Agentura EU pro základní práva zahájila činnost

9.3.2007

1.března zahájila činnost nová evropská instituce – Agentura Evropské unie pro základní práva. Vznikla transformací a rozšířením mandátu Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie, sídlí ve Vídni. Jejím cílem je sledovat dodržování základních lidských práv v členských zemích, sbírat „objektivní, spolehlivá a srovnatelná“ data o situaci v této oblasti v EU, poskytovat tato data institucím EU a členským státům a také vytvářet názory na to, co má být změněno, pokud bude dotázána orgány EU či členským státem. Hlavními výtkami ke vzniku Agentury jsou duplikace činností, které vykonávají jiné organizace sledující dodržování lidských práv (např. Rada Evropy), dále omezené pole působnosti a slabé pravomoci k navržení konkrétních změn v členských státech. Dobrým vkladem pro další činnost Agentury není ani to, že by měla monitorovat základní lidská práva, jejichž charta měla být obsahem Euroústavy. V situaci, kdy je další osud evropské ústavy krajně nejistý, není zatím jasné, co to základní lidská práva v evropském pojetí vlastně jsou.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?