Politická filosofie

Gentleman a demokracie

23.12.2006

Gentlemanem se člověk nerodí, nýbrž stává. Gentleman je produktem umění, konkrétně zušlechťování. Je důsledkem výchovy a vzdělání; formování vkusu a charakteru. Novověký gentleman je následníkem středověkého rytíře, jehož mnohé charakteristiky, např. ohleduplný a galantní vztah k ženám a dívkám, sdílí. I když je schopen bojovat – což, jak ještě uvidíme, je v jednom aspektu...

ČÍST DÁL »

Morbi Occidentis (Nemoci Západu)

20.12.2006

A) Diagnosis Morbus Primus: Iktus (mozková mrtvice), v důsledku čehož apoplexie centra a paralýza končetin. Neboli etatismus. Centrum (stát) je zahlcen společenskými úkoly, které dělat nemá (omezuje tím svobodu lidí), v důsledku čehož je nezvládá. Je-li někde nějaký společenský problém, lidé volají: „Státe, řeš jej!“ Stát jej však řešit neumí. Lidé, místo aby řešili...

ČÍST DÁL »

Neokonzervatívci

8.11.2006

O máloktorom ideovom politickom prúde panuje toľko fám a mýtov ako o amerických neokonzervatívcoch. Títo démonizovaní „neokoni“ sú údajnými trockistami, jakobínmi či židovskými kabalistami. Dan Brown by možno aj napísal, že sú ďalšou lživou a vraždiacou sektou – hneď po katolíckom Opus Dei. Aká je však realita? Oveľa jednoduchšia a triviálnejšia. Ako každý politický...

ČÍST DÁL »

Ideologie politické korektnosti a západní civilizace

11.8.2006

Když se na počátku 30. let německý politolog a právní teoretik Carl Schmitt snažil dokázat skrytou, ale přesto zřetelnou přítomnost totalitárních tendencí v moderním liberálně-demokratickém státu, zdálo se to mnohým jeho konzervativním současníkům přehnané. Následující léta jako by v jejich očích potvrzovala nesmyslnost Schmittova tvrzení. Skutečná totalita byla naopak přímo hmatatelně přítomná v režimech...

ČÍST DÁL »

Sektářství a politika

27.7.2006

(Publikováno v Křesťanské revue č. 3 / 2006) Církev vždy věděla, že problémem každé hereze – alespoň zpočátku – není to, že by hlásala vyloženou nepravdu, ale to, že hlásá „pravdu, která se zbláznila.“ Hlásá a zdůrazňuje jednu pravdu natolik, že ji vyváže z kontextu pravd jiných, zvětší ji nad patřičné proporce a tak...

ČÍST DÁL »

Socialismus a komunismus: styčné body a rozdíly

26.5.2006

Kořeny socialismu a komunismu jsou identické. Oba proudy byly součástí – jakýmisi dvěma frakcemi – jednoho socialistického hnutí, jež se v moderní podobě zformovalo před přibližně 220-160 lety. Toto hnutí mělo za to, že celá dosavadní lidská společnost je radikálně nespravedlivá, neboť měla jeden zásadní systémový defekt: existoval v ní soukromý majetek, instituce soukromého...

ČÍST DÁL »

Proč nejsem socialistou

15.5.2006

Socialismus je institucionalizovanou krádeží. Je založen na teorii i praxi státu, který vydatným zdaněním svých občanů získá balík peněz; ten pak (pře)rozděluje. Je to princip legalizované loupeže: získejme politickými prostředky peníze a pak se o ně podělme.

ČÍST DÁL »

Nesnesitelná nicotnost bytí

17.10.2005

Esej byl publikován ve studentských novinách AGORA říjen 2005. Víru mnohých našich intelektuálů v komunismus rozdrtily sovětské tanky v roce 1968. Někteří z nich nahlédli, že západní civilizace, již se až doposud snažili zničit, je vlastně dobrá. Jiní však usoudili, že když se zklamali v komunismu, jenž považovali za dobro a pravdu, pak žádné...

ČÍST DÁL »

Recenze: David McCullough, Státník a prezident John Adams, Academia, Praha, 2005

17.10.2005

Recenze byla v mírně zkrácené formě publikována v Mf Dnes 8.10.2005 pod názvem „Tomu se říká naplněný život“. Historické dílo je čtivé, pokud v něm autor vylíčí příběh. Domnívá-li se historik, že dějiny jsou tvořeny neosobními historickými silami, nejspíš napíše jen nudnou buchli. Pokud však zastává názor, že dějiny tvoří lidé se svobodnou vůlí,...

ČÍST DÁL »

Alexis de Tocqueville – génius demokratického věku

4.8.2005

29. července 2005 uplynulo 200 let od narození známého francouzského myslitele Alexis de Tocqueville je hodně uctíván, často citován, ale málo čten. A ještě méně chápán. Kdyby jej lidé více četli a chápali, nesouhlasili by s mnohým z toho, co napsal. Neboť Tocqueville podrobil kritice téměř vše, co moderní společnost považuje za samozřejmé. Byl...

ČÍST DÁL »

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?