Facka tradičním právům

23.4.2008
Zbyněk Klíč

Jestli něco dokumentuje postupné prosakování levicově-liberální ideologie do západní, přesněji české společnosti, pak je to spor o facky, prosazovaný v posledních týdnech ministryní bez portfeje Džamilou Stehlíkovou. Ta ostatně v uplynulém období vytrvale, spolu se suitou svých levicových souvěrců, vytrvale navrhuje předlohy, které rozbourávají tradiční řád budovaný po staletí v západoevropských zemích. Právě na fackách pro děti se však ukazuje, na čem tato ideologie stojí. První vadnou premisou je tvrzení o přirozeném respektu a důstojnosti dětí. V základu tvrzení stojí postulát o rovnosti všech lidí. Rovnost však vzniká v každé konkrétní společnosti a v rámci vztahů. Dítě vždycky bylo a bude v podřadném postavení k rodičům, protože ti mu dali život a do doby jeho svéprávnosti mu dávají domov a všechny životní potřeby. Hlásat rovnoprávnost dítěte a rodiče je proto absurdní. Výchovná facka pro dítě je v období nezralosti účinným motivem a zároveň prostředkem ukázat dítěti autoritu. Absence přirozené rodičovské autority ostatně stojí za řadou nešvarů dnešní společnosti mezi mládeží.

Druhým faktorem sporu je chorobná touha po rovnoprávnosti. Ačkoliv je dítě ve zřejmém podřadném postavení ke svému rodiči, prosazují levicoví liberálové zrovnoprávnění. Absurdnost tohoto návrhu je zřejmá, uvědomíme-li si, jaké povinnosti za takovými právy mohou stát. Mělo by být dítě v sedmi letech posíláno do práce? Platit za sebe pojistné? Být trestně odpovědné? Nikoliv, hlasatelé levicových myšlenek však prosazováním práv zapomínají na povinnosti s nimi spjaté a to opět vede k mravnímu nihilismu a korozi zodpovědnosti.


Ač to bude znít nabubřele, třetí rys spočívá v neustálém prosazování práv menšin na úkor zájmů většiny. Registrované partnerství, práva zvířat či feminismus jsou výrazem úsilí vnutit společnosti normy malé skupiny a jsou tak jistým způsobem paralelou k vládě vyvolených elit ve společnosti (nacismus, komunismus). Stejně dítě je ve vztahu k rodiči ve slabším postavení a prosazování jeho práv na úkor vychovatele je popřením přirozeného řádu věcí.


Zákon na zákaz facek jako týrání dětí je absurdní snahou ministryně Stehlíkové změnit něco, co tu po staletí fungovalo. Plácnutí dítěte vařečkou nebo občasná facka za prohřešek vedou ke stabilitě společnosti, a nikoliv k jejímu rozbourání. Dáme-li práva nezletilému dítěti rozhodovat o správnosti věcí, jsme na nejlepší cestě zaniknout jako infantilní a nezodpovědná společnost.autor je místopředsedou Mladých konzervativců a redaktorem CEVRO Revue

Příspěvků : 3 - Facka tradičním právům

 1. Michal : 28.4.2008 v 17.39

  hmaty, chvaty atd.,protože bez použití fyzické síly by neobstál, má zdravý rodič k dispozici v té které rodinné tradici vyzkoušený arsenál postupů, když jen morální autorita selže. Jistě by měl mít k ruce i poradenství minimálně na úrovni středověkých zpovědníků, kteří mu provázením pomohou situaci zlepšit či zkvalitnit, aktualizovat. Tak je užitečné si s chladnou rozvahou některé věci předem nacvičit, aby zásah měl jen přiměřené užitečné emoce, a nebyl jen provalením vlastní bezmoci , nejistoty a strachu.

  Pokud však člověk se zmítá jen ve větru zelených a jiných ideologií, nemá civilizační zkušenost, snadno se propadne do vlastního nezvladatelného emocionálního procesu , podobně jako vztekající se politička. Tu se nedivím, že potom takové a takové ubohé bytosti vymýšlejí kdeco, aby udržely na živu sebe i své děti. Vůbec doporučuji politikům trochu sebezkušenostního výcviku, aby nezamořovali enviroment svými neřešenými komplexy a resentimenty.

  Rozjet vášně, vybudit strach, indukovat své poruchy na druhé..klasické postupy socialistů. Ten nacionální, pan AH, jehož jméno s ohledem na jeho oběti lépe nevyslovit, právě touto cestou získal raketový úspěch. Těžko příkladu odolat, také bulvár musí denně vymyslet nějaký šok a fascinaci.

 2. Kesler : 25.4.2008 v 10.09

  , co tu blabolite o lavici. Lavica ci pravica je o ekonomickych otazkach a nie v nazore na trestanie deti. Zacnite studiom klasikov na zaciatok vam doporucujem Smitha , Marxa, ktoreho si mimoriadne vazi napr. Szoros ako aj guru svetoveho liberalizmu lord Dahrendorf.

 3. jh : 25.4.2008 v 1.34

  …a aby všem absurditám nebyl konec, tak paní ministryně se omlouvá za své vyjimečné a náhlé prozření po návštěvě několika romských rodin na Jesenicku…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?