Aféra Zeman vs. Putna může být užitečná

20.5.2013
Roman Joch

jochPokud Doc. Martin C. Putna splnil veškeré akademické náležitosti, profesuru si samozřejmě zaslouží. U nás to ale máme zavedeno tak, že profesory jmenuje prezident. A pokud Miloš Zeman někoho profesorem jmenovat nechce, nedotlačí ho k tomu ani pár volů.

Je nejvyšší čas začít přemýšlet o tom, že profesory by neměl jmenovat politik, představitel moci světské, nýbrž akademická obec samotná, tedy rektor té které univerzity.

Zároveň celý případ upozorňuje na to, o čem se moc nemluví, ale co existuje jak u nás, tak obecně na Západě: vliv politiky či konkrétních politických názorů na akademický vzestup, udělování profesur, grantů – či jejich blokování!

Kolik nohou má stůl

Profesory u nás za monarchie jmenoval přímo císař, a profesor byl tudíž někdo. Na medicíně nám profesoři anatomie rádi říkávali, že kdysi jejich předchůdci, starší profesoři anatomie, měli rádi, když se studenti učili jejich mnohatisícistránkové učebnice nazpaměť.

Podle legendy si u jedné zkoušky student vytáhl otázku a okamžitě začal slovo od slova memorovat knížku zkoušejícího profesora. Ten viděl, že ji umí nazpaměť a dal mu po pár větách šmahem jedničku. Přísedící u zkoušky – docent či asistent – si to však neuvědomil a přišlo mu laciné dát tak rychle studentovi vynikající známku. Ozval se a ctihodného pana profesora se dotázal, zda by se neměl studenta ještě na něco zeptat.

To dělat neměl.

Profesor byl profesor, jmenovaný císařem, tedy pan Někdo, a tak se urazil, že si kdosi dovolí zpochybnit jeho úsudek – nějaký docent či asistent. A tak se studenta zeptal: “Kolik má nohou tento stůl?”

“Čtyři, pane profesore!” odpověděl student uctivě.

“Výborně…,” řekl pan profesor, a pak se ošklivě zahleděl na přísedícího a vyštěkl na něj: “…ještě něco?!”

Ten se už na nic nezmohl…

Profesor byl profesor. Jmenovaný císařem. A po vzniku republiky prezidentem. Tak je to u nás dodnes. Možná ke škodě Putny.Stará vs. nová levice

Putna nyní může vědět, jak si asi připadají konzervativci na mnoha západních univerzitách. Kvůli svým názorům mají nezřídka blokovaný kariérní postup, nejsou-li vyloženě z univerzit vyštváni. Roger Scruton je anglický originální myslitel, filozof, estetik, umělec (a taky farmář a gentleman) – a konzervativec. Proto pro něj na univerzitě v Anglii nebylo místo. Musel odjed učit na jednu soukromou univerzitu v USA (tento semestr má však kurz na univerzitě St. Andrews ve Skotsku).

V tomto našem případě konzervativci nefigurují – je to spor staré levice, kterou reprezentuje Zeman, a levice nové, k níž patří Putna. (Nebo chcete-li spor levice hulvátské a levice kultivované). V tomto případě se Putnovi děje křivda, byť jako konzervativec jsem přesvědčen, že v dlouhodobé perspektivě je pro civilizaci mnohem zhoubnější levice nová než levice stará.

Ale situace, ve které se ocitl Putna, není v akademické sféře až tak zřídkavá. Jen s tím rozdílem, že ony kudly do zad, ono zaříznutí někoho kvůli jeho politickým názorům neprovádí populistický prezident, nýbrž slovutní “kolegové” z akademické sféry.

Konzervativní řešení?

Je-li establishment levicový, vytvoří se pravicový kontra-establishment. Je-li kultura levicová, vytvoří se pravicová kontra-kultura. Proti novinám noviny, proti televizi televize, proti univerzitě univerzita.

A baterie think-tanků. Pokud jde o společenské vědy, nejzajímavější ideje na Západě už dlouho negenerují univerzity, nýbrž think-tanky. Například v USA na společenskou a politickou konverzaci země má větší vliv průměrný analytik The Heritage Foundation než průměrný profesor Harvardu.

Profesor není profesorem České republiky, nýbrž profesorem příslušné univerzity Být u nás profesorem je stále prestižní a nedivím se, že Putna – či kdokoli jiný – o profesuru stojí. Ale pak by mělo platit, že o profesuře rozhoduje akademická obec samotná, nikoli představitel moci politické. Nedává smysl, aby profesory jmenoval prezident. Profesor není profesorem České republiky, nýbrž profesorem příslušné univerzity. Samotné univerzity ať si v rámci autonomie stanoví kritéria, podle kterých se profesura uděluje. Pak se časem ukáže, zda některé z nich budou mít kritéria přísná, nebo inflační.

Tedy v posledku by profesory měli jmenovat rektoři. Státní moc by v takto navýsost akademické otázce neměla figurovat vůbec.

Zeman totiž není žádný císař, je to jen Zeman.

Pomůže-li kauza – aféra – Putna ke změně zákona v tomto smyslu, nebude zbytečná a neodehraje se nadarmo. Nevyšumí do ztracena.

Příspěvků : 10 - Aféra Zeman vs. Putna může být užitečná

 1. J.Petráček : 21.5.2013 v 16.35

  Z článku jsem rozpačitý, myslím, že je částečně zavádějící.
  1. Nejde přece o „spor staré levice … a levice nové,“ ale o zneužití prezidentských pravomocí, navíc motivované průhlednou snahou o osobní pomstu. Konzervativce by měl případ zajímat (stejně jako kohokoliv jiného), bez ohledu na to jestli souhlasí či nesouhlasí s názory pana Putny. Příště totiž může být na řadě třeba konzervativec (nebo kdokoliv jiný), kdo se zrovna panu prezidentovi znelíbí. Pokud už v tom chcete vidět nějaký spor, pak jednu stranu tvoří ti, kteří mají rádi svobodu a taky by jednou konečně chtěli žít v právním státě. Druhou stranu tvoří pán, který je prezidentem ČR a jeho poskoci (a případně podle okolností oportunisté, kteří využívají příležitosti, aby se svezli na vlně).
  2. Četl jsem některé knihy pana Putny a považuji je přinejmenším za inspirativní. Vůbec nechápu, jak jste přišel na to, že patří k proudu jež „v dlouhodobé perspektivě je pro civilizaci mnohem zhoubnější“ než ta druhá, výše zmíněná, strana.

  • Aleš Dvořák : 22.5.2013 v 6.04

   V bodě 1 se zásadně mýlíte: spor staré levice (komunistů a populistů) a nové levice (elitářských neomarxistů a mediokratů) je přesně pojmenovaným jádrem věci. Ostatně, čím jiným byl prezidentský souboj Zeman – Schwarzenberg? Zajímalo by mě, jak jste přišel na to, že jde o “zneužití prezidentských pravomocí”? Je-li v ústavě “prezident jmenuje …”, pak to logicky znamená, že titul, úřad či pověření udělí, nebo také ne.
   K bodu 2 Vám řeknu jen tolik, že některé knihy Zdeňka Nejedlého byly také inspirativní a odborně na výši. Kombinace vysoké vědecké potence a nízké vědecké etiky, kterou tak pěkně reprezentuje M.C.Putna, není ničím neobvyklým.

   • J.Petráček : 22.5.2013 v 18.37

    ad1 – Není to ústava, ale Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, par. 73, říká “jmenuje”. Tedy logicky není tam pravomoc jmenovat či nejmenovat.
    - Já taky v popisu práce mám “vykonává činnost …”. Zatím mě tedy ještě nenapadlo, že by to mohlo znamenat i “nevykonává činnost …” :)
    - Konzervativní přístup znamená, že se dodržují pravidla hry (daná zákony, zvyky, morálkou…), a ne že si každý (např. prezident) dělá co zrovna chce.
    - Schwarzenberg jako elitářský neomarxista a mediokrat? Zajímavé, takovou charakteristiku jsem ještě neslyšel.

    ad2 – To přirovnání fakt sedí! Podstatné je, že ZN aktivně podporoval zločinný režim. Že by MCP připravoval další totalitu? :D
    zdravím
    j.

    • Aleš Dvořák : 23.5.2013 v 6.29

     S tím zákonem o VŠ máte pravdu, ale jmenovací pravomoc tam je. A vždy znamená totéž, rozhodnutí o jméně, např. “ředitel jmenuje náměstka”. Popis práce je špatný příklad, spíše by sedělo “starostu volí zastupitelstvo” – podle Vás je tedy možnost, že ho nezvolí nepřípustná.
     Na dodržování pravidel hry se určitě shodneme, jen nevím, co to má společného s využíváním zákonných pravomocí hlavou státu.
     Jinak MCP jako aktivista homosexualismu a hýčkané dítko mediokracie v ideové rovině na budoucí neomarxistické totalitě pracuje, o tom vůbec nepochybuji.

 2. Michal : 21.5.2013 v 11.52

  Rozvlnit establišment státu je riskantní, ukušenost ukazuje, že dokud fungoval i jen náš Protektorát, bylo to lepší, než když fungovat přestal a věcí se ujali aktivisté.Nepředvídatelní. Tak respekt k současnému našemu státnímu uspořádání je nutný, ale jedním dechem nutno vidět i kadibudku toho systému. Ta dříve bývala na čestném místě na dvoře, neb moudrost velela awerness i stinných stránek života. Kde ji ještě neměli, chodili na hnůj, nebo decentněji do chléva (tam dleli zejm. v zimních chladu pacholci a podobný personál.)

  Exkurs do české antropologie není jen mou manýrou, ukazuje kontext jehož pamětníci dosud nevymřeli. Tu i úřad paracísařský, zneužití ideje krále po vykastrování odpovědnosti k rodu a rodině. Tu konfiskát vlastníku legitimnímu, Hrad, jeviště pimprlového pouťového divadýlka. Hraje se fraška, před Zemanem prognověštec Klaus a zejména důležitý názor paní Klausové, významný hned za stanoviskem paní Jiřiny Bohdalové, jež se k divadelnictví alespoň hlásí přímočaře.

  Příčina není v levici pravici zadnici, to jsou součásti světa obvyklé, potíž spíše s organizovaným zločinem, na který navazuje motivovaný investor. Když přijedete do cizí země a potřebuje se ozbrojit a nemnáte nárok na zbraň, kam zamíříte? Tam najdete i munici, i potřebné lidi na cokoliv. Podobně car s bojary, proti kterému ostřil tužku již Pěvec Kryl, srdce jej táhlo domů a tak i songem si musel připomínat, co jeho domov skutečně je.

  Kromě hradního prévetu i česká ekonomika, jen slepec zcela zhlouplý nevidí import vadných serií zboží navíc předraženého. Potraviny asi pro lidi oblibujhící přehrabovat smetiště. Ale je to nacionálně ošetřeno, český obchod, i asiat pár slovíček vlastenecky snaživých pronese. Národní buditel jezdí kupovat k sousedům, vyplatí se mu i benzin. Inu přímá volba zmanipulovaného davu, paní Bohdalová Jiřina odvádí skvělou práci už 5O let.

 3. Ing. Jiří Mísař : 21.5.2013 v 11.50

  Stav, kdy by své profesory jmenovaly přímo university, by za situace, kdy jsou university financovány státem, nebyl podle mého názoru žádným konservativním řešením. U financí totiž veškeré svobody končí, a to nejen ty akademické. Proto tvrdím: Nechť si university jmenují profesorem kohokoliv v jakémkoliv množství, ale za své. S rozhodnutím presidenta Zemana nejmenovat Martina C. Putnu profesorem nutno souhlasit. S člověkem, který veřejně provokuje, uráží a staví na odiv své sexuální choutky, tedy to, co patří výhradně do soukromé sféry, není něco v pořádku. Lidově se takový člověk označuje jako blbec. A mít blbce za profesory není jen ostudou universit, nýbrž i ostudou státu, tedy i daňových poplatníků, kteří takové university financují. Divím se, že Martin C. Putna nebyl za své chování a hloupé veřejné vystupování dávno vyloučen z pedagogických sborů všech škol.

 4. bzzzwa : 21.5.2013 v 11.10

  Verim, ze soukromym univerzitam by se hodilo, aby si mohly jmenovat profesory sami. Uz vidim profesorske rychlokurzy, se kterymi by prisli podnikavejsi instituce. Profesorsky titul by degradoval podobne, jako se tomu deje u beznejsich akademickych titulu. Mozna se, pane Jochu, muzete zamyslet i nad tim, jak by byla zajistena kvalita profesorskeho rizeni, kdyby za ni rucili jednotlive univerzity.

 5. Aleš Dvořák : 21.5.2013 v 6.33

  Článek není špatný, ale:
  a) měnit ústavu kvůli jednomu spornému případu z několika tisíc za posledních 20 let je hluboce nekonzervativní postoj, kterým je naše politika doslova zamořena. Kvůli každé jednotlivosti a pitomosti se hned zbrkle přepisují zákony a dokonce i ústava.
  b) Putna je dobrý literární historik, to mu neberu. Je ovšem také agresivním ideologem mravního relativismu a náboženského synkretismu. Co je však morálně nejvíc závadné, často neodděluje polohu vědce a ideologa, což je dostatečný důvod k odmítnutí profesury. Doufám jen, že Zeman neuhne a neustoupí.

  • Venc : 21.5.2013 v 11.48

   Ad Dvořák
   Naprosto souhlasím s Vaším názorem!
   Akademická obec se utápí v relativizmu, nadmutá pýchou a uražená ve své ješitnosti. Alespoň prezident má zdravý rozum.

 6. Marie Mrázková : 21.5.2013 v 6.29

  Je to perfektně vyjádřeno, souhlasím s každým slovem. S přáním všeho dobrého Marie M.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?