DEKLARACE ÚCTA A PODPORA RODINĚ

7.6.2004
podepsaní signatáři

ÚCTA A PODPORA RODINĚ

My, politici nových členských států Evropské unie, vyjadřujeme naši podporu principům, zakotveným v Deklaraci z Mexiko City, přijaté 3.000 účastníky Světového kongresu rodin (Mexiko City, 31. 3. 2004).
Rozhodli jsme se ke koordinaci našich snah v podpoře tradiční rodiny, manželství a vnitřní hodnoty každého lidského života, aby se budoucnost Evropy už nikdy v budoucnosti nespojovala s kulturou smrti, institucionalizovaným egoismem a populačním úpadkem, ale s uchováním náboženských, morálních a kulturních hodnot, jež umožňují ctnostný život ve všech jeho podstatných aspektech. Zdravý rodinný život umožňuje pravou a vnitřně uspořádanou svobodu a omezuje moc státu nad člověkem.

RODINA A SPOLEČNOST
Podle lidské přirozenosti je rodina založená na celoživotním společenství muže a ženy základní jednotkou lidské společnosti.

RODINA A MANŽELSTVÍ
Základním kamenem zdravého rodinného života je manželství : zajišťuje bezpečí, přináší uspokojení, smysl, radost a vede k duchovní zralosti muže a ženy, kteří do tohoto celoživotního svazku vstupují.

RODINA A DĚTI
Přirozená biologická rodina poskytuje optimální prostředí pro zdravý vývoj dětí.

RODINA A SEXUALITA
Sexualita slouží k vyjádření lásky mezi manžely a plození dětí v manželském svazku.

RODINA, OCHRANA ŽIVOTA A BIOETIKA
Každá lidská osoba má jedinečnou vnitřní hodnotu po celou dobu svého života od početí po přirozenou smrt.

RODINA A POPULACE
Dar lidské plodnosti činí člověka spolutvůrcem a je pro přežití lidstva zcela zásadní.

RODINA A VZDĚLÁNÍ
V rozhodování o způsobu vzdělání a výchovy dětí jsou v pozici prvotní autority jejich rodiče a nesou za ně také primární odpovědnost. Výjimkou jsou pouze prokazatelné případy týrání a zneužívání.

RODINA, EKONOMIKA A ROZVOJ
Přirozená rodina je základní jednotkou lidské společnosti také z hlediska ekonomického růstu a rozvoje.

RODINA A VLÁDA
Dobrá vláda rodinu chrání a podporuje, nechává ji plnit její životně důležitou roli ve společnosti a nic si z jejích funkcí neuzurpuje.

RODINA A NÁBOŽENSTVÍ
Rodiče mají jako prvotní vzdělavatelé svých dětí právo učit je náboženským a morálním hodnotám a vychovávat je podle náboženských pravidel.
VÝZVA K ÚCTĚ VŮČI RODINĚ
Nabádáme všechny lidi dobré vůle, rodiny, organizace, spolky, sdružení, vlády a mezinárodní instituce po celém světě, aby přijali za své HLEDISKO RODINY a aby respektovali a v duchu principů v této deklaraci načrtnutých podporovali instituci přirozené lidské rodiny pro dobro generace současné i generací budoucích.
Signatáři:
Česká republika

Jiří Karas, poslanec, KDU-ČSL, kandidát do Evropského parlamentu

Marek Benda, ODS

Slovensko

Vladimír Palko, ministr vnitra, KDH

Anna Záborská, poslankyně, KDH, kandidátka do Evropského parlamentu

Lotyšsko

Inese Šlesere, poslankyně, Lotyšská první strana

Ainars Bastiks, ministr pro rodinu a děti, Lotyšská první strana, kandidát do Evropského parlamentu

Polsko

Marek Jurek, poslanec, místopředseda Prawo i sprawiedlivość

Marcin Libinski, poslanec, Prawo i sprawiedlivość, kandidát do Evropského parlamentu

Litva

Virginija Shidlauskiene, poslankyně

Irena Degutiene, poslankyně

Estonsko

Elle Kull, poslankyně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?