Rodinná politika

Quo usque tandem, teorie genderu?

20.2.2008

Reakce na článek Z. Uhde Neoliberální „rodinná“ politika otištěný v č. 3 Literárních novin v roce 2008.

ČÍST DÁL »

Průnik agendy rovnosti žen a mužů do rodinné politiky a jeho důsledky u nás a v Evropě

23.1.2008
Průnik agendy rovnosti žen a mužů do rodinné politiky a jeho důsledky u nás a v Evropě

Je mým úkolem se zde věnovat aktuálnímu tématu vztahu politiky genderové rovnosti a rodinné politiky v legislativních i nelegislativních opatřeních na úrovni Evropské unie. Obě agendy představovaly, jak známo, dlouhá léta samostatné a navzájem odlišené politické sektory odvozující se z odlišných cílů i legitimačních zdrojů. Konstituovaly se také jako oblasti reálné státní aktivity relativně...

ČÍST DÁL »

Co oči nevidí, srdce nebolí?

22.10.2007

Před nedávnou dobou, 6. října, si na světový den hospicové a paliativní péče svět připoměl situace, které jsou v mediální vřavě postmoderní společnosti mnohdy zcela vytěsňovány z povědomí. Mám na mysli chvíle lidského umírání. Ty jsou dnes považovány částo za cosi nepatřičného, co by mělo zůstat v skrytu, a za co by se dotyčný...

ČÍST DÁL »

Kalné vody řeky Gangy

13.8.2007

Před několika týdny si největší demokracie světa, Indie, zvolila novou prezidentku. Pratibha Pátil se tak stala první ženskou hlavou státu v dějinách této země. Ženy v Indii ostatně již po desetiletí získávají významné politické funkce, byť většinou spíše jako dědictví. Po první ženské diktátorce a Nehrúově dceři Indiře Gándhí zastává dnes její například snacha...

ČÍST DÁL »

Nové číslo newsletteru Rodinná politika

23.4.2007

Ve spojeném 1. a 2. čísle newsletteru Rodinná politika jsme nahlédli do programového prohlášení nové vlády a zkoumali plánovaná opatření v oblasti rodinné politiky, o čemž se dočtete v úvodním příspěvku. Přinášíme Vám jako obvykle také informace ze světa, například o sporech o podobě rodinné politiky v Německu, o snaze indické vlády zvrátit rostoucí...

ČÍST DÁL »

Vládní reforma a česká rodina

12.4.2007

Tak nám vláda schválila ohlašovanou ekonomickou a sociální reformu. Není sice tak razantní, jak slibovaly volební programy, ale tak už to v politice chodí. Podívejme se, jaký bude mít dopad na život rodin s dětmi.

ČÍST DÁL »

Jsou adopce homosexuálními páry v zájmu dětí ?

9.3.2007

Paní ministryně Stehlíková hodlá vést veřejnou debatu o možnosti adopce dětí homosexuálními páry. Její hlavní argument? Často opakované tvrzení, že velký počet dětí v ČR vyrůstá v ústavech, a každé dítě má právo na rodičovskou lásku a péči. S druhým argumentem lze souhlasit, s prvním nikoliv.

ČÍST DÁL »

Rovné příležitosti v pedagogické praxi?

21.2.2007

Rovné příležitosti, to zní dobře. Kdo by také byl proti rovným příležitostem? V České Prepublice dokonce běží program Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Organizuje ho občanské sdružení Žába na prameni a jeho cílem je „vzdělávat učitelky a učitele v problematice gender a rovných příležitostí“. Otázka rovných příležitostí a celé tzv. genderové problematiky v sobě...

ČÍST DÁL »

Nový člověk

18.1.2007

Národní park Eifel je krásný kus Německa rozkládající se mezi Bonnem a Cáchami (Aachen). Světlé bukové lesy střídají vonící vřesovištní louky. Je to místo, kde všichni lidé bez rozdílu nacházejí klid a pohodu, muži i ženy; je to místo – chtělo by se říci, kde si boj mezi pohlavími vybírá oddechový čas. Ministerstvo životního...

ČÍST DÁL »

Spojené třetí a čtvrté číslo newsletteru Rodinná politika

8.11.2006

Po delší přestávce vychází další číslo Rodinné politiky. Vzhledem ke komplikované situaci povolebních vyjednávání jsme zatím do tohoto čísla neumístili informace k chystaným krokům nové vlády v oblasti rodinné politiky. Tyto informace Vám proto přineseme v následujícím čísle Rodinné politiky. V nynějším vydání se dozvíte o připravované harmonizaci rodinného práva v Evropě i o...

ČÍST DÁL »

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?