Politická filosofie

Starý sen v nové formě

5.6.2016
Starý sen v nové formě

Esej Víta Horáka Návrat marxistů do Česka (LN 21. 5.) o kulturním marxismu je zajímavý, bohužel se do něj vmísilo pár omylů. Za prvé, Horák identifikuje kulturní marxismus s tzv. frankfurtskou školou 40.–60. let 20. století (Adorno, Fromm, Horkheimer, Marcuse, atd., dnes Habermas). Má pravdu v tom, že frankfurtská škola je hlavní představitelkou kulturního marxismu....

ČÍST DÁL »

Význam kultury v časech migrace – zamyšlení nad skupinovou identitou

17.5.2016
Význam kultury v časech migrace – zamyšlení nad skupinovou identitou

Některá témata jsou natolik ošidná, že je jaksi jistější se jim vyhnout. Migrační krize jich nabízí přímo přehršel. Otázka, která se nabízí skoro nejvíc, je samozřejmě ta, do jaké míry jsou lidé ze Sýrie, Iráku či Afghánistánu schopni (navíc v takovém počtu najednou) integrace do evropské společnosti. Od takové otázky je ovšem jen krůček k myšlence,...

ČÍST DÁL »

S totalitarismem jsme se nevyrovnali

19.11.2014
S totalitarismem jsme se nevyrovnali

Přelom epoch – konec druhé světové války a zánik nacismu a začátek studené války a přetrvávání komunismu – vedl mnohé autory k hluboké a originální reflexi totalitarismu. Česká reflexe toho, co tady bylo do listopadu 1989 – až na jednu výjimku – chybí.

ČÍST DÁL »

Morálním nedochůdčetem v 85 letech

11.6.2014
Morálním nedochůdčetem v 85 letech

Americký filozof, lingvista a logik Noam Chomsky, který tento týden navštívil Česko, rozčílil nejednoho občana hostitelské země. Už jen tím, jak bagatelizoval osudy předlistopadových disidentů. Nepřeji mu nic zlého, ale Noamu Chomskému by prospělo, kdyby strávil tři měsíce v komunistickém vězení. Ne, nemuselo by to být ve stalinských 50. letech, stačilo by klidně za...

ČÍST DÁL »

Obrana parlamentarismu aneb Jak nastolit vládu oligarchie

23.4.2014
Obrana parlamentarismu aneb Jak nastolit vládu oligarchie

Je pozoruhodné, že mnoho českých občanů ani po čtvrt století zkušeností s parlamentní demokracií parlamentarismu příliš nerozumí. Parlamenty, volené sbory poslanců či senátorů, mají především tři role – zákonodárnou, kontrolní a reprezentativní. Ve stabilní demokracii je nejméně důležitou rolí parlamentu paradoxně ta zákonodárná – zákonů nemá být mnoho, nemají se často měnit a mají...

ČÍST DÁL »

Nebezpečné iluze Petra Druláka o bratrství

30.1.2014
Nebezpečné iluze Petra Druláka o bratrství

ČESKÁ POZICE zveřejnila rozhovor s profesorem politologie Petrem Drulákem, na který zareagoval Roman Joch. Dle něho je Drulák, který patří k demokratické levici, v hodnocení liberálního kapitalismu ještě velkorysý – chce jej reformovat, leč zachovat. Jeho souputníci z radikální levice jsou mnohem drastičtější – za všemožná i nemožná zla podle nich může “neoliberalismus”, který...

ČÍST DÁL »

Obrana svobody projevu aneb Hanba novým cenzorům

12.1.2014
Obrana svobody projevu aneb Hanba novým cenzorům

Po listopadu 1989 se většina z nás domnívala, že čeští občané jsou, a po 50 letech vlády nacistů a komunistů i navždy budou, citliví na snahy o cenzuru. Na svobodě slova a projevu jsme trvali jako na jedné ze základních svobod – možná důležitější než demokracie. A nebyli jsme první. Už třetí americký prezident...

ČÍST DÁL »

Političtí lídři s námi ztrácejí trpělivost

28.12.2013
Političtí lídři s námi ztrácejí trpělivost

Profesor Kenneth Minogue (1930-2013) patřil v uplynulých 50 letech k nejzajímavějším britským politickým myslitelům. Narodil se na Novém Zélandu, základní a střední školy absolvoval v Austrálii a poté v padesátých letech studoval na London School of Economics (LSE) u Michaela Oakeshotta, pravděpodobně nejvýznamnějšího britského konzervativního filozofa druhé poloviny 20. století.

ČÍST DÁL »

Levicové kořeny fašismu

5.10.2013
Levicové kořeny fašismu

Hlavní tezí knihy Liberal Fascism: The Secret History of the American Left from Mussolini to the Politics of Meaning (Liberální fašismus. Tajné dějiny americké levice od Mussoliniho k politice smyslu) je, že současná americká liberální levice má mnoho fašistických kořenů – motivů a tendencí společných s italským a německým fašismem ve dvacátých a třicátých...

ČÍST DÁL »

Příběh zářícího „tmáře“

7.1.2013

Kdo byl Robert Bork, zesnulý těsně před Vánocemi ve věku 85 let? A proč ten Kennedyho „atentát” na něj, jenž sugeroval, že schválení Borka soudcem Nejvyššího soudu povede k době temna?

ČÍST DÁL »

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?