EU: Střet nad jednotným daňovým základem

7.5.2007

Eurokomisař pro daně Laszlo Kovacs představil kontroverzní návrh na zavedení jednotného evropského daňového základu pro právnické osoby. Vedle diskusí o jednotné evropské sazbě daně z příjmu právnických osob se jedná o velmi výbušné téma. Očekává se spor jak uvnitř Komise, tak mezi členskými státy EU. Zavedení jednotného daňového základu by vyžadovalo dlouhodobou přípravu, složitou koordinaci a náročnou administrativu. Přípravné práce na legislativním návrhu, který by měl být předložen během roku 2008, by zřejmě vyústily ve vznik jednotné daňové autority pro celou EU. Příznivci návrhu uvádějí, že pokud by se firmy působící napříč blokem 27 států řídily jednotnými pravidly, došlo by ke snížení jejich administrativní zátěže, zvýšení zahraničních investic a rozvoji přeshraničních aktivit. Jde ovšem o významný zásah do suverenity členských států, protože daňová soutěž patří k důležitým nástrojům ovlivňování daňového výnosu, a tedy příjmů státního rozpočtu.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?