ČRo by měl udělat správnou věc: kardinálovi Dukovi se omluvit

29.10.2013
Roman Joch

000773Představte si, že někdo by v rozhlasu říkal: „Když tady nad námi vlál rudý prapor s černou svastikou a byla doba nesvobody…“ – a moderátorka ho okamžitě napomenula: „Promiňte, pane, máme před volbami, tak nemůžete tady agitovat…“

Absurdní?

Ano.

Nebo co kdyby někdo na vlnách ČRo prohodil: „Když naši lidé před dvěmi sty lety hnali korsického usurpátora v bitvě u Lipska…“ – a moderátorka ho zastavila: „Promiňte, máme před volbami, přece nemůžete agitovat proti bonapartistům mezi námi…“

Ještě absurdnější?

Zajisté.

A co pak potom toto: „Pokud přijme naše společnost toto opatření, budu vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory se srpnem a kladivem…“ – Moderátorka: „Je doba těsně před volbami a podle pravidel Českého rozhlasu nesmíme vysílat jakékoli návody, koho volit či nevolit…“

„Já žádné návody nikomu nedávám…“ – logicky se bránil dotyčný; přesto však moderátorka pokračovala: „I když mi to neříkáte přímo, je to velmi tenký led…“

A tak raději arcibiskupa Duku vypnuli…

Český rozhlas by měl nyní udělat tu jedinou správnou věc a arcibiskupovi Dukovi se omluvit. V ČRo by se měli zachovat jako čestní lidé – čestní muži a čestné ženy – a jednoduše, slušně mu sdělit: „Promiňte, reagovali jsme neadekvátně.“

Český rozhlas má vskutku správnou politiku, že před volbami by se na jeho vlnách nemělo (mimo vyhrazený čas) agitovat ve prospěch žádné strany. To ale arcibiskup Duka neudělal.

On pouze řekl tu velkou, jasnou a všem se zdravým rozumem a nezkřiveným svědomím zřejmou pravdu, že když tady nad námi vlály rudé prapory se srpem a kladivem, byla tady nesvoboda a nebyl zde právní stát.

To je prostě pravda. Stejně jako je pravdou, že tomu tak bylo i když nad námi vlály rudé prapory s černou svastikou.

A tuto pravdu jakože teď nemůžeme říkat na vlnách veřejnoprávní instituce placené z poplatků nás všech?

To jakože nelze říkat tuto prostou historickou pravdu jen proto, že jedna strana se jmenuje KSČM?

Mravním selháním je nejen páchat bezpráví, ale i zůstat lhostejným, když se bezpráví páchá – a nebýt nad ním mravně rozhořčen.

Arcibiskup pražský se po právu rozhořčil nad nespravedlností. Doufejme, že jeho hlas se nebude muset stát hlasem prorockým, hlasem varujícím před nadcházející nesvobodou.

Pokud se však prorockým být prokáže, pak on vejde do dějin jako ten, kdo první svým mocným hlasem poukázal na nastupující bezpráví.

Všichni svobodymilovní lidé naši společnosti, bez ohledu na své vyznání či náboženské přesvědčení, by si z něj měli vzít příklad.

Zatím jsou tady naštěstí světské prostředky, jak (se) nesvobodě bránit. Člověka však každopádně potěší, když tak významný představitel moci duchovní stojí na straně svobody.

A mezitím se Český rozhlas může – stačí celkem potichu, důvěrně – arcibiskupovi pražskému omluvit.

Jeden příspěvek - ČRo by měl udělat správnou věc: kardinálovi Dukovi se omluvit

  1. Michal : 2.11.2013 v 23.35

    Chápu moderátorku, grilující bývá grilován. Navíc i česká televize je v občanské válce. Co uniklo ze zákulisí je děsivé dvakrát, poprvé jak se manipuluje publikum, podruhé jak tragicky se zřejmě publikum nechává manipulovat. Národ dezertoval z obrany vlastní země a tak ji vydal napospas ruským zájmům, které si už nějakou demokratickou metodu najdou. Český rozhlas mne také KDYSI ustřihl, přímo ředitel tehdy moderoval kandidáta p.Paroubka, který vytvářel dojem otevřenosti ve vysílání s telefonáty. Když jsem jeho politickým i životním postojům vytkl evidetní nestřídmost,nezdrženlivost, následoval střih. Od politika se charakter, zdravá osobnost, volní vlastnosti ba cnosti čekaT NESMÍ.Tak poté i vedení státu a tvarování veřejného života až po útoky na církevní budovy na Hradě. TY MOHLY letos VE VOLBÁCH ZNÍT HNED TUPLOVANĚ, ABY PUBLIKUM DOBŘE MANIPULOVÁNO, BYLY ZŘEJMĚ PODLE POKYNU AGENTUR TU UPLATNĚNY V MAXIMALISTICKÉM ROZSAHU, TU COUVÁNO, ABY ZNEUŽITÝ VOLIČ BYL VZÁPĚTÍ ZASE HNÁN NA BARIKÁDU.

    Český rozhlas neučinil zadost podvodu na posluchačích a tehdy i divácích, když na debatě v budově rozhlasu nechal pracovat proparoubkovskou cizojazyčnou klaku, řízenou mužem k projevům radosti nebo odporu. Když se členka klaky (nejvíce reagovaly na němčinu a ruštinu) spletla, a jásala nevhod, byla fyzicky potrestána na místě bolestným násilným seknutím přes ruku. To bylo v pořádku? někdo z rozhlasáků po ukončení s jednou dívkou z klaky se pokoušel natáčet, jak to dopadlo, kde to je, nevím, obraz a zvuk a svědectví přítomných trvá. Tehdy klaka byla i v Ústí na. L., ale zřejmě jen poloprofesionální a ne v budově rozhlasu.

    Je tedy povinností muže zrušit koncesi s rozhlasem, a podle svého svědomí popř. riskovat ilegální poslech. Jak rozhlas napraví svá pochybení publikací souvislostí a zřejmě i odvoláním ředitele, nic nebrání koncesionářské poplatky doplatit třeba předplacením na účet rozhlasu. Veřejnoprávní je totiž k manipulaci, product placementu (dnes denně), podprahové reklamě ideální, stále jej lidé berou vážně. Proto útok nepřítele je veden právě tam. Poslední odhalený ruský agent, pokud si pamatuji, byl na ředitelství vězeňství v ústřední pozici.Kdo mu pomohl k útěku do Moskvy známo není. Dnešní politická konstelace asi zprávu kontrarozvědky bude ještě více redukovat. Naštěstí “puch machorky” je tak silný, že i člověk bez agenturního zázemí nemůže nevidět mnohé, pokud se v branži orientuje, podniknout experiment a své dojmy si ověřit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?