Studie OI

Studie OI č. 17: Válka proti terorismu a protiraketová obrana

11.1.2007

Občanský institut vydává svou další studi. Sedmnáctá v pořadí je sborníkem textů přednesených na konferenci „5 years of war on terror“, pořádané Občanským institutem v Praze 21. září 2006. STUDIE č. 17 v tiskové podobě zde.

ČÍST DÁL »

Studie OI č. 16: Rodinná politika pro Českou republiku

1.9.2005

Občanský institut zpracoval společně s Českomoravskou asociací klubů dvojčat a vícerčat, Centrem pro rodinu Hradec Králové, Hnutím Rodina, Hnutím Nové rodiny – Fokoláre, YMCA – Živou rodinou a Společností pro podporu rodiny koncepci rodinné politiky, která je nesocialistickou alternativou vládní koncepce rodinné politiky. Materiál podporují rovněž mnozí poslanci a senátoři z různých parlamentních stran...

ČÍST DÁL »

Studie OI č. 13: Americká zahraniční politika a role USA ve světě

1.4.2000

Studie Romana Jocha nazvaná Americká zahraniční politika a role USA ve světě mapuje vývoj americké zahraniční politiky od vzniku USA až do současnosti, aby autor závěrem odpověděl na otázku v čem spočívá rozdíl mezi koncepcí globální kampaně za svobodu a levicově-liberálním požadavkem na intervencionismus v zájmu šíření lidských práv všude ve světě. STUDIE č....

ČÍST DÁL »

Studie OI č. 12: VÝCHODISKA RODINNÉ POLITIKY

1.10.1998

Studie Michaely Freiové se zabývá závažným tématem rodinné politiky. V roce 1998 odpovídá na otázku proč dosud nemáme rodinnou politiku, jaký dopad na rodinu měl komunistický experiment, jak rodina v tomto období reagovala, co následovalo po pádu komunistického režimu v oblasti rodinné politiky, jaká jsou nebo by měla být její východiska či jak je...

ČÍST DÁL »

Studie OI č. 10: MEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY STÁTU

1.10.1996

Sborník ze stejnojmenné konference pořádané Občanským institutem r. 1996 obsahuje mj. příspěvky Michaela Novaka, Rogera Scrutona, P. Roberta A. Sirica, Cyrila Svobody a mnoha dalších. Zabývá se důležitými tématy vztahu státu, občanské společnosti a jednotlivcez konzervativně-liberálního pohledu. STUDIE č. 10 v tiskové podobě zde.

ČÍST DÁL »

Studie OI č. 9: Rodina, občanská společnost a násilí

1.3.1996

Studie č. 9 je sobrníkem příspěvků z konference pořádané Občanským institutem v březnu roku 1996 na téma: Rodina, občanská společnost a násilí. STUDIE č. 9 v tiskové podobě zde.

ČÍST DÁL »

Studie OI č. 8: Rodinné hodnoty a česká společnost

1.9.1995

Osmá studie OI je složena ze tří částí. První je výsledný materiál předaný poslancům PsP ČR a odpovědným činitelům exekutivy. Tento materiál vznikl na základě příspěvků přednesených v rámci společného jednání konference (část druhá) a jednání pracovních skupin (část třetí). STUDIE č. 8 v tiskové podobě zde.

ČÍST DÁL »

Studie OI č. 7: Církevní majetek a restituce

1.5.1995

Studie OI č. 7 z pera Mojmíra Kalného se věnuje problematice církevního majetku a církevních restitucí z historického, ekonomického a právního aspektu. Je užitečnou příručkou, která zajistí základní vhled do složité problematiky navracení církevního majetku. STUDIE č. 7 v tiskové podobě zde.

ČÍST DÁL »

Studie OI č. 6: SOCIÁLNÍ EXPERIMENTY A RODINA

1.3.1995

Sborník ze stejnojmenného semináře pořádaného Občanským institutem 21. ledna 1995 obsahuje příspěvky Digbyho Andersona, Davida Blankenhorna, Allana C. Carlsona a Michaely Freiové k různým tématům vzájemného vztahu moderní společnosti, státu a rodiny. STUDIE č. 6 v tiskové podobě zde.

ČÍST DÁL »

Studie OI č. 5: Církve a majetek II.

1.9.1993

Studie OI č. 5 – Církve a majetek II (Návrh katolické církve na využití a správu restituovaného majetku) se věnuje problematice církevního majetku a církevních restitucí z historického, ekonomického a právního aspektu. Navazuje na Studii OI č. 1 a podrobně rozpracovává plány hospodaření církví s navráceným majetkem. STUDIE č. 5 v tiskové podobě zde.

ČÍST DÁL »

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?