EU: kritika trestu smrti v Texasu

22.8.2007

Evropská unie vyzvala Texas, aby nepřistoupil k popravě čtyřstého odsouzence od obnovení trstu smrti v roce 1976.
Popravy v Texasu sleduje EU s “velkou lítostí”a guvernéra Ricka Perryho vyzvala k moratoriu na další popravy.
Portugalští představitelé, kteří předsedají EU, tvrdí, že “eliminace trestu smrti je zcela základní předpoklad
ochrany a progresivního vývoje lidských práv. Tento trest je krutý a nehumánní.” Podle EU neexistuje žádný důkaz, že by trest smrti jakkoli snížil hladinu zločinnosti. Guvernér Perry oponuje s tím, že se “Texasané už dávno rozhodli, že poprava je odpovídající trest za ty nejtěžší zločiny spáchané na našich občanech.” V zemích EU a Rady Evropy byl trest smrti zrušen. V únoru EU vyzvala k ceosvětovému moratoriu na trest smrti a Itálie hodlá toto téma vznést na půdě RB OSN.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?