Austrálie – levicový útok na vzdělání

8.1.2007

Klasická studia – populární předmět na australských středních školách – je ohrožen ve svazovém státě Jižní Austrálie. Díky novým osnovám se studenti učí, jaký druh lásky vyzdvihuje Homér a jaký naopak přehlíží (přehlíží homosexuální lásku, zatímco vyzdvihuje lásku heterosexuální, lásku k vlasti a domovu, dětem a dokonce lásku otroků k pánovi). Podobný nešvar je vytýkán i Shakespearově Romeu a Julii – privileguje heterosexuální lásku. Celý koncept správného čtení klasiků se jmenuje „multiply reading“. Kdo ho zvládne, ten „je schopen diskutovat nad otázkami jako je spravedlnost, genderová rovnost a feminismus z pohledu moderního čtenáře.“ Studenti pak diskutují například o tom, proč „Athéna, ač žena, má mužské symboly (helmu, brnění)? Proč musí v řecké společnosti Bohyně mít mužské atributy, aby legitimizovala svou roli?“ „Multiply reading“ objasní studentům, proč jsou některé ženské postavy konstruovány jako pasivní (Penelope) nebo jako aktivní či dokonce nebezpečné (Kalypso, Helena). Některé postavy, jako Kirké, jsou ale někde uprostřed – jsou to ženské postavy s falickými symboly. Jsou na pomezí ženského a mužského světa. Jejich poznání má studentům pomoci formulovat teorie o mocenských a rodových strukturách antického Řecka.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?