Co jsou Vánoce a o čem je křesťanství?

24.12.2011
Roman Joch

Co vlastně jsou Vánoce? A tato otázka nás přímo přivádí k té bezprostředně další: o čem je křesťanství?

Vánoce jsou svátkem narození našeho Pána, Ježíše Krista. A křesťanství je o radosti. Především o radosti, a vlastně… pouze o radosti… Rád bych Vám to vysvětlil, ale neumím to… Polovinu svého dospělého života jsem byl agnostikem a polovinu jsem křesťanem. Mám přátele ve stavech obou. Vím, jak se na život a osud lze dívat z pohledů obou. A věřte mi, na žádné straně nejsou padouši. Jen lidem na straně jedné… něco chybí… To nejdůležitější…

Tak tedy, teď následuje jeden velice neumělý pokus:

Křesťanství je v první řadě o svobodě. Toto náboženství Západu nám sděluje, že člověk je svobodný, má svobodnou vůli a na jeho volbách záleží. Člověk si v posledku sám volí spásu nebo zatracení. Křesťanství, na rozdíl od fatalistických náboženstev Východu, sděluje, že osud člověka není předem daný, že on sám si svou budoucnost určuje. A taky říká, že jakkoli hluboce by klesl, vždy existuje možnost nápravy. Není na světě tak špatný čin, aby nemohl být olitován a napraven.

Křesťanství je v druhé řadě o lásce. O lásce Stvořitele k nám lidem, celkem to zlobivým potvůrkám, jež je tak velká, že my sami ji nemůžeme opětovat. Můžeme se o to jen pokusit. My lidé jsme slabé, chybující a pošetilé potvůrky, a nechápeme, na čem skutečně záleží. Proto Bůh, ve své nekonečné lásce a moudrosti, nás to naučil tím nejvíce šokujícím způsobem: stal se člověkem, přebýval mezi námi a pak se pro nás nechal zabít. Z terapeuticko-pedagogických důvodů: aby nás vykoupil z našich nepravostí a aby nás naučil, co je smyslem života.

Křesťanství je tudíž v třetí řadě o pravdě. Je pravdou o smyslu našeho života na Zemi, kterým je láska ve svobodě k Bohu a i k tomu nejposlednějšímu člověku. Je taky pravdou o tom, co jest po smrti.

Křesťanství je tudíž nakonec o smrti. Říká nám, co je po smrti: život věčný. Dobrá zvěst (evangelium) křesťanství zní: lidé, když už jednou existujete, budete věčně. Vaší biologickou smrtí váš život nekončí. Vaše vědomí, vaše paměť, vaše „já“- vaše duše – bude existovat nadále; a to buď ve stavu mimořádně mizerném, anebo mimořádně blaženém. Máte možnost, že ve stavu mimořádně blaženém. Navždy.

Jak víme, že smrtí život nekončí? Již se tak stalo. Kristus byl první, který zemřel a pak vstal z mrtvých. Byl ten, kdo porazil smrt. Byl první, kdo vstal z mrtvých, nikoli poslední. Následovat jej můžeme všichni.

Křesťanství je tak to jediné, co dává smysl v tomto jinak nesmysleném světě. Až budete slavit Vánoce, vzpomeňte: vy, všichni lidé, jste bytosti nekonečné ceny. Jste stvořeni k obrazu Božímu a máte nesmrtelnou duši. A zároveň, jste hezky zlobivé potvůrky. Měli byste se zlepšit, jinak je to s vámi špatné. Ale Bůh, který vás tak miloval, že za vás zemřel, to ví, a proto vám dal prostředky nápravy, které byste vy sami neměli. Zanechal vám tady svou Církev. Ale to je již příběh další… Šťastné a veselé Vánoce!

Příspěvků : 9 - Co jsou Vánoce a o čem je křesťanství?

 1. AM : 31.12.2011 v 9.57

  Jenže tento postoj Vám naprosto svazuje ruce! Vždyť už i Vaši blízcí spojenci jsou Vaši nepřátelé – jak to tak čtu (a nic na tom nemění, že když oni kamenem, vy chlebem). Představa praktické politiky čistě jako zápasu idejí je přece směšná. Vždy se hraje také o moc – často dokonce výhradně o moc. Církev svatá není žádnou výjimkou. Navíc se slova s časem mění. Vemme si slavné Proletáři všech zemí, spojte se! Jak si dnes představit proletáře? Je to jen ušmudlaný sedřený dělník ze šachty? Nebo už do této kategorie spadají i učitelé s dost nižšími platy než kdejaký bankovní úředníček? Co homosexuálové, po staletí utlačovaní, nejsou to koneckonců taky proletáři? Atd. (Ad karneval homosexuálů v Praze – já chápu, že mnohé jeho průvodní jevy byly mnoha lidmi považovány za skandální a nevkusné, ale je si třeba uvědomit, že jejich “menšinovost” je na rozdíl od jiných menšin úzce spjatá se sexualitou a to se ve výsledku projevuje. Můžu Vás ujistit, že třeba klimatologové na svých sjezdech pořádají stejné orgie, jen při nich šustí papíry a grafy a nechodí při tom v latexových kůžích s holými zadky. Na tomto místě by mě zajímalo, jak byste dokázal zařadit dejme tomu takového Kretschmera, který by je střílel, k současné levici?) Navíc ve volbě volitelů se vždy mísí ty “velké” ideje i zcela prozaické věci. Copak si myslíte, že když (jednou jedinkrát) vyhráli komunisté svobodné volby, že tehdy lidé volili padesátá léta, násilnou kolektivizaci, teror či normalizaci? Nedávno jsem náhodou narazil na internetu na staletou kroniku obce Suché Lazce (Opavsko). Když jsem tak četl o osvobozování ke konci druhé světové války, uvědomil jsem si jednu věc: každá obec od Ostravy po Prahu tehdy pohřbívala jednoho, dva, tři, pět ruských vojáků… To, že lidé tehdy volili komunisty, nebylo jen důsledkem krize, zrady a nejzběsilejší války v dějinách, ale i pocitem prosté lidské vděčnosti a touhy po lepším světě (nemyslím si, že většina tušila, co se v komunistickém Rusku děje). Lidé vždy budou toužit po lepším světě (z Vašeho pohledu bohužel, z mého bohudík) a jde jen o to, zamezit zneužití této touhy…

 2. Felix : 30.12.2011 v 19.10

  To víte, že my konservativci jsme pupkem světa, jsme jedinou nadějí proti revoluční zkáze – ať neokonským vojákům, globalistům, anarchistům …, prostě proti všem těm bláznivým liberálům totalitním (mají i v totalitě svobodu) nebo demokratickým, pro něž je i křesťanství předevšíém o svobodě. Ale to je jen jedna stránka věci. Druhou je to, že si myslím, že liberálové světové zkázy dosáhnou, navzdory naší hrstce. Jdou holt za lepšími zítřky, jako už tolik dřívějších bláznů, kteří rozvratů dosáhli. A nás budou zase věšet, teď střílet. Mají přece svobodu.

 3. AM : 30.12.2011 v 13.58

  Upřímně trošku konzervativcům závidím to jejich přesvědčení, že jsou pupkem světa, středem všehomíra, tou jedinou správně vybalancovanou silou… Jen jsem chtěl nadhodit do diskuse, že motivy toho prohlášení pana Duky jsou s vysokou pravděpodobností mnohem mnohem hmatatelnější, než se nám pokouší(te) namluvit.

 4. Felix : 30.12.2011 v 8.37

  Já děkuji, že jste se mě trochu zastal proti moderním křesťanům (naprosté většině těch dnešních), ale já už jsem takový blbec, že mě to neodradí od jedné kritiky Vás. Abp Duka velebí tzv. otce zakladatele, stejně jako Roman Joch velebí jiné otce zakladatele. To myslím, že ti evropsští byli lepší, nicméně v obou případech je výsledek tragický. Taky by bylo záhodno se lépe podívat třeba na pana Schumana, ale i na pana Adenauera, jak v době svého úřadování se dačilo mnohým (snad bývalým) náckům. Typické je taky to, že pan Rahner je považován za velkého – ano, moderní křesťané ho považují za velkého, tradiční za nosiče zkázy. Ale píšu to kvůli slovům abp Duky, že náckovství je levicové. Tomuto prohlášení jsem velmi rád, snad si je nyní osvojí i to moderní křesťanstvo (pro tradiční to platilo vždycky), a snad si to nakonec osvojí i pan Kubice (když pan Langer aj. zpívali hloupou písničku o pravicových extrémistech) a nakonec i zpustlá média. A že je nacismus levicový? To věděl už i pan Stalin, který písničku o jeho pravicovosti v sebeobraně vymyslel. Dál to zde nebudu rozvádět, je to na nesčetných místech rozebíráno a dokazováno, jak to bylo a jak to je. Myslím si, že by stačilo, AM, kdybyste se pokusil vysvětlení na některém z těchto míst najít. (Podotýkám, že zdejší-OI pojednání Romana Jocha o tom, co je pravicové-konservativní, nemusíte brát v úvahu, je množství pojednání jiných a správných. Základní myšlenkou je přitom to, že pravice z definice nemůže být extrémní, je to vlastně střed, od něhož se různě a různými směry vzdaluje levice, různě zabarvěná a různě vzdálení až extrémní.)

 5. AM : 29.12.2011 v 16.31

  Snad bych měl doříct, proč mě tak nadzvedly slova Dominika Duky. Jestliže totiž za fašismus i komunismus může extrémní levice, je extrémní pravice z obliga. Čistá jako lilium. Stín této nehorázné viny padá samosebou na celou levici, se kterou se slušný člověk tudíž nemůže nijakým způsobem zaplést. Čert vem levici. Pan Dominik Duka ovšem také zapomíná na to, co už jsme viděli tisíckrát, a nebude žádný důvod nespatřit to po tisící prvně. Zrození Vůdce, který s celou elitářskou pravicí, se všemi, kdo nenaskočí dostatečně brzy, zamete jak s mokrým hadrem (stejně jak komunisté zametli se soc. demokraty – ano, ano, v mnohém jsou si komunismus a fašismus podobné). A jako vždy to skončí tragicky…. – Že je to přitažené za vlasy? Že nic takového nehrozí? Dobře. Tak ne. To jen pan Duka začal zametat cestu…

 6. AM : 29.12.2011 v 13.24

  Že je RJ skvělý rétor, o tom není pochyb. Přesto si nemyslím, že by pan Felix něco překrucoval. RJ velmi často a rád mluví o obětování svého života pro ideály, o rodině a dětech, zkrátka o velkých věcech. Spoustě lidí pak příjde, že souhlasem s tímto se stávají součástí něčeho, co je přesahuje, lepšími lidmi. Jistě si vzpomenete na jeho “šťastně se smějící a pobíhající děti” v recenzi jedné Kurasovy knihy. To ale nebrání silám, jichž je hlásnou troubou, aby neplánovaly zadlužovat mladé nadané lidi z dětství sotva odrostlé – startovat do života, chtít si založit rodinu a sehnat střechu nad hlavu, se stotisícovým dluhem, to je vskutku křesťanské! To už jsme všichni dohromady opravdu takové neschopné nuly, že zadlužujeme nejen sami sebe, ale už i naše děti? Nejen že vzdělaná vrstva bude v příštích desetiletích muset řešit problémy, o jejichž složitosti se nám momentálně ani nezdá (ono globální změny klimatu nebudou mít jen ty příjemné stránky jako např. otevření severní námořní cesty, ale i ty značně nepříjemné – od stoupání hladin oceánů, přes nedostatek pitné vody ve velkých částech světa apod.), ale i vlastní postavení ve společnosti. Naložme ji toho na hrb ještě víc. A tak je to se vším. Já jsem se dokonce přes svou víru musel uchýlit k ateismu – církev (nebo Církev, chcete-li) ve svých špičkách (to zdůrazňuji) ztratila jakoukoliv soudnost – dnes jsem byl upozorněn na proslov Dominika Duky, kde prohlašuje fašismus za levicový extremismus. http://www.dominikduka.cz/prednasky-a-proslovy/20-let-nadace-konrada-adenauera-v-praze/ To už je vážně hnus. *** Jednou z věcí, kterou lze velmi vyčítat komunistům je, že zdiskreditovali spojení křesťan a levice.

 7. michal : 26.12.2011 v 0.08

  je podobně sjednocující proces, který navodí ztráta. Od té velikonoční křesťanské, od toho záměrného opuštění učedníků, se však liší nepokračováním.Na cizím hrobě truchlíme spíše pro svou katarzi, ne obecnější posun.Havel nemá žáky, krom pokusu JJ knížete, o pokračování nebyla řeč. Zbývá poštěkávání lidu, co Havla znal blíže. Blízko ho neznal nikdo, každý tedy najde jen to své.Trůn neobsazen. Jen kompenzace vánočních aktivit, žel media letos už vyčerpána. Snad silvestrem obživneme.Hrůza z vakua nového roku vzbudí energii.Propad peněz napomene, že pohodlné finanční sprostředkování hodnot je málo. Autenticita půjde na odbyt, kdo jí má dost, nemá se čeho obávat.

 8. Antonín Suchan : 24.12.2011 v 16.00

  Felix: Nemohu nereagovat, pan Joch o voze a vy o koze. Možná přemýšlíte: ty kamenem a já chlebem, ale myslete na to, že to, co řešíte tady teď vy, není poselství o víře a svobodě. Mluvíte mimo téma, ale budiž: Mějte rád svoji civilizaci a když ji ohrožuje někdo zvenčí, braňte ji a nedestruujte zevnitř. Doporučuji v opačném případě se do zmíněných zemí odstěhovat, předem se hlavně ozbrojit a nezapomenout se zamykat.

 9. Felix : 24.12.2011 v 13.48

  moderní křesťanství je v první řadě o svobodě. To dřívější je v prvé řadě o Pánu Ježíši Kristu a o Církvi. Proto se moderní a tradiční křasťané neshodnou, shodnout nemůžou. Třeba ten moderní křesťan má svobodu vybombardovat Jugoslávii, Irák, Libyi, Sýrii, Írán, kdyby to šlo, i Rusko. To tradiční takovou svobodu nemá. Taky moderní křesťanství to tradiční sice nebombarduje, ale zcela svobodně utlačuje, ba potírá. Proč ne, když je v první řadě o svobodě?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?