EU: registrované partnerství fakticky zrovnoprávněno s manželstvím

11.5.2011

Soudní dvůr Evropské unie učinil další krok k plošnému zrovnoprávnění manželství s registrovaným partnerstvím homosexuálů v EU. Ve sporu Jürgen Römer versus Město Hamburg rozhodl, že doplňkový starobní důchod pro registrované partnery má odpovídat stejné výši jako v případě manželů. Rozsudek je z řady ohledů klíčový: Soudní dvůr EU rozhodl, že tato věc spadá do rozsahu jeho kompetencí a nikoliv do výlučné kompetence členských států. Soudní dvůr dále uvedl, že v návaznosti na postupné přiblížení režimu zavedeného pro registrované partnerství k režimu, kterým se řídí manželství, již neexistují významné právní rozdíly mezi těmito dvěma stavy osob.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?