Evropské hodnoty-existují vůbec?

19.12.2008
Euroskop

Ve středu 17.12. proběhla v Senátu PČR závěrečná akce programu Občanského institutu „Evropské hodnoty-existují vůbec?”. Na tuto otázku odpovídali účastníci soutěže pro studenty středních škol, ale i účastníci diskusního semináře.

Téma programu podle slov Romana Jocha inspirovala přednáška ministra zahraničí Schwarzenberga „Evropské hodnoty? Pojem, který nemám rád”, v které mluvil o tom, že hodnoty, na kterých Evropa stojí jsou společné se Spojenými státy. Podle Schwarzenberga jsou kořeny Evropy vystavěny na čtyřech kopcích. Těmito čtyřmi kopci jsou hora Sinaj, kde Mojžíšovi bylo předáno Desatero, Golgota v Jeruzalémě,  kde obětí Ježíše Krista začíná křesťanství, Akropole v Athénách, kde se vyvinula myšlenka demokracie a římský Kapitol, jelikož Římská republika přinesla myšlenku práva jakožto základu státu.

Podobně vidí hodnotové kořeny Evropy i Alexandr Tomský. Ve svém proslovu mluvil o řeckých, římských, židovských a křesťanských kořenech evropských hodnot. Za důležité považuje, že Antické Řecko poprvé představilo pojmy jako legitimita a demokracie, židovství přineslo lineární vnímání času, s čímž souvisí víra v pokrok při dodržení zákona, Řím představil procedurální pravidla a křesťanství umožnilo fúzi řeckého, židovského a římského individualismu a zavedlo dualismus státu a církve. “Evropa by se měla vrátit ke kořenům hodnot, jak je během své historie vytvořila,” řekl také Alexandr Tomský.

Matyáš Zrno mluvil o problematice narůstající imigrace do Evropy. Za problematickou považuje tabuizaci tématu krize identity, s čímž souvisí nárůst podpory extrémních pravicových stran. Slabé vědomí vlastní identity v západní Evropě se podle Zrna s imigrací obtížně vyrovnává. Obtíže, které imigrace v druhé polovině 20. století přinesla, ukázal na případu našeho západního souseda, Německa. Jako řešení problémů, které imigrace přináší, navrhuje důsledné vymáhání stejných povinností a stejných práv pro imigranty jako pro ostatní občany. Povinnost změnit se nelze podle Matyáše Zrna přenést z hosta na hostitele. Bez sebevědomého vymezení vlastní kultury a civilizace považuje integraci cizinců za nereálnou.

Jedním s témat diskuze byly také perspektivy dalšího rozšiřování Evropské unie. Podle Romana Jocha je v současnosti realistické rozšíření o západní Balkán. Dvě otevřené otázky zůstávají rozšíření o Turecko a o Ukrajinu. Přijetí těchto dvou států je podle Jocha v příštích deseti až patnácti letech málo pravděpodobné.

Příspěvků : 3 - Evropské hodnoty-existují vůbec?

 1. kocman : 11.1.2009 v 16.09

  Vývoj evropské filosofie,vědy,ekonomie,umění a společnosti ve smyslu částí i celku.To jsou evropské jedinečné hodnoty,jejichž dějiny již probíhají dostatečně dlouhou dobu,aby byly patrné vztahy mezi jednotlivými uvedenými hodnotovými kategoriemi. Bez ohledu na to,zda byly ovlivňovány zpočátku orientálními a v současné době transatlantickými hodnotami.

 2. MichalK : 30.12.2008 v 19.55

  Tuším, že 17.12.2008 jbyl publikován můj článek k tomuto tématu na http://www.stjoseph.cz/g043.html . Je třeba hovořit o dobru, ne o hodnotách, neboť ty jsou něčím dosti subjektivním.

 3. BERAN : 20.12.2008 v 21.42

  Jaká byla naše identita, když dopustila tabuizaci diskuse? Když dopustila, že pastor skončil před soudem? (http://www.akegreen.org/)

  Beran

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?