Muž, který stvořil Fox News

5.10.2017
Roman Joch

roger ailes

Narodíte-li se do chudé rodiny, jaké budete mít politické přesvědčení? Teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu Karl Marx (1818–1883), který se mýlil prakticky ve všem, by čekal, že v důsledku třídního původu komunistické či socialistické. Pokud se však narodíte do rodiny bohaté, řekl by, že vaše politické přesvědčení coby představitele velkokapitálu bude „reakcionářské“.

Pravda je spíše opačná. Pokud jste se narodili chudí a vlastní zásluhou jste něčeho dosáhli, budete s největší pravděpodobností pravicoví. Pokud jste se však narodili bohatí a díky majetku rodičů žijete v luxusu, pak se v důsledku komplexu viny či představy noblesse oblige („šlechtictví zavazuje“) můžete stát levicovými. To je však třeba upřesnit.

Pokud se narodíte chudí a zbohatnete vlastní prací, stanete se pravicovými, narodíte-li se však chudí, nepracujete a žijete ze státní podpory, budete volit nejspíš levici. A noblesse oblige znamená, že se chováte šlechetně a správně. Jste-li bohatí, dáte peníze na charitu, univerzitu, novou nemocnici, to je noblesse oblige autentická.

Mnozí bohatí však za ni zaměňují koncept, podle nějž je nutné zvýšit daně nejen pro sebe, ale i původně chudé, kteří vlastní prací zbohatli, aby bylo více peněz na státní podporu chudým, kteří vlastní prací nezbohatli, imigrantské skupiny či na kdysi znevýhodněné menšiny. To vyvolává křivdu původně chudých, kteří zbohatli či něčeho dosáhli vlastní prací, ale nyní jsou zdaňováni ve prospěch zmíněných tří skupin.

Roger Ailes

Tím se dostáváme k americké televizní stanici Fox News, příčinám jejího fenomenálního úspěchu a k letos zesnulému Rogeru Ailesovi (15. května 1940–18. května 2017), který z ní udělal nejvlivnější médium USA, tedy světa. Bez ní by se Donald J. Trump nejspíš jejich prezidentem nestal. Ailes sice stvořil Fox News, ale současně i způsobil její problémy.

Narodil se v chudé rodině v Ohiu – otec byl tovární dělník, matka žena v domácnosti –, byl hemofilik a téměř zemřel ve dvou letech. I v dospělosti se mu stávalo, že z ranky na lýtku nezastavitelně krvácel, až měl boty plné vlastní krve. A hemofilie ho nakonec zabila; upadl, udeřil se do hlavy a zemřel na krvácení do mozku. Ailes vystudoval žurnalistiku, a když v roce 1967 jedné ohijské televizní stanici, v níž pracoval, poskytoval rozhovor pozdější americký prezident Richard Nixon (1913–1994), diskutovali spolu.

Nixon považoval televizi za podvod. V roce 1960 kandidoval za republikány na prezidenta a měl televizní debatu s demokratickým protikandidátem Johnem F. Kennedym (1917–1963). Ti, kdo ji poslouchali v rozhlase, se domnívali, že zvítězil Nixon. Ti, kdo ji sledovali v televizi, že Kennedy. Vypadal opáleně a svěže, zatímco špatně nalíčený Nixon unaveně a neoholeně.

Vrchol kariéry

Ailes Nixonovi namítal, že televizi podceňuje, že je důležitá. Nixon na něho nezapomněl, a když v roce 1968 opět kandidoval na prezidenta, najal Ailese za svého televizního poradce, čímž začala jeho práce pro republikánské politiky – v roce 1984 pro Ronalda Reagana (1911–2004) v prezidentské kampani za znovuzvolení, v roce 1988 pro jeho viceprezidenta George Bushe staršího v prezidentské kampani.

Bush v létě 1988 za svým demokratickým protikandidátem Mikem Dukakisem zaostával o 20 procent a Ailes mu poradil: „Změňte tvar brýlí a přestaňte rozhazovat rukama jako podělaná slečinka!“ Bývalý ředitel CIA a viceprezident nebyl zvyklý, aby s ním někdo takto mluvil, ale Ailese poslechl, a v listopadu 1988 porazil Dukakise o osm procent – především díky devastujícím televizních spotům proti Dukakisovi.

Ailesova kariéra vyvrcholila v roce 1996, kdy ho americký mediální magnát Rupert Murdoch udělal ředitelem své nové televizní stanice Fox News. A jak legenda praví, Ailes si všiml, že na televizním trhu v USA je část – polovina – populace, kterou televizní stanice neobsluhují, v čemž uviděl šanci.

Tři levicové a pravicové teze

Od prezidentských voleb v roce 1964, kdy proti sobě stáli za demokraty Lyndon Johnson (1908–1973) a za republikány Barry Goldwater (1909–1998), byla americká pravice přesvědčena, že celoamerické televizní stanice ABC, CBS, NBC, k nimž se v osmdesátých letech přidala CNN, jež se tváří objektivně, fandí demokratům. Všechny čtyři byly pro demokraty, většina jejich redaktorů levicová a zastávaly stejný světový názor, jehož základ tvořily tři teze:

  • Blaho občanů vyžaduje velký stát, který pečuje o občany a reguluje vztahy mezi nimi.
  • Absolutní mravní hodnoty či objektivní pravdy neexistují, jsou jen mínění. Přesvědčení o absolutní pravdě je nebezpečné, protože vede k netoleranci.
  • Příčinou válečných konfliktů je nedorozumění, předsudky a neochota naslouchat druhým, což lze vyjednáváním překonat.

To je možný pohled na svět a v mnoha situacích oprávněný, ale v jiných situacích se lze na svět racionálně dívat i takto:

  • Velký stát dusí svobodu a iniciativu, umrtvuje soběstačnost a vede k závislosti na sociálních dávkách.
  • Absolutní pravda o dobru a spravedlnosti existuje a je blahodárná, neboť pravda o hodnotě a důstojnosti osob je zdrojem jejich svobody.
  • Příčinou mnoha konfliktů není nedostatek vzájemného porozumění, nýbrž neslučitelné – ideologicky či kulturně podmíněné – koncepce spravedlnosti. Největším zlem není válka, nýbrž smíření se bez boje s vlastním zotročením. Zárukou svobody je ozbrojená moc těch, kdo ji svým občanům přejí.

Levice tíhne k prvním třem uvedeným tezí, pravice ke druhým. Zaměstnanci ABC, CBS, NBC a CNN svůj světový názor považovali za jediný racionální a neuvědomovali si, že může existovat legitimní alternativa. Když na ní byla založena Fox News, způsobilo to 90 procentům zaměstnanců etablovaných médií šok, pro 50 procent Američanů to byl závan svěžího větru.

Patriotismus

Pro západní, tedy židovskou, řeckou, římskou, křesťanskou i osvícenskou tradici je například patriotismus kladnou hodnotou, pro postzápadní, tedy kosmopolitní, rovnostářskou a relativistická, nikoli. V tomto smyslu jsou politické elity západní Evropy i severovýchodního a západního pobřeží USA postzápadní a vnitrozemí USA a střední Evropy západní.

Když začala válka proti Iráku v roce 2003, zmíněné čtyři televizní stanice byly neutrální, „nefandily“ žádné straně konfliktu. Fox News však byla otevřeně patriotická, proamerická; jak obsahem, tak vizuálně – redaktoři na sakách a redaktorky na šatech nosili americké vlaječky. Její popularita i sledovanost se prudce zvýšily a zastínila ostatní televizní stanice. Skandálem by bylo, kdyby Fox News zkreslovala zprávy, pokud to však nečiní, co je špatného na tom, jsou-li její komentáře i celkové vyznění patriotické?

Dnes to může některým připadat divné, ale to jen svědčí o tom, nakolik postzápadní je jejich smýšlení. Lze si představit, že by v době, kdy ještě britská rozhlasová stanice BBC byla patriotická, po projevu premiéra Winstona Churchilla (1874–1965) „v rámci objektivity“ dostal stejný časový prostor nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels (1897–1945)? A bylo od BBC neprofesionální, že mu jej neposkytla?

Nebo že by v roce 1983 z Rádia Svobodná Evropa bylo možné slyšet: „Právě jsme odvysílali projev Ronalda Reagana o ‚říši zla‘. V rámci vyváženosti má nyní slovo sovětský ministr zahraničních věcí Andrej Gromyko?“

Machismus

Taková byla Fox News na začátku své největší slávy. Její redaktoři Bill O’Reilly, Sean Hannity, Megyn Kellyová a další se stali hvězdami. Když Juan Williams, levicový redaktor panamsko-černošského původu americké veřejnoprávní mediální společnosti NPR, na Fox News prohlásil, že vidí-li v letadle lidi v islámském oděvu, cítí se nesvůj, byl z NPR propuštěn. Zaměstnala ho Fox News jako svého levicového komentátora.

Příčinou problémů Fox News, či jejich počátku, byla machistická kultura managementu jako vystřižená z první poloviny šedesátých let, kdy Ailes, O’Reilly a mnozí jejich diváci byli mladí. Ailes chtěl, aby všechny redaktorky na obrazovce byly krásné, a pokud i chytré jako Kellyová tím lépe; krásné však být musely. Totéž však neplatilo pro muže, kteří museli být jen chytří a výřeční. To byl nejmenší problém Fox News a spíše jeden z důvodů jejího úspěchu.

Větším problémem bylo podle současných norem neakceptovatelné sexuální obtěžování. Poté, co Murdochovi synové zjistili, že obvinění jsou pravdivá, byl nejprve na podzim 2016 propuštěn Ailes a letos na jaře i O’Reilly, redaktor nejsledovanější talk-show v USA. A Kellyová odešla sama, když ji Fox News požádala, aby se Ailese veřejně zastala – řekla, že nemůže, protože i jí dal neslušný sexuální návrh („snadnější cesta k povýšení, vyššímu platu“), což odmítla, a vícekrát si to k ní nedovolil.

Sledovanost Fox News sice poklesla, ale zůstává televizním gigantem. Je protrumpovská, v čemž vyniká především Hannity. Ailes původně pro Trumpa nebyl, tito dva s egem o velikosti galaxie se „nemuseli“. Když však bylo jasné, že Trump republikánské primárky vyhraje, Fox News se za něho zcela postavila. A Ailes se po propuštění stal Trumpovým mediálním poradcem. Trump je tedy poslední republikánský prezidentský kandidát, jemuž radil. A Fox News Trumpivým „mediálním bodyguardem“.

Populismus

Fox News byla od počátku nejen konzervativní, ale i populistická. Populismus je v USA různého druhu. Na levici jednak ekonomicko-sociální, v čemž byl mistrem prezident Harry Truman (1884–1972), jednak černošský reverendů-aktivistů, jako je Jesse Jacksona nebo Al Sharpton.

Populismus na pravici je nábožensko-konzervativní a libertariánský (za nízké daně a malý stát, přičemž v obou byl mistrem Ronald Reagan. Fox News je také používá, ale nejpříznačnější je pro ni populismus newyorský, který není ani silně náboženský, ani radikálně libertariánský – velebí stát v podobě policie, jež udržuje kriminalitu v mezích. Je založen na kultuře bílých Newyorčanů první poloviny šedesátých let, jak ji ukazuje seriál Mad Men uváděný Českou televizí pod názvem Šílenci z Manhattanu.

Americká levicově-liberální, feministická spisovatelka Nina Burleighová, která v roce 1998 při aféře s Monicou Lewinskou proslula výrokem, že by tehdejšímu prezidentu Billu Clintonovi poskytla orální sex z vděčnosti, že potraty jsou legální, začíná svůj článek o washingtonské smetánce na začátku šedesátých let následovně:

„Byli to aristokratičtí šílenci (Mad Men) studené války. Špioni, politici a novináři, klopící do sebe drinky u oběda a nejlepší vína při večeři. Kouř jejich cigaret jim vždy stoupal od rtů k očím… Jejich byla Marilyn, aristokratická blondýnka s modrýma očima, hbitými pohyby, nejjemnějšími křivkami. Byla tím, kým ženy měly být. Mezi jejími trofejemi byl i muž, jemuž říkali Jack – pro vás a pro mne John F. Kennedy.“

Nadřazená kultura

V této kultuře muži byli muži a ženy ženami, žádný genderový nesmysl o pěti až padesáti různých pohlavích. Vyrůstal v ní mladý Roger Ailes, Bill O’Reilly i mladý muž, jemuž říkali Don – pro vás a pro mne Donald J. Trump. Tuto kulturu ve Fox News obnovili. Pro její diváky značnou část sexappealu totiž tvořila nostalgie po kultuře a chování padesátých a první poloviny šedesátých let, kdy ještě „muži byli muži a ženy ženami“.

A Ailes a O’Reilly se chovali ke svým podřízeným kolegyním stejně, jako se choval „i muž, jemuž říkali Jack“. Ale quod licet Iovi, non licet bovi neboli co bylo dovoleno Jackovi Kennedymu, není dovoleno Rogeru Ailesovi a Billovi O’Reillymu. S vodou by však nemělo být vylito i dítě. Jednou věcí je chování některých zaměstnanců Fox News, druhou pak ideál, o nějž společnost usiluje.

Chování Ailese a O’Reillyho by nemělo odvádět od faktu, že kultura Západu v padesátých a v první polovině šedesátých let je té dnešní nadřazena. Lze to zjistit z kulturních děl, například filmů. Česká televize nedávno uvedla filmy amerického režiséra Alfreda Hitchcocka (1899–1980) Vertigo, Marnie, Na sever severozápadní linkou či Ptáci a z nich vyplývá, že kultura tehdejší společnosti, pokud jde například o vztahy mužů a žen, byla nadřazená té dnešní.

Uloupené dědictví

Kultura společnosti má normotvornou a pedagogickou funkci. Ukazuje a vychovává, jak se správně chovat, byť ne všichni a vždy se tak chováme. Navzdory tomu má předkládaný ideál pro kvalitu společnosti zásadní význam. Ve druhé polovině 60. let jsme byli oloupeni o své dědictví; kulturní revolucionáři zabili vysokou kulturu západní civilizace a nahradili ji nekulturním paskvilem, v němž musíme žít. Jak z toho ven?

Ve vlastní rodině si ustavit kulturu, která je kontrakulturou vůči (anti)kultuře dneška a restaurací původní nadřazené kultury. A protože politické spektrum západní Evropy je vychýlené doleva – všechny relevantní strany, sociální, křesťanští i liberální demokraté mluví stejně, vyznávají stejnou pokrokovou levicově-liberální ideologii, a opozicí jsou často jen blázni a ruská pátá kolona (většinou titíž) –, neškodilo by, kdyby v evropských zemích vznikla Fox News. Evropa ji potřebuje.

Pak jednou budeme moci Make Europe Great Again – udělat Evropu opět velkou!

Vyšlo na České pozici 30. 9.  2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?