Auto-interview u příležitosti jmenování poradcem premiéra

7.8.2010
Roman Joch

Jste fašista?

Ne, nejsem. Fašismus je nacionální socialismus a já jsem proti socialismu ve všech jeho podobách. (A mimochodem, nacionalismus taky nemusím.)

 

Tak proč…?

…tak proč mě naši přátelé z levice takhle počastovali? Chápejte, to je jejich  folklor. Slušně vychovaný člověk řekne „Blahopřeji Vám!“, slušně vychovaný levičák řekne to samé slovy „Fašisto, rasisto, xenofobe, homofobe!“ Nezbývá nám, než jim odpustit, neboť nevědí, co činí.

Právě politoložka Vladimíra Dvořáková řekla, že se pohybujete na pomezí rasismu, xenofobie, homofobie…

Vladimíra Dvořáková (potlačovaný smích) je (nepotlačovaný smích), ehm, (nepotlačitelný smích)… oxymóron.

Proslýchá se o Vás, že jste prý křesťan…

…je to ještě horší, jsem papeženec. Mám tu samou víru, jakou měli sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Anežka, či Karel IV. A to je jakože v Česku problém?

Je nám to trapné, ale musíme se zeptat, naše čtenáře to zajímá: jste proti sexu? Proti sexuální výchově?

Nejsem proti sexu – zeptejte se mé manželky. Nejsem proti sexuální výchově – zeptejte se mých dětí. Jen jsem přesvědčen, že to všechno se má primárně odehrávat v rodině.

Co budete premiérovi Nečasovi radit?

Toto: http://www.vize2020.cz/vystoupeni/obrana-svobody-2

P.S. Autointerview je reakcí na toto a toto

Příspěvků : 36 - Auto-interview u příležitosti jmenování poradcem premiéra

 1. J.K : 18.8.2010 v 17.08

  Rozhodnutí jmenovat Romana Jocha poradcem premiéra Nečase pro lidská práva mnohé doslova šokovala. Poukazují na dlouhou řadu jeho názorů, které skandálním způsobem upírají celým kategoriím lidí nejen práva politická a sociální, ale ve svém důsledku i základní práva občanská.

  Jeho názory nejsou ve skutečnosti nijak originální. V podstatě opakuje předsudky a stereotypy (především genderové a sociální, částečně i rasově etnické) které byly v měšťanských kruzích běžné v první polovině 19. století. Když se tehdy mluvilo o občanech, měli dotyční na mysli zásadně jen bílého zámožného muže. Jen tato sociální skupina měla nárok na plná práva, jen ona mohla volit a být volena, jen ona se mohla vzdělávat, pokud o to tehdy vůbec měla zájem.

  Bílý zámožný muž byl zároveň ztotožňován s odvěkou lidskou přirozeností a zároveň byl považován za zosobnění Rozumu. Všichni ostatní byli buď méně přirození, anebo méně rozumní. O ženách se předpokládalo, že jejich podíl na rozumu je omezený, vyrovnávají to však svým citem. O dělnických vrstvách se myslelo, že jsou to nevzdělatelní barbaři, kteří jsou společnosti nebezpeční v důsledku neovladatelného puzení k neřestem a zločinu. Na ty, kdo nepatřili k bílé rase, se pohlíželo jako na divochy, které je snad možno poněkud povznést kolonizací, pokud to bude pro zámožného bílého muže užitečné.

  V zásadě šlo o to, oddělit ve společnosti ony plnoprávné rozumné občany od všech projevů divošství, primitivismu a nerozumu. Proto byly kluby, politické instituce a vysoké školy dlouho do devatenáctého století nepřístupné ženám. Proto byli dělníci soustřeďováni v chudinských ghettech proto byli domorodci v dobytých zemích zahánění do rezervací. Na podobném principu vznikaly koncentrační tábory, k jejichž autorství se Britové z pochopitelných důvodů dnes příliš nehlásí.

  Omezeně liberální vidění světa (další rozvoj liberalismu je dokázal již kolem poloviny 19. století překonat) vycházelo z toho, že je v zájmu samotných méněcenných, aby byli bílým zámožným mužem rázně vedeni. Proto je zbytečné, aby měli hlasovací právo, neboť primitivové se nikdy nerozhodnou správně. Naopak, vždy si jen každým svým rozhodnutím přitíží.

  Roman Joch je nejhlasitějším mluvčím té části české pravice, která v těchto bludech žije dodnes. Podle gentlemanů jeho krevní skupiny je přece v zájmu socek, aby nezchudly a nevydaly se na sestupnou řeckou cestu. Pravice tedy nezodpovědné socky chrání před nimi samotnými. V takové situaci nemá vůbec žádný smysl uvádět argumenty o tom, že Řecko dostaly do potíží z větší části právě pravicové vlády. Vzhledem k jejich definici občanství a rozumu je prostě takový empirický fakt pro Romana Jocha a jeho kolegy naprosto nepřijatelný, a bude jimi rozhodně popřen či z vědomí vytlačen i přes všechnu svoji evidentnost.
  Z hlediska vývoje civilizace a jejího vědění, z hlediska dnes běžné úrovně vzdělanosti je neudržitelnost Jochových postojů zcela zřejmá. Takoví lidé se odvolávají na rozum jen proto, aby jeho autoritou podepírali své zcela iracionální stereotypy. Roman Joch rozumu (ve smyslu schopnosti věcně a logicky argumentovat) vskutku příliš nepobral. Jeho stoupencům to však nevadí, jsou na tom podobně.
  Uveďme jen drobný, ale výmluvný příklad. Ve svých úvahách přirovnává Joch homosexuály k pedofilům, zoofilům a nekrofilům. Protože pedofilie, zoofilie a nekrofilie jsou považovány za abnormální úchylky, je podle něj naprosto logicky úchylkou i homosexualita. Vůbec si neuvědomuje, že všechny tři jím uváděné deviace se zásadním způsobem liší od vztahu homosexuálů. Není v nich prostě přítomen svobodný souhlas obou dospělých, tedy zodpovědných partnerů.
  Přes veškerou nehumánnost, vnitřní rozpornost, stereotypičnost, nevzdělanost i obyčejnou nefalšovanou hloupost, kterou ředitel Občanského institutu kolem sebe šíří, je však jeho jednání z jistého hlediska přece jen racionální.
  Roman Joch vsadil na to, že dnešní společnost směřuje od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. (Popisuji tyto tendence v knize Tři sociální světy, proto zde nebudu dlouhým výkladem zdržovat.) V naší souvislosti je podstatné, že prakticky jen úzká elita (tedy jakási dnešní obdoba bílého zámožného muže) chce rozhodovat o směřování světa. Středním vrstvám má být přenechána starost o financování zbytků sociální soudržnosti, přičemž budou stále více tlačeny na úroveň vrstev deklasovaných. Tyto nejnižší vrstvy jsou stále otevřeněji kriminalizovány.
  Roman Joch se s těmito tendencemi dnešního vývoje, který by znamenal konec otevřené společnosti a rozklad samotné demokracie, jednoduše ztotožnil. Umínil si, že se zařadí mezi relativně privilegovanou pomocnou elitu. Ta je za své služby mocným vcelku nadstandardně odměňována. V některých případech dokonce až postem poradce premiéra pro lidská práva.

 2. Bontos : 18.8.2010 v 16.40

  Je to klerikál, je v CASD. Sebestředný, zaslepený. Absolvent střední vojenské školy. Nábožensky ortodoxně vychován. Nečas ho má jako hlídače své náboženské čistoty. Mimochodem – jsou na hradišťsku a okolí hodně známí, taktéž na zlínsku. Prorosteni do TOP09 a VV, sledující svoje finanční a podnikatelské cíle. Po některých z nich již jde ÚOOZ, je v ČR cca 200 případů hrubého nátlaku na “nepohodlné občany”, ( postačuje “jen” jiný světonázor, nebo aktivita, nebo obeznámení se s jejich akcemi ) u některých dokonce končící jejich likvidací (dokonce i u lidí zaměstnaných státem – správa). CEVRO je instituce, sloužící k politické výchově jejich kádrů. Spojení jmen Petr Kolář, Ivan Langer, Roman Joch, Evelína Jochová, Stanislav Devátý, …. svědčí o metodách jimi užívaných. Navázáni na neofašistické skupinky, některé bezpečnostní agentury a také na lidi s kriminální minulostí. Některé případy : viz. Železárny – Rumunsko, podivné zmizení osob, podivné nehody – i vyšších politiků, sebevražda Šumperk, organizování nástrah a sabotáží na infrastrukturu, organizování nazi bojůvek pod krytím akcí pro mládež, samozvané hlídky VV, zastrašování zájmových osob, dokonce užívání osob ke krytí špinavých kšeftů z “podnikání” ….. Užívají metod utajeného vstupu do objektů – porušení domovní svobody, monitorují pohyb osob i vozidel, aplikují odposlechy, využívají dostupných informací k dehonestacím zájmových osob, zastrašují osoby jejich sledováním a také obtěžováním, používají intoxikaci per os a i.m., dokonce i využívají k dané činnosti dětí. Pokud vám to připomíná metody jedné bývalé instituce, máte správný dojem.
  Spojení ODS, TOP09 a VV je otevřenou fašizací a klerikarizací státu. Provázání pravice, lidí z ODS, TOP, VV s klerikálním světem není náhodná, a pod pláštíkem nevinných hrátek se skrývá velká špatnost, se kterou by každý smýšlející křesťan měl mít problém.
  Pár dalších drobností :
  Vít Bárta – obliba Napoleona, Alexandr Vondra – verbován několika zpravodaj. službami, Marek Benda – zařazen do disentu týden před sametem, to jsou ale podivnosti ….

 3. Libor : 17.8.2010 v 12.49

  Tady nikdy žádný “konzervativní” hodnoty Ronalda Reagana nikdy nebyly, takže není k čemu se vracet.

 4. Andrea : 17.8.2010 v 0.10

  Blahopřeji Romanu Jochovi ke jmenování poradcem premiéra a jsem přesvědčena,že si Petr Nečas vybral správně.Pokud osoba Romana Jocha vadí lidem jako je Vladimíra Dvořáková a Jiří Pehe a pokud pan Pehe tvrdí,že mu názory Romana Jocha připomínají Spojené státy v období vlády Ronalda Reagana,je to pro mne důkazem,že Roman Joch bude člověkem na svém místě.Nic nepotřebuje Česká republika víc než návrat k tradičním konzervativním hodnotách v duchu vlády Ronalda Reagana.

 5. kocman : 14.8.2010 v 14.36

  Mínil jsem vyjádřit se k autorovu auto-interwiew,ale po pár minutách strávených čtením příspěvků autora a nešťastného felixe se ani jeho manželky nebudu ptát na autorův vztah k sexu,přestože jsou určitě i nudnější informace.
  Pokud si redakce vyhrazuje právo ve výjimečných (kterých?) případech smazat nesmyslné příspěvky,měla by mít právo odmítnout nesmyslné články.V případě i tohoto článku Romana Jocha ji to ,zdá se mi,alespoň mohlo napadnout.
  Autor není podle mého názoru hoden být předsedou čehokoli,natož poradcem premiéra.I kdyby podle informací felixe nastudoval tisíce (či snad desetitisíce) stran,to ještě neznamená,že si z nich vzal to důležité a pochybuji ,že je toho schopen.
  Osobně se domnívám,že do pozice poradce musel být někým protlačen,řekl bych Vondrou.Jsou to podobné typy lidí.
  S pozdravem LK

 6. Cormac : 13.8.2010 v 23.38

  Západní civilizace je egytsko-hebrejsko-řecko-římsko-křesťansko-kapitalisticko-socialistická :-)

 7. Felix : 12.8.2010 v 20.48

  Chápu Váš výklad tak, že civilizace není tvořena převažujícími názory a chováním členů společnosti, ale názory a chováním jen některých členů. Nadefinují se tyto názory a chování, a zkoumá se, kteří členové je mají. A tito tvoří Západ, západní civilizaci, která nerušeně pokračuje staletími, i kdyby jich bylo jen pár a žli třeba v ilegalitě.
  Dále chápu Váš výklad tak, že není civilizačního rozdílu mezi mezi starožidoskými proroky, kteří Vykupitele očekávali a mezi židy po Kristu, kteří jeho příchod popřeli a očekávají ho dál.
  Dále chápu Váš výklad tak, že není civilizačního rozdílu mezi křesťany-občany středověku, kteří uznávali, že občanští činitelé mají být jmenováni a křesťany-občany postnovověku, kteří uznávají, že občanští činitelé mají být voleni.
  Rozumím tomu dále těk, že ti, kdo schvalují umělý potrat, do této západní civilizace nepatří; patří do ní jen ti, kdo potrat odmítají. Stejně tak třeba u rozvodu.
  Konkrétně u některého žida asi vůbec nezáleží na tom, zda obhajuje nějakého papeže, ale spíše zda uznává talmudickou nauku o tom, že život začíná až s krví, takže likvidaci mladších lidí schaluje. Patří do západní civilizace?
  Dále Vás chápu tak, že Hitler aj. stoupenci rasové teorie podle předešlého jasně nepatří do západní civilizace, ale: patří do asijské civilizace. Tedy rasová, svým způsobem darwinistická, teorie z Asie a z asijských názorů sice nepochází, ale přesto paří do Asie.
  Asi tolik namátkou.

 8. Roman J. : 12.8.2010 v 19.17

  “Naše civilizace nemá s židovstvím společného vůbec nic, vyjma faktu, že na židovství navazuje křesťanství” – to je jako napsat, že naše civilizace nemá se starým Řeckem vůbec nic společného, výjma faktu, že na staré řecké filsosofy navazovali křesťanštrí myslitelé. Nebo jako říci, že naše civilizace nemá vůbec nic společného se starým Římem, výjma faktu, že na něj navazovala – jinými slovy, je jeho dědičkou. Staří Židé, Řekové i Římané jsou konstitutivními prvky Západní civilizace, kterou samozřejmě spojilo a zformovalo západní křesťanství. Civilizace se většinou jmenují podle náboženství a v Západní civilizaci bylo výrazně dominantním náboženstvím křesťanství, ale zároveň po celou její existenci v ní existovalo i menšinové náboženství judaismus. Mendelssohn-Bartholdi byl stejně součástí Západní civilizace jako Johann Sebastian Bach, i když já Martina Luthera nemusím (pro Libora: Bartholdi byl žid a Bach lutheran). Ano, vskutku, Abrahám, Mojžíš, David, Šalamoun, Perikles, Sokrates, Ježíš Nazaretský, Pavel z Tarsu, Augistin, Tomáš Akvinský, Jan Kalvín, Ignác z Loyoly, atd., až Ronald Reagan – to BYLA a JE Západní civilizace, jak se historicky vyvíjela. Může se Vám to nelíbit, můžete proti tomu protestovat, ale jak říká klasik, to je asi tak vše, co proti tomu můžete dělat (jeden můj známý, dánský konzervativec a konvertita ke katolicismu David Gress, dokonce napsal pozoruhodnou knihu o Západní civilizaci napsanou “From Plato To NATO” – Od Platona k NATO). A když nevidíte, že nacismus a komunismus nebyly Západní civilizací, nýbrž vnitřní (tudíž nikoli vnější, asijskou, jak jste rozmarně opáčil) vzpourou proti ní, pak Vám asi není pomoci. Součástí Západní civilizace dokonce už nebyli ani jakobíni – např. takový Marat či Robespierre byli lidmi anti-Západu stejně jistě, jako např. židovský rabbi David Dalin, jeden z největších obhájců papeže Pia XII., JE člověkem Západu (a mnohem lepším než Vy, potmehúte!) Civilizace je definovaná svými odpověďmi na otázky Co / Kdo je Bůh / člověk / veškerenstvo / stát / společnost a patřičné vztahy mezi nimi. A nevidět, že odpovědi Marata, Robespierra, Hitlera, Stalina na jedné straně a rabbi Dalina a těch všech ostatních výše zmíněných (včetně Pia XII. a Bacha) na straně druhé byly diametrálně odlišné, může jen ignorant.

 9. Felix : 12.8.2010 v 17.53

  Teď mně to teprve došlo. Naše západní civilizace je vskutnu židokřesťanská a má židokřesťanské kořeny. Jedni Pána Ježíše uznávají za Spasitele – to jsou křesťané – a druzí ne, to jsou ti druzí, někteří ho neuznávají mírně, jiní representují druhý pól a mají ho až za podvodníka už 2000 let – “a tento výklad je rozšířen mezi židy až dodneška.”

 10. Petr : 12.8.2010 v 10.04

  Hm, když se ptali Karola Sidona, co si myslí o Ježíši, tak odpověděl “to ani nechtějte vědět”.

  Z tohoto pohledu už jsu křesťanům bližší muslimové, kteří Ježíše uznávají jako proroka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?