Evropa: úbytek populace

2.2.2009

Podle zprávy Population Reference Bureau vzrostl počet obyvatel na světě z 2,5 miliard v roce 1950 na 6,7 miliard v roce 2008. Očekává se, že v roce 2012 překročí hranici 7 miliard. Počet obyvatel v rozvojových zemích se zvedl ze 68 % na 80 % a tento trend by měl pokračovat do roku 2050. Počet obyvatel v rozvinutých zemích má klesnout z 18 % v roce 2008 na méně než 14 % v roce 2050. Chronicky nízká míra porodnosti v Evropě vedla k úbytku obyvatelstva a jeho nebývalému stárnutí. V roce 2008 měla Evropa 736 miliónů obyvatel. V roce 2050 by měl počet obyvatel klesnout o 51 miliónů na 685 miliónů a to zejména kvůli nízké míře porodnosti a stěhování obyvatel. Úbytek se očekává zejména ve východní a jižní Evropě.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?