkat, jejich předkové a starci kočovali donedávna docela někde jinde, jako dnes bydlí jejich rodiny…tak je bezpočet islámů, ač idea může na čas sem tam někoho na akci tu a tu sjednotit…dnes např. na jihu je moc suchop, bída, horko, totalita…tak co se neposunout do evropy? v Cordobě bývalo lépe, ne?..ods není spolek učenců natož arabistů, obyčejný přízemní marketingově-komerční projekt, lid chce nakupovat, p.Paroubek rozdává krůtí stehna, ods obchoduje jak umí…kvůli viditelné ženě by se araboivé servali, musí ji zabalit, viz. i ten film, kde jsou jen muži a ženy domorodé snad 3 x : v nosítkách, vidět jen ruka, ve tmě stanu vidět jen šperk, a obnažené a to jen nohy a to mrtvé…jo, každý si tam může zajet a vyzkoušet si to, snad plivanec jej poučí, snad hozená lahev, snad nepoteče dnes už tolik krev….pojíst maso nepřítele zaživa jako nejhlubší opovržení protivníka, jako vyšší forma bičování, na to co?..dva dny v kuse se ani na velbloudu nedá, jak jinak kontrolovat?nebo jen primitivní projekce vlastního chtíče?..al kurán kriticky zkoumat nelze, je to poesie, buď se to nikam nepohne – co chtěl básník říci…nebo je to 1000 a jedna noc, tedy nekonečno, ona i Bible se musí nějak brát v nějakém celku, kontextu, prostředí, gestaltu, jinak jsem v nejmenované veznici, kde bibli do knihovny nechtěli, knihovník hned přiběhl s tou satanskou a že jedna stačí….když důrazně oslovím brita, mohu čekat zničující ironii, když stejně útočně oslovím v jeho subjektivitě aktivistického muslima, mohu čekat všechno, co je v jeho síle a kultuře obvyklé, tato země je nestabilní, s ubohou armádou, bez politiků, PLATÍ TEDY VÝPALNÉ A TRIBUT, nil novum sub soli, já sám si v sudetech také nedám na dveře německou vizitku, ač by to jistě prosté vysídlence potěšilo, když se vracejí hledat přetrženou nit svých životů, lkát nad mrtvými…

 6. Mirek : 3.12.2009 v 12.43

  Holandsko a Británie jsou dobudoucna Islámské státní útvary. Ty národy co tam žili už nemají na tom faktu co změnit. Počínaje masochistickými politiky a nízkou porodností původních obyvatel konče. Jako další na řadě budou Francouzi a tipuji západní oblasti Německa. Na politiku porodnosti islámských rodin prostě evropská rodina nemá odpověď. Tohle ja třetí světová. Vede se v porodnicích.

Napsat komentář k Mirek Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?