Politická filosofie

Nesnesitelná nicotnost bytí

17.10.2005

Esej byl publikován ve studentských novinách AGORA říjen 2005. Víru mnohých našich intelektuálů v komunismus rozdrtily sovětské tanky v roce 1968. Někteří z nich nahlédli, že západní civilizace, již se až doposud snažili zničit, je vlastně dobrá. Jiní však usoudili, že když se zklamali v komunismu, jenž považovali za dobro a pravdu, pak žádné...

ČÍST DÁL »

Recenze: David McCullough, Státník a prezident John Adams, Academia, Praha, 2005

17.10.2005

Recenze byla v mírně zkrácené formě publikována v Mf Dnes 8.10.2005 pod názvem „Tomu se říká naplněný život“. Historické dílo je čtivé, pokud v něm autor vylíčí příběh. Domnívá-li se historik, že dějiny jsou tvořeny neosobními historickými silami, nejspíš napíše jen nudnou buchli. Pokud však zastává názor, že dějiny tvoří lidé se svobodnou vůlí,...

ČÍST DÁL »

Alexis de Tocqueville – génius demokratického věku

4.8.2005

29. července 2005 uplynulo 200 let od narození známého francouzského myslitele Alexis de Tocqueville je hodně uctíván, často citován, ale málo čten. A ještě méně chápán. Kdyby jej lidé více četli a chápali, nesouhlasili by s mnohým z toho, co napsal. Neboť Tocqueville podrobil kritice téměř vše, co moderní společnost považuje za samozřejmé. Byl...

ČÍST DÁL »

Ayn Rand – falešný prorok v zemi zaslíbené

30.1.2005

Článek o pseudonáboženské ideologii objektivismu a jeho tvůrkyni, Ayn Randové.

ČÍST DÁL »

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?