Dějiny bez národní hrdosti
Jaká je společná francouzsko-německá učebnice světové historie po roce 1945

12.3.2007
Matyáš Zrno

Společná učebnice dějin, to zní skoro jako krádež. Národní dějiny jsou základním stavebním prvkem každého národa a každý národ si je také žárlivě střeží. První společná učebnice dějepisu v Evropě tak na svůj zrod musela čekat do loňského roku. Nyní už se studenti posledních ročníků středních škol někdejších dvou evropských rivalů – Francie a Německa – mohou učit poválečné dějiny Evropy a světa ze stejné učebnice. Mohou, ale nemusí. V obou zemích nejde o povinnou, nýbrž o doplňkovou učebnici.Euroskeptikům z podobných projektů vstávají vlasy hrůzou v obavě, že něco podobného je pouhý začátek – že jim jednou bude vnucen společný, uhlazený, politicky korektní pohled na evropské dějiny. Dějiny bez trochy těch národních mýtů, předsudků a stereotypů by samozřejmě byly ploché. Pokud bychom například v České republice chtěli provozovat nikoho neurážející výuku literatury, museli bychom z ní vyřadit hezkých pár jmen. A není to zdaleka jen Alois Jirásek, nýbrž třeba i K. V. Rais nebo J. Š. Baar, kdo se občas nepříliš lichotivě zmínil o Němcích. Takový Josef Holeček by dnes šel za podněcování národnostní nenávisti rovnou sedět. K. H. Borovský se zase strefoval do Židů a katolíků (to se však v českých zemích toleruje). Slezský bard Petr Bezruč nenechal nitku suchou ani na Němcích, ani na Židech, ani na Polácích. Snaha takto čistit kánon národní literatury by samozřejmě vyzněla stejně směšně jako retušování cigaret z rukou hollywoodských hvězd. K dějinám nějaké ty mýty a předsudky patří. Pokud se na ně díváme s nadhledem, dokážou být i docela zábavné, jak dokazuje třeba oblíbený večerníček o Krakonošovi a Trautenberkovi.


Kdo asi zapláče

Autoři učebnice Evropa a svět po roce 1945 se největším nástrahám společného pohledu na historii vyhnuli. Nečistili dějiny tak, aby vyhovovaly oběma stranám. Tam, kde se francouzský a německý pohled liší (role USA ve světě, rozpad Jugoslávie), jsou na konci kapitol uvedené hlavní rozdíly. Navíc fakt, že jde o učebnici německofrancouzskou, neznamená, že v ní jde výlučně o Německo a o Francii. Jde o učebnici dějin Evropy a světa. A vzhledem k množství aktuálních témat (globalizace, reforma OSN, demografický vývoj ve světě, islám a Evropa, rozpad tradičních forem rodiny a nové formy soužití, rozvoj informační společnosti…) supluje i občanskou výchovu. Pro české školy, jejichž výuka dějepisu končí zpravidla rokem 1945, je třísetstránková kniha komentující události až do roku 2006 velkou výzvou.

I přes značný rozsah textu však některé evropské národy nad učebnicí Evropa a svět po roce 1945 zapláčou – nenajdete tu zmínku o Španělsku, Portugalsku, Řecku, Itálii, Skandinávii. Nedozvíte se nic ani o kulturní revoluci v Číně. Nenarazíte zde na jména jako Franco či Salazar. Československo vděčí za zmínku odsunu Němců a pražskému jaru v roce 1968, Maďarsko povstání v roce 1956, Poláci odborovému hnutí Solidarita. Díky tomu a kapitolám o NDR, tedy komunistické Německé demokratické republice, si snad i dnešní západní student udělá alespoň rámcovou představu o životě za železnou oponou. Při zmínce o gulagu by však bylo vhodné uvést nejen to, že šlo o soustavu sovětských pracovních táborů, nýbrž i to, že v nich nalezlo smrt několik milionů nevinných lidí.


Korektnost i nevyváženost

Autoři se neubránili převažujícímu levicově-liberálnímu pohledu na dějiny. Zatímco kapitoly o studené válce jsou úzkostlivě korektní (vždy například jedna protiamerická a jedna protisovětská karikatura, projev Trumana a vedle projev Ždanova), v případě mírového hnutí osmdesátých let či kampaně za legalizaci potratů je tomu naopak. Karikatury a fotografie zobrazují pouze jednu stranu, byť text okolo nich je vyváženější. Každý ví, co čtenář vnímá nejdříve a nejvíce – právě fotografie. Diskutovat by se dalo o tvrzení, že při shození atomové bomby na Japonsko šlo Američanům o postrašení Sovětů, a nikoliv o donucení Japonska k co nejrychlejší kapitulaci. Také mccarthismus (přes pochopitelnou nechuť k věčně opilému senátorovi) se nedá jen tak označit za „hon na čarodějnice“, aniž zmíníme alarmující rozsah infiltrace amerického státního aparátu komunistickými agenty. V kapitole o imigraci v Evropě by snad stálo za to kromě obvyklých frází o nutnosti integrace a boje proti diskriminaci a rasismu uvést i objektivní problémy vyplývající z imigrace (některých) kulturně odlišných národů. Na faktu, že se muži v Evropě ještě dostatečně nepodílejí na domácích pracích, není nic, co by mělo být označováno za „problematické“. Naopak pěkně je ve francouzském i v německém případě zpracováno téma kolaborace a poválečné obnovy, v případě Německa pak denacifikace a vyrovnání se s nacistickou minulostí. Málokdo asi tuší, že ve Francii se film Utrpení a soucit (Le chagrin et la pitie) celých deset let (do roku 1981) směl promítat jen ve zcenzurované verzi. Důvod? Kronika každodenního života v okupované Francii ukazovala odboj jako záležitost pouze skupinky obyvatel. I kapitola o citlivém tématu německých obětí druhé světové války a o pocitu viny poválečných generací Němců by pro řadu českých čtenářů byla přínosnou četbou. Podobně jako je pro německé studenty přínosný popis dekolonializace coby jednoho z klíčových momentů francouzské poválečné historie.


Křeč europeismu

Václav Klaus by z téhle publikace asi radost neměl. Jak kapitoly o evropské integraci, tak i celkové vyznění pochopitelně jsou proevropské, přičemž slovem „evropský“ se zde myslí oddanost co nejhlubší formě evropské integrace. Stávající směr a podoba evropské integrace se chápou jako cosi automatického, jako přirozené vyústění dějin; jako něco, o čem se ve slušné společnosti nediskutuje.

Jenže myšlenka evropské integrace už do značné míry ztratila svůj silný emocionální náboj z poválečných let. Dnešní za vlasy přitažený europeismus, neustálé hledání a dohadování (a nenalézání) společných evropských hodnot, to vše působí jako trochu křečovité hledání „idey státu evropského“. To je možné v Německu, pro které je europeismus únikem z pasti vlastních dějin, avšak nikoli ve státech, kde je vlastní národní identita stále určující. A co se týče evropských hodnot, jak tvrdí Karel Schwarzenberg, ty žádné neexistují. Existují „jen“ hodnoty západní civilizace, společné pro Evropu i Ameriku. Snaha popsat evropské hodnoty citátem z tak suchého úředního dokumentu, jakým je Smlouva o ústavě pro Evropu, ostatně dokazuje, v jaké intelektuální nouzi se zastánci exkluzivních evropských hodnot nalézají. Ovšem učebnice Evropa a svět po roce 1945 je bez ohledu na míru souhlasu či nesouhlasu s jejím evropským záběrem zajímavou knihou. Vynikající grafická úprava, spousta fotografií, map a karikatur i velký záběr témat z ní dělá příručku, kterou by si mohl klidně přečíst i student nižšího ročníku vysoké školy. Pro Čecha je pouze trochu nezvyklé číst dějepis beze stopy národní hrdosti. Do jaké míry je to model hodný k následování, toť otázka. Většímu zohlednění celoevropských dějin bychom se určitě bránit neměli. Primátu vlastních dějin se však asi ještě dlouho nezbavíme. Ani by to nebylo šťastné.

HISTOIRE/GESCHICHTE Europa und die Welt seit 1945 Herausgegeben von Guillaume Le Quintrec und Peter Geis. Ernst Klett Schulbuchverlage, Stuttgart, Leipzig 2006, 336 stran.

Vyšlo v MF Dnes, v příloze Kavárna, v sobotu 10.3.2007

Příspěvků : 3 - Dějiny bez národní hrdosti
Jaká je společná francouzsko-německá učebnice světové historie po roce 1945

 1. JP : 22.2.2008 v 17.37

  Evropské dějiny existují. Byly a budou. Hodnoty, které v Evropě vznikly existují dál, na nich např jsou založeny oba státy na sv.amer kontinentu, jak Canada tak USA. Ty zvláště čerpaly při po svém prohlášení o nezávislosti a počátku stavby struktury společnosti, vč ústavy, zákonů.
  Lze napsat dějiny Evropy, už proto, že existovaly. Není to nic divného, jedná se pouze o širší pohled a souvislosti důležitých událostí. Právě ty souvislosti je těžko vyhmátnout tak aby byly universálně platné, každý má jiný pohled na totéž. Ovšem, když se podařilo napsat dějiny celých národů, ne jenom rodiny, rodu či vesnice, tak lze napsat dějiny Evropy. Problém je, že nějaké události na vývoj Evropy neměly téměř žádný praktický dopad a nesjou všeobecně známy, to se může dotknout národů, které zas na ty maličkosti kladou velký důraz a pak mohou být rozčarovány, že k kontextu Evropy je nikdo nezná. Např. češi vyzdvyhují jako příklad úspěšnosti 1. republiky Baťu. Ovšem z francouzských zdrojů vím, že “tomu tak není”, vedle Baťi to je ještě porcelán, sklo, pivo, automobilky … Na druhou stranu vliv např císaře Karla IV asi nebude pro Evropu tak důležitý jako pro Cechy. Problematické bude vyrovnání se např slováků se Slevenským Štátom ap. A evropské dějiny či učebnice ne že by měly nebo neměly být, ony jednoduše jednou budou jako přirozený vývoj. Žádný ismy a euipismy tomu nezabrání, akorát se možná tímto do těch dějin dostanou……

 2. Dalibor : 27.3.2007 v 11.55

  Reakce na Přemkův příspěvek

  Spíše patřím mezi Euroskeptiky. Buďme konkrétní.
  Dokážu si představit spojení “spolupráci” v oblasti vědy. Na to ale nepotřebujeme unii, stačí mezinárodní program.
  Spojení v oblasti “bezpečnosti” – to má tak smysl v boji proti kriminalitě, ale zase mi uniká ta unie.
  Spojení v oblasti “ekonomiky” – spolupráce států na realizaci velkých děl, jako jsou přehrady, elektrárny apod. , těžko lze asi řídit “tržní kapitalismus”, ale zase jako Evropská unie mi tam chybí.
  Sjednocení se na zákonech? To mi v dnešní postmoderní pluralistické společnosti přijde jako vtip.
  Sjednotit můžeme na standardních rozměrech klece pro slepice v drubežárnách, ale to jaksi není zrovna tak důležité.
  O důležitých záležitostech si bude každý stát rozhodovat sám.
  řekněte mi tedy, spojení čeho, konkrétně.

  Euroskeptik

 3. Přemek : 12.3.2007 v 21.36

  Já jsem zastánce evropské federace založené právě na spojení (nikoliv sjednocení ve smyslu jednotnosti) národních států, které federálním orgánům propůjčí ty pravomoce, na které už nestačí (bezpečnost, obrana, energetika…) – a EU tedy nebude kecat do toho všeho. Vlastenectví a hrdost na svůj národ patří mezi základní morální hodnoty. Nemám problém cítit se jako Evropan, ale nezbavím se toho, že jsem Čech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?