Erupce zla v Norsku

27.7.2011
Roman Joch

Pachatel se hlásí ke konservatismu, křesťanství, pravici, což je pro mě obzvláště bolestné, protože se k nim hlásím taky. Ale hlásit se je jednou věcí, skutky jsou druhou: „po ovoci poznáte je…”

Na erupci zla, čistého, nezastřeného, metafyzického zla v Norsku je konsternující kombinace dvou jeho zdánlivě protikladných charakteristik: jeho šokující neočekávanost a naše povědomí o tom, že měřeno standardy lidské historie a lidské přirozenosti, něco takovéhoto je naprosto adekvátní očekávat; toto je přesně to zlo, jehož je člověk schopen a již mnohokrát v dějinách spáchal. Vede – či mělo by vést – nás to k uvědomění si skutečnosti, jak jsou svoboda, mír, vláda zákona, slušnost, civilizovanost, civilizace samotná, křehké a nesamozřejmé. Jak velkou je chybou je za samozřejmé pokládat.

Pachatel se hlásí ke konservatismu, křesťanství, pravici, což je pro mě obzvláště bolestné, protože se k nim hlásím taky. Ale hlásit se je jednou věcí, skutky jsou druhou: „po ovoci poznáte je…“ Ať už se hlásí k čemukoli, svým činem prokázal, že není ničím z uvedeného: konservatismus je o zachovávání a ochraně společnosti, on ničil a mařil nevinné životy; křesťanství sice nenávidí hřích, ale zato miluje hříšníka a odpouští mu, on žádnou lítost či milosrdenství vůči svým obětem neprokázal; pravice, jak její název napovídá, je o důrazu na právo a pořádek, ten vrah však byl činitelem, agentem bezpráví a neřádu.

Konservatismu, křesťanství a pravici prokázal vskutku „medvědí“ službu. Lze-li vůbec srovnávat ztrátu stovky nevinných životů s poškozením ideálů, právě ony ideály konservatismu, křesťanství a pravice jsou vedle stovky zmařených nevinných životů jeho druhou hlavní obětí.

Tato erupce zla by nás měla přimět uvědomit si to, co víme nebo podvědomě tušíme: za své činy může ten, kdo je spáchal, nikoli ten, kdo je nespáchal; a vinit za něco, co někdo spáchal, někoho jiného, kdo to nespáchal, je hanebné a špatné: je to očerňováním nevinného a zlehčováním viny zločince.

Bylo by to jako vinit Williho Brandta ze zločinů Rote Armee Fraktion či Baracka Obamu ze zločinů Černých panterů. Naprosto hnusné a stupidní.

O každé smysluplné politické otázce, která se týká obecného dobra – např. o otázce, kolik imigrantů je žádoucí ročně přijmout do země pro její dobro – se má otevřeně a veřejně diskutovat, bez difamace či démonizace kterékoli ze stran diskuse; tyto otázky se nemají vytěsňovat někam do podzemí, politického suterénu, do kalných močálů, kde nejdivočejší konspirační teorie, malárie, žlutá zimnice a – jak se ukázalo – i vražedné choutky panují.

Slušnost a civilizovanost v politické diskusi, ve společenské konverzaci, jsou velkou hodnotou a mají být vyzdvihovány a chráněny. Bez práva a pořádku, dodržování zákona a právního státu, se společnost stává džunglí a svoboda iluzí. Politicky lze mezi sebou ostře nesouhlasit a vzájemně se i kritizovat, ale ke změně vlády, s níž nesouhlasíme, existuje jen jeden jediný legitimní prostředek: demokratické volby, nikoli násilnosti v ulicích.

Svoboda, mír, vláda zákona, slušnost, civilizovanost – civilizace samotná – jsou křehké a nesamozřejmé. Jejich dosažení, obhájení, udržení si vyžaduje skutečného umění. Jako každá generace, i ta dnešní v Evropě je na křižovatce – jedna cesta ukazuje směr „Výmar“, druhá vede k zachování a udržení svobody v rámci zákona. Bylo by strašné vykročit špatně.

Nedává smysl vinit nikoho, kromě viníka, onoho pachatele, zločince. Přesto otázka se vkrádá: kdyby z těch stovek lidí na tom ostrově alespoň procento dospělých mělo střelnou zbraň, nebyl by ten zločinec zastaven dříve, než zabil stovku nevinných? Pachatel si zbraň vždycky obstará; proč ale na tak početném shromáždění jsou všichni nevinní úplně bezbranní?

V tomto momentu však naše myšlenky, přání zahojení bolesti a modlitby patří obětem a jejich  rodinám.

Publikováno v Hospodářských novinách dne 26. 7. 2011 pod redakčním titulkem „Diskutujme fér o multikulturalismu, neviňme nikoho kromě viníka…“

Příspěvků : 10 - Erupce zla v Norsku

 1. AM : 1.8.2011 v 18.39

  Peterson: Ano, pokud jde o šariu a taky džihád pojímaný jako šestý pilíř víry, jsme my evropané (ať už katolíci, protestanti, židé, ateisté apod.) v současnosti poněkud bezradní. Představme si, že by se např. nějaký katolický kněz zbláznil, a začal kázat, že Židé jsou pohanští psi a je je třeba vyhladit plynem a mečem. Samozřejmě by byl okamžitě vyšší duchovní mocí stažen někde do ústraní. Prostě by zafungovala zpětná vazba. Křižáckých válek už jsme se po historických zkušenostech zřekli (a “templářský” vrahoun by je chtěl znova oživit). Jenže po evropských mešitách se často káže džihád mečem a my nemáme sílu, protože jsme tomu dávno odvykli (viz příklad výše), to zastavit – tj. prostě vrazit šiřitele náboženské nesnášenlivosti na pěkně dlouho za katr. Vyvolalo by to bouři, které se strašně bojíme – a tak raději neděláme nic…. Nakonec mě těší alespoň francouzský zákon zakazující zahalování: v Evropě ve veřejném styku zkrátka vystupujeme pod svým jménem a s tváři odhalenou. Pokud se to někomu nelíbí, může svobodně emigrovat do Iránu…

 2. Peterson : 1.8.2011 v 12.36

  AM: Máte pravdu. Já jsem právě proto zdůrazňoval svůj odpor k jakémukoliv násilnému řešení tohoto problému (viz Srbsko a Albánie) a chtěl jsem zdůraznit demokratický dialog. Co se cizinců týče – já nejsem pro omezení přílivu jakýchkoli zahraničních utečenců – jen z těch problémových zemí. Například s asiaty nemám absolutně žádný problém (považuji je za vysoce přizpůsobivé, pracovité a samostatné), já vidím spíš problém u těch skupin imigrantů, které volají po zavádění “šarií” apod. zvěrstev. Druhá věc je soužití z pohledu náboženského. Ani to mi sice nepříjde jako problém – za předpokladu, že je náboženství bráno tak jako bylo bráno v jeho počátku – tedy osobní životní cesta, nikoliv POLITICKÝ náboženský systém (jako je např. v Saudské Arábii, Íránu nebo jako byl v Evropě v době středověku). Jako příklad uvádím, že každý má právo odmítat pít alkohol, ale už nemá právo požadovat státní zákaz zákonem. Zajímavé je, že tato problémy s “fašizací” měly vždycky ty evropské státy, které mají břebujelý státní aparát a kde je stát všeobecně za “chůvu”. Například v USA tento problém snad od jejich vzniku neměli. Je to tím, že pokud je stát liberální, musí být občané v něm jaksi samostatní, poctiví a odpovědní. Pokud nejsou, není možné aby liberální stát fungoval a musí nastoupit etatismus, zákazy, přerozdělování a vysoká kontrola (což je špatně). Odpovědí na fašizaci by tedy mělo být vrácení větší moci (i odpovědnosti) lidu a okleštění pravomocí státu.

 3. AM : 1.8.2011 v 11.35

  Peterson: Víte, s tzv. multikulturalismem je to velmi složité. Např. A. Tomský na portálu Eurabia tvrdí: “Začneme- li od Adama, musíme přiznat, že xenofobie, čili podvědomá obava z cizinců, je u lidského druhu zcela přirozená, to teprve evropský politický liberální vývoj umožnil povýšit sousedskou snášenlivost nejen na politickou doktrínu, ale i na cizince.” To je lež jako věž. Stačí si zajet do jižního Španělska, do měst jako Cordoba nebo Seville, aby člověk poznal, že soužití křesťanů, židů a muslimů historicky možné bylo. A kulturní dědictví z něho vzešlé je úchvatné… Ale budiž, přiznejme, že v současnosti je multikulturalismus hlavně vlivem globalizace do jisté míry problém a je třeba hledat nějaké řešení. A já se společně s J. Pehe velmi obávám (a pod dojmem tupých výkřiků typu Kretschmera, kterých jsou plné weby, asi právem), že nejtěžší bude tuto diskusi a řešení vůbec udržet v DEMOKRATICKÉM rámci… Evropa hnědne, o tom není pochyb.

 4. Peterson : 1.8.2011 v 10.39

  AM: Samozřejmě že zabití těch dětí JE čisté zlo. Snižovat hanebnost v závislosti na tom jaké zastávali názory (jeslti byli správně věřící nebo ateisté, pravice nebo levice, černí nebo bílí…) je hloupost. Ale však víte jako to v uvažování některých lidí chodí….Já sám vidím v islamizaci velké nebezpečí, podporuji nizozemského politika Wilderse, ale zabíjet někoho kdo islamizaci toleruje nebo ji fandí by mě nenapadlo ani kdyby čert na koze jezdil. Prostě pro mě je lidský život nedotknutelný (vyjma v ohrožení vlastního života a sebeobrany). Všiměte si prosím také, že tento “templářský hrdina” okamžitě zahodil pušku jakmile uviděl ozbrojenou policii. Jediné na co měl tedy odvahu je střelba do mladých, neozbrojených lidí na ostrově, ze kterého nemohli uniknout. Přes tu všechnu hrůzu jsem si jist, že tato tragédie posune lidskou společnost blíže k soucitu s ostatními. Jak řekl jeden můj známý z Norska, který měl na ostrově příbuzné – láska přetrvá a nenávist opět prohraje.

 5. AM : 31.7.2011 v 19.48

  Postřílet desítky dětí, které mají život před sebou (a dorážet je kulkou do hlavy), není čisté zlo???
  Je mi z Tvých fašounských názorů fyzicky špatně Kretschmere.
  Doporučuji Ti je zkusit říct nějakému Norovi

 6. Michal Kretschmer : 30.7.2011 v 22.07

  Pachatel strílel na účastníky mládežnického tábora politické strany, která je zodpovědná za protinárodní multikulturalistickou politiku a předvším za potraty v Norsku. Hlavní viníci samozřejmě nebyli ti mladí na tom táboře, ale vedení strany. Tak jako hlavním viníkem u nás byla KSČ a ne členové SSM.Onoho sionistického vraha může snad jedině omlouvat jeho mylné přesvědčení, ale není to čisté zlo. Byl si vědom závažné situace norské (a nejen té) společnosti. Smyslem mého komentáře není ho hájit, ale ukázat, že ta situace není tak černobílá. Těch potratů v Norsku je přece jenom o mnoho víc než těch postřílených.

 7. michal : 28.7.2011 v 16.09

  Bandita uvítal policii, konečně byl mezi chlapy, přijat, vzat vážně. Feministická zženštilá vláda jej zbavovala bezpečí, zásluh, solidarity.Kastrovala jej. Marný život, jen konejšení, regrese do stavu opečovaného mimina. To zuřivost je přirodní. Podobně řada našich kriminálníků se cítí dobře až v kriminále, přestanou se rozpadat, prostředí řád je drží pohromadě. Mají význam, jejich motivace síla má komplementární partnerství, na věži je automatická zbraň, ne hra. JSOU NEJEN INICIOVÁNI, biřmování konfirmace nefunguje…Jinak je pozoruhodná i paralela s naší mordýřkou ze štrosmajeráku. i ta čekala že zemře, neměla odvahu na sebevraždu,zabila dost, aby to nebylo tehdy na vězení, ale nakonec exekuci nezvládla, svědek potvrdil odpor, který historie toho řemesla nezná.tedy polarita dost nápadná.tradiční zkušenost s extremy lidské nátury zapomenuta, zbývá se učit, to bolestné..konečně než babinský začal sekat dobrotu (dožil v klášteře) dalo to dost práce, lepší terapie včas, co neumí nedokáže nestačí rodina, je úkol kompetentní autority jištěné debrífingem a supervizí, kvalitní mužská sebezkušenostní skupina by jej z facebookových fantazií nejspíše pozdravila. takto zůstal opuštěn a cesta ke společenství přijetí postavení poněkud tragická, asi jako iu velká část té i naší krajiny

 8. Dan : 27.7.2011 v 23.35

  Bohuzel je asi jen otazkou casu, nez se objevi nasledovnici tohoto cloveka. A casem mozna prijde pogrom na muslimy.

 9. Peterson : 27.7.2011 v 10.39

  Tragédie v Norsku mě hluboce zasáhla. O to více mě mrzí, že se této bestii dostává tolik mediální publicity (o kterou možná i tolik stál). Odsoudit řádným soudem někde v hlubokém sklepení a zajistit aby už nikdy neopustil věznici. V tom lepším případě tento vrah za pár desítek let zjistí, jak strašnou věc provedl a začne litovat. V tom horším případě – udělá znovu něco takového.
  Co mě ale stále udivuje je fakt, že teroristé bojující proti “cizákům” vždy povraždí vlastní spoluobčany….
  Ať se Breivik podívá na fotky těch dětí co zabil, ať se podívá na jejich těla, ať se podívá do očí všem těm rodičům….jestli se ani tehdy v něm svědomí nepohne, není to lidská bytost.
  Znovu posílám upřímnou soustrast do Norska.

 10. michal : 26.7.2011 v 21.39

  Zálusk na cizí peníze nebo geniální jiné řešení, přijde nastejno. V tragedii se protiklady potkaly, nesnesitelné, mají tolik společného neuvědomělého, u sebe sama to nejde řešit, zlikviduje se zrcadlo. občas někdo zničí sebe třeba nefunkčností policie armády a telefonů. S charakterem identitou osobností to nemá spoilečného nic. Ty předpokládají minimum sociálního zdraví, soucit se slabším a provinilým, i se sebou samotným.Slova jsou spíše jen odkaz na činy.jinak jen nálepky, klišé., proklamace.žel media se dál nedostanou, asi ani ne my, co brání zdravotnické helikopteře kterých je všude dost, aby vzala na palubu mariňáka? zdravý systém chyby napravuje, bezmocný hyne, není mu pomoci…v civilizovaném světě, kdo tasí první nelegitimně, je mrtev, i za cenu chyb, bez kterých lidská existence možná není. tolik, až nám veřejnoprávní “reporter” za naše peníze vybublá s pohoršením, že israelský školák má bodyguardy 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?